• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

  Przeczytaj także...
  Order Sztandaru Pracy, pierwotnie order „Sztandar Pracy” – polskie wysokie odznaczenie państwowe Polski Ludowej ustanowione ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku ... w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa... Ostatni raz nadano go w 1991. Został zniesiony w 1992. Ulica Kolska w Warszawie – jedna z ulic dzielnicy Wola, biegnąca od ul. Okopowej ku ślepemu końcowi pod murem cmentarza żydowskiego.
  Amunicja – ogół rakiet, nabojów artyleryjskich, min, bomb lotniczych, torped, bomb głębinowych, granatów ręcznych oraz naboje do broni strzeleckiej.
  Samolot PZL-130 OrlikTM Nr 006 przed wejściem do Instytutu

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) – jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej właściwa w sprawach naukowo-badawczego wspomagania eksploatacji techniki lotniczej.

  Siedziba główna Instytutu znajduje się w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6. Pracownia Cieczy Roboczych ITWL znajduje się przy ul. Kolskiej 13, a Pracownia Paliw Płynnych przy ul. Ostroroga 35a.

  PZL TS-11 Iskra – samolot szkolno-treningowy, produkowany przez WSK "PZL Mielec" (obecnie Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu), zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Tadeusza Sołtyka (stąd oznaczenie TS). Pierwsza polska konstrukcja lotnicza napędzana silnikiem odrzutowym.Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) – podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Powołane zostały ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych z późniejszymi zmianami.

  Historia[ | edytuj kod]

  W dniu 27 lipca 1950 roku Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz organizacyjny Nr 079/Org., w którym nakazał szefowi Oddziału VIII Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sformowanć Grupę Organizacyjno-Przygotowawczą Lotniczej Stacji Badawczej. Kierownikiem grupy został radziecki oficer major magister inżynier Borys Mołczaniuk.

  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów:

  Na mocy rozkazu Nr 18/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 1953 roku został powołany „Instytut Naukowo-Badawczy Wojsk Lotniczych”.

  Na podstawie zarządzenia Nr 013/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 1958 roku Instytut Naukowo-Badawczy Wojsk Lotniczych został przeformowany w Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest kontynuatorem wojskowych jednostek badawczo rozwojowych działających od 1918 roku w branży lotniczej. Za swoją działalność Instytut został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, trzykrotnie medalem ministra obrony narodowej „Za osiągnięcia w służbie wojskowej”, dwukrotnie „Ikarem”, medalem „Zasłużony dla lotnictwa”, „Za zasługi dla wojsk OPK” oraz odznaką „Racjonalizator wojskowy”.

  PZL I-22 Iryda, PZL M93 Iryda, PZL M96 Iryda – polski dwumiejscowy, dwusilnikowy, odrzutowy górnopłat szkolno-bojowy.PZL-130 Orlik – szkolno-treningowy samolot śmigłowy przeznaczony do szkolenia podstawowego i zaawansowanego pilotów zawodowych, budowany w PZL "Warszawa-Okęcie".

  Zadania[ | edytuj kod]

  ITWL zajmuje się problematyką bezpieczeństwa lotów maszyn wojskowych, badaniami samolotów i śmigłowców, a także sprzętu okołolotniczego, oraz szeroko pojętymi pracami naukowymi związanymi z lotnictwem wojskowym. Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego - doktora nauk technicznych w specjalności budowa i eksploatacja maszyn. Ponadto posiada akredytowane laboratoria badawcze, certyfikaty zarządzania jakością, koncesje na obrót i wytwarzanie broni i amunicji, a także technologii i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Instytut dysponuje bardzo nowoczesną i unikalną aparaturą kontrolno-pomiarową, jak również wysoko wyspecjalizowanym personelem.

  Pozostałe informacje[ | edytuj kod]

 • Przed budynkami ITWL stoi samolot PZL-130 Orlik o numerze bocznym 006, przy drugiej bramie znajduje się cel holowany Gacek.
 • Instytut posiada również samolot PZL I-22 Iryda o numerze bocznym 301 (samolot ten jest całkowicie sprawny, lecz nie może latać ze względu na brak niezbędnych pozwoleń), a także dwa samoloty PZL TS-11 Iskra.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dane Instytutu. W: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych [on-line]. itwl.pl. [dostęp 2018-11-29].
  2. Tadeusz Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1962 ..., s. 159.
  3. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 79.
  4. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 84.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tadeusz Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1962. Organizacja, szkolenie i problemy kadrowe, Agencja Wydawnicza ULMAK, Pruszków 2002, ​ISBN 83-87226-29-7​.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989, s. 78-84. ISBN 83-206-0782-5.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.