• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Intel 8085

  Przeczytaj także...
  Komputer domowy – mikrokomputer przewidziany do zastosowań domowych (gry komputerowe, multimedia, rozrywka), zazwyczaj o uproszczonej konstrukcji w stosunku do typowego komputera osobistego, ale z dobrymi możliwościami multimedialnymi.Mikroprocesor – układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji (LSI) zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonego ciągu instrukcji.
  ZiLOG (lub Zilog) – firma amerykańska założona w 1974 roku przez Masatoshi Shime i Federico Fagginiego, byłego specjalistę z firmy Intel zajmującego się w niej projektowaniem procesora Intel 8080. Firma Zilog wsławiła się skonstruowaniem w 1976 i produkcją mikroprocesora Z80, zastosowanym w wielu ówczesnych komputerach domowych. Procesor ten był zgodny z procesorem 8080, ale znacznie unowocześniony.
  Procesor 8085AH-2 Intel
  Procesor Intel 8085

  Intel 80858-bitowy mikroprocesor produkowany przez firmę Intel w latach siedemdziesiątych.

  Był całkowicie zgodny w asemblerowych programach źródłowych z jego słynnym starszym bratem 8080, wymagał jednak mniej układów scalonych wymaganych do jego pracy, pozwalając w ten sposób na zmniejszenie kosztów budowy komputerów.

  Cyfra "5" w nazwie modelu oznaczała, że 8085 potrzebował tylko +5 V napięcia zasilania, w odróżnieniu od +5V, -5V i +12V wymaganych przez 8080. Oba te procesory były używane w komputerach bazujących na systemie operacyjnym CP/M, a 8085 był później także powszechnie używany jako kontroler w wielu urządzeniach (właśnie z powodu zmniejszenia wymaganej ilości chipów pomocniczych). Oba te procesory zostały w późniejszym czasie zdystansowane przez mikroprocesor Z80 firmy Zilog, który stał się najpopularniejszym procesorem używanym w komputerach domowych we wczesnym okresie lat osiemdziesiątych.

  Intel 8080 jest jednym z pierwszych mikroprocesorów, wyprodukowany przez Intela w kwietniu 1974. Jest 8-bitowym mikroprocesorem wykonanym w technologii n-MOS, pracującym z częstotliwością taktowania 2 MHz. Jest on uniwersalną jednostką centralną złożoną z jednostki arytmetyczno-logicznej, rejestrów roboczych i układu sterowania. Dane i instrukcje są przesyłane do i z pamięci za pośrednictwem 8-bitowej szyny danych, pamięć jest adresowana 16-bitową szyną adresową.BCD (ang. Binary-Coded Decimal czyli dziesiętny zakodowany dwójkowo) – sposób zapisu liczb polegający na zakodowaniu kolejnych cyfr dziesiętnych liczby dwójkowo przy użyciu czterech bitów stosowany w elektronice i informatyce. Taki zapis pozwala na łatwą konwersję liczby do i z systemu dziesiętnego, jest jednak nadmiarowy (wykorzystuje tylko 10 czterobitowych układów z 16 możliwych).

  8-bitowe – słowa, adresy i inne dane to takie informacje, które mieszczą się na 8 bitach pamięci, co jest równe jednemu oktetowi. 8-bitowe architektury CPU czy ALU są architekturami używającymi takiej właśnie wielkości rejestrów, szyny adresowej, szyny danych.Licznik programu (skr. PC), inaczej wskaźnik instrukcji (skr. IP) lub licznik rozkazów, jest rejestrem procesora przechowującym informację o tym, w którym miejscu sekwencji instrukcji znajduje się aktualnie procesor. W zależności od modelu procesora w rejestrze tym przechowywany jest adres aktualnie wykonywanej lub częściej następnej instrukcji. W tym drugim wypadku licznik programu jest zwiększany zaraz po odebraniu instrukcji i przeniesieniu jej do rejestru instrukcji. Poprzez modyfikację tego rejestru implementuje się skoki, w tym skoki warunkowe, pętle i podprogramy.

  Architektura mikroprocesora 8085[]

  Architektura mikroprocesora i8085.

  Elementy mikroprocesora 8085[]

  Jednostka sterująca[]

  Jednostka sterująca (CU) wytwarza wszystkie sygnały sterujące dla pobierania i wykonywania rozkazów. Każdy rozkaz ma określony skutek w funkcjach sterujących. Od CU zależy w jaki sposób dany procesor zachowuje się. Wytwarza ona dwa rodzaje sygnałów sterujących:

  Intel – największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
 • zewnętrzne – są wysyłane do pamięci i układów wejścia wyjścia, należą do nich:
 • MEMR (odczyt pamięci)
 • MEMW (zapis do pamięci)
 • IOR (odczyt układu wejścia wyjścia)
 • IOW (zapis do urządzenia wyjściowego)
 • Wszystkie te sygnały są aktywne dla zera logicznego.

 • wewnętrzne – dochodzą do wszystkich elementów znajdujących się w strukturze mikro procesora i w razie potrzeby je uaktywniają.
 • Licznik rozkazów[]

  Licznik rozkazów (PC) procesora jest 16-bitowy, wskazuje adres kolejnej instrukcji do pobrania z pamięci.

  Rejestr adresów[]

  Rejestr adresów jest 16-bitowy, wpisana jest do niego wartość licznika PC

  Jednostka arytmetyczno logiczna[]

  Jednostka arytmetyczno logiczna (ALU) wykonuje podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne na danych ośmiobitowych, posiada też kilka rozkazów do operacji na rejestrach szesnastobitowych, przewidzianych do adresowania pamięci. W mikroprocesorze 8085 wykonywane są:

 • dodawanie z przeniesieniem i bez,
 • odejmowanie z pożyczką i bez,
 • zwiększanie i zmniejszanie o 1,
 • normalizacja po dodawaniu i odejmowaniu liczby w kodzie BCD,
 • suma modulo 2 (XOR),
 • negacja zawartości akumulatora,
 • przesunięcie/rotacja zawartości akumulatora w lewo, i w prawo, z uwzględnieniem lub bez bitu przeniesienia,
 • porównywanie liczb.
 • Akumulator[]

  Akumulator (A) jest 8-bitowy, zawiera argument lub pierwszy argument przy operacjach dwuargumentowych dla operacji wykonywanych w ALU. Trafia do niego większość wyników wykonywanych w ALU. Pośredniczy z układami wymiany danych wejścia/wyjścia, to znaczy że w akumulatorze musi znajdować się wartość, która jest wysłana na port wyjściowy i tam trafia wartość odczytana z portu wejściowego.

  Rejestr rozkazów[]

  Rejestr (RR) rozkazów 8-bitowy pomocniczy rejestr, wpisywany jest do niego bajt pobrany z pamięci, który ma być następnie zdekodowany.

  Dekoder rozkazów[]

  Dekoder rozkazów służy do dekodowania rozkazów,

  Rejestr flagowy[]

  Rejestr flagowy (znaczników) jest 8-bitowy, zawiera on informacje o wynikach działań wykonywanych w ALU. Zawarte w nim różne informacje w zależności, jednak większość z nich wskazuje następujące sytuacje:

 • zera (Z)
 • przeniesienia (CY)
 • znaku (S)
 • przeniesienia połówkowego (AC)
 • parzystości (P)
 • Rejestry robocze[]

  Rejestry robocze (pomocnicze) służą do przechowywania danych pomocniczych, które są zazwyczaj drugimi argumentami dla ALU lub do przechowywania wyników operacji cząstkowych. Procesor ma 6 ośmiobitowych rejestrów roboczych ogólnego przeznaczenia: B, C, D, E, H, L. Możemy je odpowiednio grupować w pary tworząc rejestry 16-bitowe: BC, DE, HL. Zadaniem rejestrów 16-bitowych jest adresowanie pamięci mogą być wykorzystywane jako liczniki 16-bitowe.

  Wskaźnik stosu[]

  Wskaźnik stosu (SP) jest rejestrem 16-bitowym, który wykorzystuje się do ustalenia adresu do zapisu i odczytu danych z operacji na stosie.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.