• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interes

  Przeczytaj także...
  Interes faktyczny zachodzi wtedy gdy dana osoba jest zainteresowana rozstrzygnięciem danej sprawy, lecz nie może tego poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego.Interes prawny - uprawnienie do bycia stroną w procedurze sądowej lub administracyjnej według przepisów prawa materialnego. Posiadanie interesu prawnego wynika z konkretnego stanu faktycznego, z którym związana jest określona norma prawa materialnego przyznająca to uprawnienie. Osoba, której przysługuje interes prawny, ma prawo oczekiwać od organu administracji lub od sądu wydania decyzji w swojej sprawie. Skutkiem posiadania interesu prawnego jest prawo do merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez organ władzy, które nie obejmuje jednak prawa do otrzymania decyzji o określonej treści - jak to ma miejsce w przypadku prawa podmiotowego.
  Interes Dynastyczny - idea polityczna dążąca do przekładania spraw dynastii lub rodu ponad wszystkie inne sprawy. Jednym z takich przykładów jest, dążenie Habsburgów do władzy w Europie w sposób zawierania sojuszy i małżeństw z przedstawicielami innych dynastii i rodów.
  Interes narodowy to ogólne, długookresowe i kontynuowane cele funkcjonalne w stosunku do celu ostatecznego, któremu służy państwo, naród i władza.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.