• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Technologii Elektronowej

  Przeczytaj także...
  Nanomateriały – wszelkie materiały, w których występują regularne struktury na poziomie molekularnym, tj. nie przekraczającej 100 nanometrów. Granica ta może dotyczyć wielkości domen jako podstawowej jednostki mikrostruktury, czy grubości warstw wytworzonych lub nałożonych na podłożu. W praktyce granica poniżej której mówi się o nanomateriałach jest różna dla materiałów o różnych właściwościach użytkowych i na ogół wiąże się to z pojawieniem szczególnych właściwości po jej przekroczeniu. Zmniejszając rozmiar uporządkowanych struktur materiałów można uzyskać znacznie lepsze właściwości fizyko-chemiczne, mechaniczne, itp.CEMI (Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników) – nieistniejące już polskie przedsiębiorstwo produkujące mikroelektronikę. Centrum zlikwidowano w 1994.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Instytut Technologii Elektronowej mieści się w Warszawie. Ma dwa oddziały w Warszawie, Piasecznie i w Krakowie. Zatrudnia ponad 320 pracowników, w tym 6 profesorów i 12 doktorów habilitowanych oraz kilkudziesięciu doktorów specjalizujących się w elektronice, fizyce, chemii i inżynierii materiałowej.

  Nanotechnologia – ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Rozmiary nanometryczne nie są jednoznacznie zdefiniowane. Powszechnie znany przedział 1,5 - 100 nm nie znajduje potwierdzenia praktycznego. Obecnie uważa się iż granice rozmiarów nanometrycznych leżą tam, gdzie rozmiar struktury koreluje z właściwościami fizycznymi materiału.Promieniowanie jonizujące - wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej. Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego.

  Obecne priorytety badawcze:

 • nanofotonika podczerwieni, zaawansowane źródła i detektory bazujące na InP, GaAs, GaSb i materiałach pochodnych, dla zastosowań w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie;
 • nanoelektronika heterogenicznych mikrosystemów i krzemowych przyrządów fotonicznych, mikro i nanoczujników, mikrosystemów i sensorów dla diagnostyki medycznej i technicznej, krzemowych detektory promieniowania jonizującego;
 • nanotechnologia i mikrotechnologia szerokoprzerwowych półprzewodników dla elektroniki wysokich częstotliwości i przezroczystej elektroniki;
 • nanomateriały i mikromateriały dla technologii grubych warstw.
 • Zakłady naukowe Instytutu  prowadzą badania w następujących obszarach:

  Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) – podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Powołane zostały ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych z późniejszymi zmianami.Antymonek galu (GaSb) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy antymonków, połączenie galu i antymonu, półprzewodnik. Jego szerokość przerwy zabronionej wynosi 0,726 eV.
 • optoelektroniczne detektory i źródła promieniowania,
 • nowoczesne lasery półprzewodnikowe,
 • mikro- i nanosondy pomiarowe,
 • detektory promieniowania jądrowego,
 • mikrosystemy oraz czujniki dla zastosowań interdyscyplinarnych,
 • specjalizowane układy i systemy scalone typu ASIC.
 • W  wyniku prowadzonych prac powstały m.in. unikatowe konstrukcje półprzewodnikowych źródeł i detektorów promieniowania z zakresu bliskiej i średniej podczerwieni dla zastosowań w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Zespół naukowy Instytutu koncentruje się na laserach półprzewodnikowych dużej mocy, najnowszych laserach typu VECSEL oraz detektorach na bazie supersieci antymonkowych. Osiągnięcia ostatnich lat to: skonstruowanie pierwszego w Polsce lasera kaskadowego z GaAs/AlGaAs na pasmo średniej podczerwieni ~ 9 μm, opracowanie najmniejszych na świecie termometrów umożliwiających badanie temperatury na powierzchni o wymiarach submikronowych oraz detektorów promieniowania. Opracowane i wykonane w ITE detektory były wykorzystane przy odkryciu najcięższego z poznanych dotychczas pierwiastków o liczbie atomowej 112 nazwanego „Copernicium”. Osiągnięcia naukowe ITE przyniosły kilka prestiżowych nagród, w tym m. in. Nagrodę Prezydenta RP za Najlepszy Wynalazek Przyszłości w Dziedzinie Technologii lub Produktu; Nagrodę i Wyróżnienie za Polski Produkt Przyszłości oraz Kryształową Piramidę Innowacyjności Polskiej przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.Nanoelektronika – termin odnoszący się do komponentów elektronicznych (zwykle tranzystorów) opartych na strukturach nanometrowych. Przy tak małych rozmiarach ogromne znaczenie mają efekty kwantowe takie jak zjawiska spinowe, tunelowanie kwantowe oraz niepodzielność i dyskretność stanów elektronowych.

  Historia[]

 • 1966 - utworzenie Instytutu Technologii Elektronowej jako jednostki PAN
 • 1970 - przekształcenie ITE w instytut przemysłowy i włączenie do CEMI
 • 1991 - przekształcenie w niezależną jednostkę badawczo-rozwojową
 • 2000 - utworzenie oddziału ITE w Piasecznie
 • 2002 - włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów w Krakowie jako oddziału zamiejscowego ITE
 • 2012 - włączenie PREDOM Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Warszawie jako oddziału ITE w Warszawie
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona ITE
 • Instytut Technologii Elektronowej w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Piaseczno – miasto powiatowe w woj. mazowieckim. Położone w sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Ursynów, w odległości 17 km na południe od centrum Warszawy. Lokalizacja ta wpływa korzystnie na szybki rozwój budownictwa, zlokalizowania siedzib wielu zagranicznych firm (w 2010 r. uznane jako najbardziej atrakcyjne miasto dla biznesu według magazynu Forbes), szybkiego przyrostu liczby mieszkańców etc. Miasto wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ASIC (ang. Application Specific Integrated Circuit) – typ elektronicznych układów scalonych zaprojektowanych do realizacji z góry ściśle określonego zadania.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.