• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Intendent

  Przeczytaj także...
  Superintendent - (łac. superintendentus – „nadzorca”) – duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru – superintendentury. Ze względu na rangę i obowiązki oraz ze względu na wielkość podlegającego mu terytorium funkcja superintendenta stanowi odpowiednik funkcji rzymskokatolickiego biskupa diecezjalnego lub dziekana, kierującego dekanatem.Kwatermistrz (ang. Quartermaster) – oficer dowództwa (sztabu), który dowodzi w polu (w czasie wojny) z ramienia dowódcy (szefa sztabu) kwatermistrzostwem (tyłami), kieruje działalnością podległych mu szefów służb w zakresie zaopatrzenia i obsługi wojsk, organizuje dowóz i ewakuację, a na wyższych szczeblach - komunikację na obszarze tyłów oraz jest odpowiedzialny za organizację tyłów (etapów); w czasie pokoju kieruje gospodarką jednostki wojskowej będącej oddziałem gospodarczym (na wyższych szczeblach powierzonymi mu działami gospodarki) i prowadzi szkolenie podległych mu kadr. Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP pojęcia kwatermistrz – kwatermistrzostwo rozszerzono i wprowadzono pojęcia: szef logistyki – logistyka. Funkcja kwatermistrza znana jest także w straży pożarnej, skautingu i harcerstwie.
 • intendent – pracownik działu gospodarczego instytucji
 • intendent (żywieniowiec) – w zakładach żywienia zbiorowego (przedszkolach, szkołach, stołówkach studenckich, szpitalach, domach pomocy społecznej, koszarach, więzieniach): osoba zaopatrująca magazyn w artykuły żywnościowe i odpowiadająca za skład jakościowy i ilościowy przygotowywanych przez kucharzy potraw
 • intendent – urząd administracyjny w prowincjach francuskich
 • Intendent – albański film z 1980
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kwatermistrz
 • ochmistrz
 • superintendent
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Hasło „intendent”. Słownik języka polskiego PWN. [dostęp 2015-07-20].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.