• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Zootechniki

  Przeczytaj także...
  Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego Instytutu Zootechniki PIB w Dworzyskach

  Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy - naukowy instytut branżowy z siedzibą w Krakowie.

  Cytogenetyka – dział genetyki zajmujący się badaniem chromosomów. Cytogenetyka koncentruje się zarówno na kształcie jak i liczbie chromosomów, jak również na ich dziedziczeniu. W ostatnich latach rozwinęła się cytogenetyka molekularna, umożliwiająca badanie materiału genetycznego w stadium interfazy, bez uformowanych chromosomów.Biotechnologia – dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji:

  Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
 • genetyczne doskonalenie i technologia chowu zwierząt gospodarskich,
 • cytogenetyka, immunogenetyka, fizjologia i biotechnologia rozrodu zwierząt,
 • fizjologia i technologia żywienia zwierząt gospodarskich,
 • doskonalenie warunków środowiska produkcyjnego,
 • skażenie środowiska przez fermy zwierzęce,
 • opracowywanie metod wartości hodowlanej i rzeźnej zwierząt oraz surowców pochodzenia zwierzęcego,
 • ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona IZ-PIB [dostęp 20 maja 2009]
 • Oficjalna strona IZ-PIB Pawłowice [dostęp 20 maja 2009]
 • Oficjalna strona IZ-PIB Kołbacz
 • Instytut Zootechniki w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.