• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inteligencja zbiorowa

  Przeczytaj także...
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Inteligencja (od łac. intelligentia - zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.
  Rynek prognostyczny (ang. prediction market, niem. Prognosemarkt) bardzo przypomina giełdę papierów wartościowych. Różni się od niej tym, że przedmiotem handlu są wyniki przyszłych zdarzeń (np. wyborów politycznych). Ponadto - co jest kluczowe - ceny kształtujące się na rynkach prognostycznych w toku gry giełdowej posiadają sprawdzony naukowo walor prognostyczny.
  Inteligencja zbiorowa

  Inteligencja zbiorowa (ang. Collective intelligence, Collective IQ') – termin, który powstał w połowie lat 80 XX wieku. Przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konsensusu, gdzie przy zbiorowej inteligencji grupy, zdolność do znalezienia rozwiązania problemu jest lepsza niż najlepsze rozwiązania indywidualne w tej grupie.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Media społecznościowe (ang. Social Media) – określenie odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.

  Pojęcie to występuje też w politologii, recenzji naukowej, rynku prognostycznym, informatyce (wolne oprogramowanie), mediach społecznościowych, crowdsourcingu, eksploracji danych oraz w literaturze science fiction. W kontekście Web 2.0, pojęcie inteligencji zbiorowej odnosi się do działań o dużym stopniu współpracy między użytkownikami i do „wartości dodanej”, która z tych działań wynika.

  Crowdsourcing – proces, w ramach którego  organizacja (firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit) przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie open call (ang. crowd – tłum, ang. sourcing – czerpanie źródeł). Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów. Termin „crowdsourcing“ został po raz pierwszy zdefiniowany i użyty przez dziennikarza magazynu Wired Jeffa Howe’a w artykule Rise of Crowdsoucing z 2006 r.Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Zbiorowa inteligencja jest również przypisywana bakteriom i zwierzętom.

  Filozof Pierre Lévy uważa zbiorową inteligencję jako „formę powszechnie rozproszonej inteligencji, stale ulepszanej, skoordynowanej w czasie rzeczywistym i widocznej w efektywnym wykorzystaniu umiejętności”, gdzie każda istota ludzka ma pewną wiedzę, ale żaden człowiek nie posiada całej wiedzy o wszystkim. Lévy uważa projekt inteligencji zbiorowej za „projekt humanistyczny”, grający istotną rolę w społeczeństwie obywatelskim m.in. dzięki zwiększonemu dostępowi do wiedzy.

  Fantastyka naukowa (ang. science fiction) – gatunek literacki lub filmowy, a także gier komputerowych o fabule osnutej na przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki lub społeczeństwa. Razem z fantasy i horrorem, fantastyka naukowa zaliczana jest do fantastyki.Wolne Oprogramowanie (ang. free software) – termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Free Software Foundation. Przysługujące użytkownikowi wolności to:.

  W roku 2001 Tadeusz Szuba z Akademii Górniczo-Hutniczej, zaproponował formalny model fenomenu inteligencji zbiorowej. Ta teoria została opublikowana w całości w książce Computational Collective Intelligence (w serii książek o przetwarzaniu równoległym i dystrybuowaniu Wiley, 420 stron, Wiley NY, 2001).

  Konsens lub konsensus (od łac. consensus, zgoda) – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności. W rozumieniu szerszym jest to również teoria i praktyka osiągania takiej zgody, a więc proces dochodzenia do konsensusu w znaczeniu węższym.Web 2.0 – potoczne określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Henrik Ickler, “An Approach for the Visual Representation of Business Models That Integrate Web-Based Collective Intelligence into Value Creation”, in Theo J. Bastiaens, Ulrike Baumöl, & Bernd J. Krämer (Eds.), On Collective Intelligence, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2010, p. 25.
  2. Ngoc Thanh Nguyen, Transactions on Computational Collective Intelligence III [1].
  3. Pierre Lévy, Collective Intelligence - Mankind's Emerging World In Cyberspace, Cambridge, Mass.: Perseus Books, 1997, ISBN 0-7382-0261-4, OCLC 44818636.
  4. Pierre Lévy, Pour l’intelligence collective, www.monde-diplomatique.fr, 1995.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Pierre Lévy, L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, La Découverte, Paris 1994.
 • Pierre Lévy, Die kollektive Intelligenz. Für eine Anthropologie des Cyberspace, Mannheim: Bollmann, 1997, ISBN 3-927901-89-X, OCLC 75731305.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Blog inteligencji zbiorowej
 • Center for Collective Intelligence, MIT
 • Politologia albo nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.