• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interfejs tekstowy

  Przeczytaj także...
  Semigrafika to sposób odwzorowania grafiki w trybie tekstowym przy użyciu odpowiedniej kompozycji znaków. Przy pomocy semigrafiki możliwe jest rysowanie zarówno obiektów prostych jak ramki i linie, jak i bardziej złożonych, dających złudzenie cieniowania. Semigrafika była szczególnie popularna w czasach, gdy komputery nie posiadały interfejsu graficznego oraz przez pewien czas w smsach w telefonii komórkowej.Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.
  Emulacja (ang. emulation) – programowe symulowanie działania określonego oprogramowania lub platformy sprzętowej przez inny system lub na sprzęcie innego typu.
  Menu konfiguracyjne wykorzystujące ncurses przed kompilacją kernela Linux dla OpenWrt
  Midnight Commander uruchomiony w oknie systemu operacyjnego z interfejsem graficznym GUI
  Aplikacja z interfejsem tekstowym uruchomiona w trybie graficznym

  Interfejs tekstowy (ang. text-based user interface, TUI) – interfejs użytkownika, w którym prezentowane informacje mają formę tekstu lub innych znaków wyświetlanych w trybie tekstowym, używający semigrafiki do budowania okien, tabel i cieni. Użytkownik programu komputerowego z interfejsem tekstowym może wprowadzać polecenia z użyciem różnych urządzeń wejściowych, takich jak klawiatura, myszka czy pióro świetlne, podobnie jak ma to miejsce w przypadku graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Odróżnia to interfejs tekstowy od wiersza poleceń (CLI), z którym często jest mylony, gdzie komendy są wprowadzane sekwencyjnie, zamiast być reakcją na występujące zdarzenia. Interfejs tekstowy mogą posiadać także aplikacje uruchamiane w trybie graficznym, zwykle w oknie, które emuluje tryb tekstowy.

  Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.

  Interfejs ten był często stosowany w aplikacjach działających na systemach operacyjnych takich jak MS-DOS, PC-DOS, RS-DOS, CP/M, a także GNU/Linux. Jego tworzenie i obsługę wspomagają biblioteki programistyczne, takie jak Turbo Vision, ncurses czy S-Lang.

  Mimo tego, iż interfejs tekstowy posiada inne możliwości prezentowania informacji dla użytkownika niż interfejs graficzny, to powstają gry wykorzystujące ten sposób interakcji z graczem. Przykładem może być gra Rogue z lat 80., która zapoczątkowała powstanie gatunku zwanego jako roguelike.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Roguelike – to rodzaj gry komputerowej, która z założenia ma być podobna do Rogue. W Polsce i Rosji gry roguelike są czasem nazywane rogalikami lub rogalami.
  Warto wiedzieć że... beta

  Midnight Commander - należący do Wolnego Oprogramowania menedżer plików w systemach uniksowych. Midnight Commander do złudzenia przypomina Norton Commandera - bardzo podobny interfejs użytkownika, te same skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne.
  ncurses (ang. new curses) to kontynuacja biblioteki curses z BSD. Dostarcza ona funkcji do obsługi terminala tekstowego niezależnie od jego typu (korzysta z terminfo lub termcap), z optymalizacją (ekran nie jest odrysowywany w całości).
  Wiersz poleceń (ang. Command Line Interface, CLI), to jeden z najczęściej spotykanych sposobów interakcji człowieka z komputerem. Inne przykłady to interfejs tekstowy oraz interfejs graficzny.
  Tryb graficzny – tryb pracy karty graficznej, w którym jest ona zdolna do zmiany własności każdego piksela, w przeciwieństwie do trybu tekstowego, gdzie modyfikowane mogą być sztywno określone pola pikseli.
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.
  Mysz komputerowa, myszka (ang. mouse) – urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego.
  Rogue – gra RPG z lat 80. opracowana w instytucie Berkeley na systemy uniksowe. Gracz porusza się po zbudowanym w trybie tekstowym ciągu pokoi i korytarzy, walcząc z potworami, zbierając skarby i usiłując odnaleźć legendarny Amulet Yendoru. Mechanika gry została luźno oparta na systemie D&D. Gra ma interfejs tekstowy, (tzn. wszystko w grze jest znakami w standardzie ASCII), a niemal wszystkie elementy lochu są generowane losowo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.