• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Intendent

  Przeczytaj także...
  Superintendent - (łac. superintendentus – „nadzorca”) – duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru – superintendentury. Ze względu na rangę i obowiązki oraz ze względu na wielkość podlegającego mu terytorium funkcja superintendenta stanowi odpowiednik funkcji rzymskokatolickiego biskupa diecezjalnego lub dziekana, kierującego dekanatem.Kwatermistrz (ang. Quartermaster) – oficer dowództwa (sztabu), który dowodzi w polu (w czasie wojny) z ramienia dowódcy (szefa sztabu) kwatermistrzostwem (tyłami), kieruje działalnością podległych mu szefów służb w zakresie zaopatrzenia i obsługi wojsk, organizuje dowóz i ewakuację, a na wyższych szczeblach - komunikację na obszarze tyłów oraz jest odpowiedzialny za organizację tyłów (etapów); w czasie pokoju kieruje gospodarką jednostki wojskowej będącej oddziałem gospodarczym (na wyższych szczeblach powierzonymi mu działami gospodarki) i prowadzi szkolenie podległych mu kadr. Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP pojęcia kwatermistrz – kwatermistrzostwo rozszerzono i wprowadzono pojęcia: szef logistyki – logistyka. Funkcja kwatermistrza znana jest także w straży pożarnej, skautingu i harcerstwie.
 • Intendent – pracownik działu gospodarczego instytucji.
 • Intendent (żywieniowiec) – określenie używane szczególnie w szkołach i przedszkolach. Intendent odpowiada za menu oraz skład jakościowy i ilościowy przygotowywanych przez kucharki potraw. Zaopatruje magazyny w towary łącznie z dostarczeniem ich do pomieszczeń magazynowych. Utrzymuje stały poziom ilościowy produktów w magazynach. Zajmuje się pełną organizacją imprez okolicznościowych, tj. święta państwowe, święta kościelne i inne.
 • Intendent – urząd administracyjny w prowincjach francuskich.
 • Intendent (oryg. Intendenti) – albański film fabularny z roku 1980 w reżyserii Xhezaira Dafy.
 • Zobacz też[]

 • kwatermistrz
 • ochmistrz
 • superintendent
 • Przypisy

  1. intendent – Słownik języka polskiego PWN. W: Słownik języka polskiego [on-line]. sjp.pwn.pl. [dostęp 2015-07-20].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.