• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Insygnia Augusta II Mocnego

  Przeczytaj także...
  Zwinger – późnobarokowy zespół architektoniczny znajdujący się w centrum Drezna. Jest zaliczany do najbardziej znaczących budowli późnego baroku w Europie. Określenie "Zwinger" pochodzi od pierwotnego położenia budynku, pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi murami obronnymi.Drezno (niem. Dresden, górnołuż. Drježdźany, czes. Drážďany, dawniej Drezdno) – miasto we wschodnich Niemczech na Pogórzu Zachodniosudeckim, położone nad Łabą, stolica kraju związkowego Saksonia. Aglomeracja drezdeńska liczy ok. 1,036 mln mieszkańców (2004).
  Michał Rożek (ur. 19 sierpnia 1946 w Krakowie) – historyk sztuki, autor licznych publikacji poświęconych głównie sztuce i historii Krakowa.
  Korona Augusta II Mocnego

  Insygnia Augusta II Mocnego – prywatne regalia królewskie wykonane w 1697 roku przez złotnika Johanna Friedricha Klemma dla księcia-elektora saskiego i króla polskiego Augusta II Mocnego. Przechowywane w Rüstkammer w Dreźnie.

  Historia[ | edytuj kod]

  Podwójna elekcja księcia Conti i elektora saskiego w 1697 roku spowodowała, że obaj pretendenci do tronu polskiego mieli poważne kłopoty związane z uzyskaniem akceptacji części szlachty dla swojej koronacji. W najtrudniejszej sytuacji był Fryderyk August I Wettyn, który nie miał poparcia prymasa Polski, Michała Radziejowskiego oraz większości senatorów sprawujących pieczę nad Skarbcem Koronnym na Wawelu. W związku z tym spodziewając się przeszkód w zdobyciu insygniów koronacyjnych nakazał przygotować przed swoim przybyciem do Krakowa regalia zastępcze.

  Szczerbiec – miecz koronacyjny królów Polski, jeden z najcenniejszych zabytków i unikatowe świadectwo polskiej historii. Jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii piastowskiej. Szczerbiec kładziono na ołtarzu konfesji jeszcze przed przyjściem do katedry orszaku z królem. Był następnie przypasywany królom polskim podczas koronacji.Polskie insygnia koronacyjne, regalia królów polskich – oznaki władzy, godności i stanu królewskiego królów polskich używane podczas ceremonii koronacyjnych. Były nimi: korona, jabłko, berło, miecz.

  Jego przeczucia okazały się słuszne. Gdy przybył do Rzeczypospolitej okazało się, że koronację należy opóźnić o kilka dni, gdyż stronnicy Sasa nie byli w stanie nakłonić kustosza koronnego i burgrabiów zamkowych do wydania kluczy do skarbca. Regalia zastępcze były więc niezbędne aby biskup kujawski Stanisław Kazimierz Dąmbski mógł uroczyście intronizować Augusta II Mocnego.

  Władcy Polski – lista obejmuje książąt i królów Polski. Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie, którzy rządzili od powstania państwa polskiego (około 900) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291–1306). W latach 1138–1320 miało miejsce rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich. Od 1370 do 1399 panowali dwaj monarchowie z dynastii Andegawenów, zaś od 1386 do 1572 monarchowie z dynastii Jagiellonów.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  W przeddzień uroczystości znaleźli się jednak śmiałkowie, którzy postanowili znaleźć sposób, aby koronacja odbyła się oryginalnymi insygniami królewskimi. Dwaj dostojnicy duchowni, opat ze Świętego Krzyża, Aleksander Wyhowski i opat z Czerwińska, Mikołaj Michał Wyżycki dokonali z pomocą swoich sług wyłomu w murze zamkowym i przez dziurę dostali się do skarbca, z którego wykradli koronę, berło, jabłko i miecz.

  Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.Opat (łac. abbas – „ojciec”, aram. ‏abba‎ – „ojciec”) – wyższy przełożony w męskich zakonach katolickich należących do kręgu zakonów mniszych. Odpowiednikiem w zakonach żeńskich jest ksieni.

  Przywiezione z Drezna regalia zastępcze okazały się więc niepotrzebne. August II Mocny zachował je jednak i traktował w późniejszych latach jako insygnia prywatne. W XVIII wieku przekazał je do swojej kolekcji klejnotów koronnych i militariów Rüstkammer, aby sascy poddani króla mogli podziwiać podczas wizyt na zamku w Dreźnie regalia elektora.

  August II Mocny, niem. August II der Starke (ur. 12 maja 1670 w Dreźnie (według kalendarza juliańskiego), zm. 1 lutego 1733 w Warszawie) – król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I (Friedrich August I.). Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą.Aleksander Benedykt Wyhowski herbu Abdank (1649 – zm. 28 grudnia 1714 roku na zamku w Torczynie) – duchowny katolicki, biskup łucki, mianowany przez Jana III Sobieskiego referendarzem wielkim litewskim, opat sieciechowski. Zaufany Augusta II. Za podejrzane usługi wykonane dla króla, ukarany klątwą przez papieża.

  Opis insygniów[ | edytuj kod]

  Korona Augusta II Mocnego jest wykonana z pozłacanego srebra, zdobiona barwna emalią, imitacjami kamieni szlachetnych i zamknięta przez cztery kabłąki i zwieńczona na szczycie dużym kamieniem półszlachetnym zamiast krzyża. Berło jest skromne, złocone, dekorowane wyobrażeniami roślinnymi.

  Berło (gr. sképtron, łac. sceptrum – kij) – jeden z trzech najczęściej spotykanych symboli władzy królewskiej, obok korony i jabłka.Skarbiec Koronny – wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu, zawierająca zbiór pamiątek pozostałych po panujących dynastiach królów Polski.

  Jabłko królewskie, złocone, wieńczy krzyż zdobiony kamieniami półszlachetnymi. Miecz królewski to wytworne insygnium zakończone finezyjnie modelowana głową orła, wysadzane turkusami i innymi kamieniami szlachetnymi.

  Insygnia Augusta II Mocnego prezentowane są na wykonanym ok. 1733 roku, naturalnej wielkości woskowym manekinie ubranym w strój koronacyjny. Figura ta wraz z regaliami od XIX wieku uważana była za zaginioną. Odnalazła się przypadkowo w 1929 roku podczas inwentaryzacji magazynu teatru dworskiego w Zwingerze.

  Biskupi gnieźnieńscy − biskupi diecezjalni (jednocześnie arcybiskupi metropolici) i biskupi pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.Biskupi włocławscy – biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji kujawsko-pomorskiej (1133–1818), diecezji kujawsko-kaliskiej (1818–1925) oraz diecezji włocławskiej (od 1925).

  Literatura[ | edytuj kod]

 • Jerzy Lileyko. Regalia Polskie. Warszawa 1987. ​ISBN 83-03-02021-8
 • Michał Rożek. Polskie koronacje i korony. Kraków 1987. ​ISBN 83-03-01914-7
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • insygnia Augusta III Wettina i Marii Józefy
 • polskie insygnia koronacyjne
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • współczesne zdjęcie korony
 • Jabłko – jadalny, kulisty owoc jabłoni o soczystym i chrupkim miąższu, spożywany na surowo, a także po obróbce kulinarnej.Korona Chrobrego, Korona Uprzywilejowana (łac. Corona Privilegiata) – najważniejsze insygnium koronacyjne królów polskich, symbol mistycznego pochodzenia władzy od Boga i suwerenności Królestwa Polskiego, symbol wierności monarchy prawu Rzeczypospolitej i jego obowiązków wobec państwa i poddanych.
  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Czerwińsk nad Wisłą – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Miejscowość jest siedzibą gminy Czerwińsk nad Wisłą. Znajduje się tutaj niewielka przystań żeglugi śródlądowej na Wiśle.
  Insygnia (łac. insignia l.mn. od insigne "oznaka urzędowa" z insignis "odznaczony, wyróżniony" od signum "znak") – przedmioty symbolizujące władzę świecką (królewską, książęcą) lub religijną.
  Manekin – figura mająca imitować człowieka. Ma zastosowanie zarówno w przemyśle jak i w sztuce. Manekiny wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba coś wyeksponować (przemysł odzieżowy, malarstwo) jak i w badaniach, w których celem jest zbadanie zachowania ludzkiego ciała na określone warunki a wykorzystanie człowieka zagrażałoby jego zdrowiu (np. testy zderzeniowe). Manekin występuje też w sztuce jako istota podatna na wszelkie wpływy z zewnątrz lub całkowicie obojętna wobec wszystkiego co widzi.
  Korona (łac. corona, wieniec) jest najpowszechniejszym atrybutem władzy króla, cesarza, a czasem księcia, używanym od średniowiecza. Korona jest noszona na głowie monarchy.
  Łysa Góra (pot. albo daw. Łysiec; Święty Krzyż) – szczyt o wysokości 594,3 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór, objęty ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi szczyt (po Łysicy) pod względem wysokości w tych górach. Zbudowany z piaskowców kwarcytowych zwanych niezbyt precyzyjnie "kwarcytami" i łupków kambryjskich.
  Senator – deputowany, członek parlamentu. Instytucja mająca korzenie w Senacie z okresu starożytnego Rzymu. W Polsce senator jest członkiem Senatu, izby wyższej Parlamentu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.