• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut badawczy

  Przeczytaj także...
  Państwowy instytut badawczy – rodzaj statusu nadawany polskim instytutom naukowo-badawczymu, jednostkom badawczo-rozwojowym (do roku 2010) lub instytutom badawczym (po roku 2010) na wniosek ministra sprawującego nadzór nad daną instytucją.Audyt – systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną, przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury).
  Własność intelektualna – zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe).

  Instytut badawczy – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

  Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) – podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Powołane zostały ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych z późniejszymi zmianami.Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

  Od 1 października 2010 roku jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 1, 2, 3, 4 lub 5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, stają się instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

  Instytuty badawcze powstały z przekształcenia jednostek badawczo-rozwojowych, jednak różni się od nich między innymi przez:

 • zwiększoną efektywność działalności badawczej i wdrożeniowej jednostek badawczych poprzez wprowadzenie raz na 4 lata kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
 • ochronę własności intelektualnej oraz wzmocnioną ochronę praw autorskich
 • wzmocnienie nadzoru nad działalnością instytutu badawczego poprzez system audytów co 3 lata oceniających całokształt działalności
 • możliwość współpracy naukowo-gospodarczej instytutów badawczych w ramach centrów naukowo-przemysłowych będących inną formą jednostki naukowej.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Spis instytutów badawczych w Polsce
 • państwowy instytut badawczy
 • jednostka naukowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1383
  2. Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 620
  3. Zasady funkcjonowania instytutów badawczych od 1 października 2010 r.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-10-18. [dostęp 2011-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012–08–05)].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej ustawy o instytutach badawczych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [dostęp 2011-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-21)].
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.