• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ulica Leopolda w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Bogucice. Rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. ks. Leopolda Markiefki, ul. Ludwika i ul. Katowicką. Następnie biegnie przez historyczną część dzielnicy Bogucice w kierunku wschodnim, krzyżując się z ulicą Walerego Wróblewskiego i ulicą Bohaterow Monte Cassino (prowadząca do dzielnicy Zawodzie). Kończy swój bieg przy rondzie księdza Jerzego Pawlika w dzielnicy Dąbrówka Mała (skrzyżowanie z ul. Budowlaną, ul. Siemianowicką i ul. Wiertniczą). Ulica nosi imię księdza Leopolda Markiefki − proboszcza bogucickiej parafii w latach 1839−1882 (do 1843 administratora parafii).Zakłady Konstrukcyjno - Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego (ZKMPW) - dawna państwowa jednostka naukowo-badawcza z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 i oddziałami w innych miastach.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAGinstytut badawczy z siedzibą w Katowicach zajmujący się kompleksowym opracowywaniem, a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku – m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla.

  Centrum Naukowo–Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG powstało pierwszego stycznia 1976 (zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z 30 grudnia 1975) z Zakładów Konstrukcyjno - Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego, do których wcielono piony automatyki Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) i Głównego Biura Studiów i Projektów Przeróbki Węgla SEPARATOR. Jednocześnie w ramach Centrum powstał Ośrodek Badawczo Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG (zgodnie z § 11 Zarządzenia nr 60 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z 30 grudnia 1975), posiadający osobowość prawną, również z siedzibą w Katowicach.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG, z siedzibą w Katowicach przy ul. Leopolda 31, był państwową jednostką badawczo-rozwojową.

  Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia.

  Historia[ | edytuj kod]

  Historia Łukasiewicz-EMAG sięga początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1957 r., z połączenia Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych z Instytutem Mechanizacji Górnictwa powstał Instytut Doświadczalno-Konstrukcyjny Przemysłu Węglowego, który w 1958 r. zmienił nazwę na Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego (ZKMPW). Z początkiem 1975 r. z ZKMPW wyodrębnił się Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny KOMAG z siedzibą w Gliwicach. W tym samym czasie w strukturze ZKMPW utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyzacji Górnictwa, który 1 stycznia 1976 przekształcono w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG z siedzibą w Katowicach. SMEAG podporządkowano utworzonemu w tym samym czasie Centrum Naukowo-Produkcyjnemu Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, które w 1990 r. kolejny raz zmieniło nazwę na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, a następnie na Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG.

  Instytut Systemów Sterowania (ang. Institute of Control Systems) – państwowy ośrodek badawczo-rozwojowy założony w 1977. Głównym przedmiotem jego działalności są prace z zakresu:Instytut badawczy – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

  W ciągu niespełna kilkunastu lat od utworzenia katowicka jednostka osiągnęła pozycję znaczącego i cenionego ośrodka naukowo-badawczego, zwłaszcza w obszarach automatyki przemysłowej, systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych oraz aparatury. Znakomita kadra oraz potencjał naukowo-badawczy pozwoliły na wypracowanie własnego, bogatego dorobku naukowego, a także zdobycie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu urządzeń, systemów oraz technologii na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu. Marka EMAG stała się rozpoznawalna i ceniona nie tylko w kraju, ale i za granicą – wszędzie tam, gdzie prowadzone były procesy wydobywcze – w krajach byłego Związku Radzieckiego, Europy Zachodniej, Dalekiego Wschodu.

  Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

  1 stycznia 2007 roku w wyniku konsolidacji polskich jednostek badawczo-rozwojowych do ówczesnego Centrum EMAG zostały włączone Instytut Systemów Sterowania (ISS) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej (OBRGE). Od 9 września 2009 r., kiedy w życie weszło Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, jednostka nosi nazwę Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

  Z początkiem 2016 r., zmianie uległ organ nadzorujący z ministra gospodarki na ministra cyfryzacji. Od tego czasu Instytut rozwija badania naukowe i prace rozwojowe w zmodyfikowanych obszarach działania: informatyka stosowana, informatyka techniczna, technologia informacyjna w monitorowaniu oraz kontynuuje badania laboratoryjne związane z certyfikacją i atestacją.

  Od 1 kwietnia 2019 r. instytut współtworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Łukasiewicz skupia 38 instytutów, zlokalizowanych w 11 miastach oraz 8 tys. pracowników. Sieć Badawcza Łukasiewicz pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Dostarcza klientom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.