• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Insygnia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Przeczytaj także...
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła państwowego pośrodku płata, w obramowaniu wężyka generalskiego. Stosunek szerokości proporca do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wysokości orła do szerokości proporca wynosi 3:5.
  Order Orła Białego
  Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Insygnia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – oznaki urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Order (z łac. dosł. zakon) — forma uznania zasług danej osoby lub organizacji. Tradycja orderowa opiera się na dziejach struktur rycerskich lub arystokratycznych, a więc obrzędowość z nią związana wskazuje na realną lub pozorowaną organizację orderu, na czele której stoi Kapituła pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza (w Polsce jest nim w przypadku wszystkich orderów Prezydent RP). Potocznie używa się określenia order dla samej odznaki orderowej.

  Insygnia Prezydenta RP[]

 • Order Orła Białego
 • Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
 • Pieczęć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przypisy

  1. W II Rzeczypospolitej noszony na Łańcuchu i Wielkiej Wstędze. Obecnie Prezydent RP nosi Order Orła Białego na Wielkiej Wstędze
  2. noszony na Wielkiej Wstędze
  Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.Łańcuch Orderu Orła Białego, Klejnot Rzeczypospolitej – kollana Orderu Orła Białego przysługująca historycznie wielkim mistrzom tego odznaczenia. Przywilej jej noszenia mieli królowie polscy oraz prezydenci II Rzeczypospolitej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama