• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interferencja RNA  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.Craig Cameron Mello (ur. 19 października 1960 w Worcester, Massachusetts) – amerykański biochemik, profesor medycyny molekularnej na Uniwersytecie Massachusetts, wraz z Andrew Fire laureat Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny w 2006 roku "za odkrycie mechanizmu interferencji RNA, które może mieć zastosowanie w terapii genowej".
  Przypisy
  1. R. Robinson. RNAi Therapeutics: How Likely, How Soon?. „PLoS Biol”. 2 (1), s. E28, 2004. DOI: 10.1371/journal.pbio.0020028. PMID: 14737201. 
  2. A. Saumet, CH. Lecellier. Anti-viral RNA silencing: do we look like plants?. „Retrovirology”. 3, s. 3, 2006. DOI: 10.1186/1742-4690-3-3. PMID: 16409629. 
  3. Chendrimada TP, Finn KJ, Ji X, Baillat D, Gregory RI, Liebhaber SA, Pasquinelli AE, Shiekhattar R. MicroRNA silencing through RISC recruitment of eIF6.. „Nature”. 447 (7146), s. 823-8, 2007. DOI: 10.1038/nature05841. PMID: 17507929. 
  4. RJ. Jackson, N. Standart. How do microRNAs regulate gene expression?. „Sci STKE”. 2007 (367), s. re1, 2007. DOI: 10.1126/stke.3672007re1. PMID: 17200520. 
  5. C. Napoli, C. Lemieux, R. Jorgensen. Introduction of a Chimeric Chalcone Synthase Gene into Petunia Results in Reversible Co-Suppression of Homologous Genes in trans.. „Plant Cell”. 2 (4), s. 279-289, 1990. DOI: 10.1105/tpc.2.4.279. PMID: 12354959. 
  6. Andrew Fire, S.Q. Xu, Mary K. Montgomery, Steven A. Kostas, Samuel E. Driver, Craig C. Mello. Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans.. „Nature”. 391 (6669), s. 806-11, 1998. DOI: 10.1038/35888. PMID: 9486653. 

  Linki zewnętrzne[]

 • Katarzyna Kuleszewicz. Udział RNAi w wyciszaniu genów konkretnej tkanki, 16.01.2006
 • Anna Olszewska. Strażnik genomu w służbie nauki, 07.10.2005
 • M. Paprocka, M. Wołoszyńska. Potranskrypcyjne wyciszanie genów u roślin, 2004
 • animacja z Nature przedstawiająca mechanizm zjawiska interferencji RNA
 • Rybonukleazy (RNazy) to enzymy z klasy hydrolaz (podklasa nukleazy) dzielące cząsteczki RNA na krótsze łańcuchy lub pojedyncze nukleotydy przez hydrolizę wiązań fosfodiestrowych.Uniwersytet Arizony (ang. University of Arizona) w Tucson to główny publiczny uniwersytet stanu Arizona w Stanach Zjednoczonych. Założony w roku 1885 jako pierwszy uniwersytet na terenie stanu Arizona. Uniwersytet Arizony ma obecnie 37 036 studentów. W niektórych dziedzinach badań naukowych, takich jak optyka, hydrologia czy astronomia Uniwersytet Arizoński należy do najlepszych na świecie.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Jest także prekursorem licznych ważnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy hormony steroidowe.
  mRNA, matrycowy (informacyjny, przekaźnikowy) RNA (z ang. messenger RNA) – rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej o sekwencji poszczególnych polipeptydów z genów do aparatu translacyjnego.
  Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.
  miRNA (mikroRNA) – jednoniciowe cząsteczki RNA o długości ok. 21-23 nukleotydów, regulujące ekspresję innych genów. miRNA kodowane są przez genom komórki, jak normalne geny, i transkrybowane przez RNA polimerazę II, tak samo, jak mRNA. Prekursorem są niewielkie RNA, o strukturze spinki do włosów, które ulegają obróbce podobnie do siRNA. Wchodzą w skład kompleksów rybonukleoproteinowych blokujących specyficznie translację mRNA i nadają im specyficzność. W odróżnieniu od siRNA, miRNA nie posiadają 100%-owej identyczności sekwencji do docelowego mRNA. miRNA są zaangażowane w negatywną regulację ekspresji genów podczas rozwoju; ocenia sie, ze biorą udział w regulacji 30% ludzkich genów. Są mediatorami mechanizmu interferencji z translacją mRNA (RNAi).
  Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) - w biologii molekularnej - komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.