• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Studiów Politycznych PAN

  Przeczytaj także...
  Eugeniusz Cezary Król (ur. 12 stycznia 1947 w Warszawie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN.Teoria polityki – dział nauk politycznych, próbujący dokonać wytłumaczenia istoty i mechanizmów kierujących polityką w jej najrozmaitszych aspektach, a przede wszystkim szukający pewnych prawidłowości, na podstawie których można by stworzyć pewien abstrakcyjny schemat (lub schematy) jej tłumaczenia o uniwersalnym charakterze, bez względu na czas i miejsce.
  Kultura i Społeczeństwo – kwartalnik wydawany od 1957 roku w Warszawie. Wydawcą jest Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą m.in. Jerzy Bartmiński, Jolanta Kulpińska, Henryk Markiewicz, Zofia Sokolewicz, Jerzy Szacki, Piotr Sztompka, Janusz Tazbir, Edmund Wnuk-Lipiński. Redaktor naczelną jest Elżbieta Tarkowska.

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Naukinstytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

  Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król.

  Instytut[]

  Historia[]

  Instytut Studiów Politycznych powstał we wrześniu 1990 roku jako nowa instytucja w strukturze Polskiej Akademii Nauk. Pracownicy ISP prowadzili badania nad społeczeństwami postkomunistycznymi, problematyką transformacji ustrojowej i procesami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w krajach sąsiadujących z Polską. Analizowano m.in. wpływ przemian własnościowych i demokratycznych na efektywność gospodarki państwa oraz na zmiany w społeczeństwie i funkcjonowanie systemu politycznego. W 2004 roku powstał Zakład Europeistyki ISP, który miał zajmować się aspektami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Przedmiot badań[]

  Instytut prowadzi badania w następujących dziedzinach: historia, socjologia, geopolityka i teoria polityki. Instytut zatrudnia socjologów, politologów, historyków, prawników i filozofów. Współpracował z nim m.in. Timothy Garton Ash.

  Struktura[]

  Instytut dzieli się na 15 zakładów, które zajmują się badaniem poszczególnych dziedzin. Są to:

  Timothy Garton Ash (ur. 12 lipca 1955 w Londynie) - brytyjski historyk, zajmuje się głównie historią Europy po 1945 roku. Kawaler Orderu św. Michała i św. Jerzego, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Medalu Zasługi Republiki Czeskiej.Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjelléna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w Sztokholmie na łamach czasopisma "Ymer" w 1899 r. Ten rok uznawany jest za symboliczną datę narodzin geopolityki, jako nauki akademickiej.
 • Zakład Analiz Problemów Wschodnich
 • Zakład Europy Środkowo-Wschodniej
 • Zakład Azji i Pacyfiku-Centrum Badań Azji Wschodniej
 • Zakład Filozofii Polityki
 • Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy
 • Zakład Najnowszej Historii Politycznej
 • Zakład Badań Organizacji Not-For-Profit
 • Zakład Porównawczych Badań Postsowieckich
 • Zakład Badań Porównawczych nad Polityką
 • Zakład Przemian Społecznych i Gospodarczych
 • Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych
 • Zakład Studiów nad Niemcami
 • Zakład Dziejów Ziem Wschodnich
 • Zakład Systemów Społeczno-Politycznych
 • Zakład Europeistyki
 • Wydawnictwa[]

  Instytut wydaje kilka czasopism naukowych – Studia polityczne, Civitas, Europa Środkowo-Wschodnia, Kultura i Społeczeństwo oraz Rocznik Polsko-Niemiecki.

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Bibliografia[]

 • Oficjalna strona Instytutu Studiów Politycznych PAN
 • Instytut Studiów Politycznych PAN w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.163 sek.