• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

  Przeczytaj także...
  Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.Maria Halamska – polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się socjologią wsi, socjologią rozwoju wiejskiego i problematyką rozwoju lokalnego.
  Zbigniew Gertych (ur. 26 października 1922, zm. 4 lipca 2008) – polski polityk, ekonomista, agrotechnik, mason, profesor, poseł na Sejm PRL II, III, VIII i IX kadencji, w latach 1982–1985 wicemarszałek Sejmu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

  Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN, zastępcą dyrektora do spraw ogólnych jest dr Anna Rosa, a przewodniczącym Rady Naukowej prof. Henryk Runowski.

  Siedziba Instytutu mieści się w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72.

  Katarzyna Barbara Duczkowska-Małysz (ur. 1947) – polska ekonomistka, profesor, wykładowca akademicki, wiceminister rolnictwa.Monika Stanny (ur. 9 października 1972 w Koszalinie) – polska ekonomistka i geograf, doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dyrektor IRWiR PAN, specjalistka od przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego.

  Instytut[ | edytuj kod]

  Przedmiot badań[ | edytuj kod]

  Instytut powstał w 1971 roku, jako element struktury Wydziału I Nauk Społecznych. IRWiR zajmuje się rolnictwem i problematyką wiejską z uwzględnieniem interdyscyplinarnego podejścia do przedmiotu badań. Instytut skupia specjalistów z wielu różnych dyscyplin naukowych: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii i geografii. Instytut jest m.in. prekursorem badań nad wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Andrzej Stelmachowski (ur. 28 stycznia 1925 w Poznaniu, zm. 6 kwietnia 2009 w Warszawie) – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, marszałek Senatu I kadencji w latach 1989–1991, minister edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

  Instytut posiada logo HR Excellence in Research, przyznawane przez Komisję Europejską.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Instytut dzieli się na pięć zakładów. Są to:

 • Zakład Ekonomii Wsi (kierownik: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN)
 • Zakład Integracji Europejskiej (kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wilkin)
 • Zakład Modelowania Ekonomicznego (kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN)
 • Zakład Socjologii Wsi (kierownik: prof. dr hab. Maria Halamska)
 • Zakład Antropologii i Kultury Wsi (kierownik: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska)
 • Wydawnictwa[ | edytuj kod]

  Instytut wydaje kwartalnik Wieś i Rolnictwo oraz serie Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa i Studia i monografie.

  Józef Okuniewski (ur. 5 maja 1920 w Lubotyniu, zm. 31 lipca 2016) – polski ekonomista, prof. zw. dr. hab., polityk, minister rolnictwa, ambasador.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Dyrektorzy Instytutu[ | edytuj kod]

 • dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN (od 2016)
 • dr Mirosław Drygas (2013–2016)
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner (2008–2013)
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński (1997–2008)
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska (1991–1997)
 • prof. dr hab. Józef Okuniewski (1986–1991)
 • prof. dr hab. Dyzma Gałaj (1971–1985)
 • Rada Naukowa[ | edytuj kod]

  Istotną rolę w wyznaczaniu kierunku działalności Instytutu odgrywa Rada Naukowa. Funkcje jej przewodniczących pełnili:

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Mikołaj Kozakiewicz (ur. 24 grudnia 1923 w Albertynie (obecnie Białoruś), zm. 22 listopada 1998) – polski socjolog, polityk, były marszałek Sejmu, poseł na Sejm PRL IX kadencji, Sejm kontraktowy i Sejm I kadencji, profesor nauk humanistycznych, autor kilkudziesięciu książek z zakresu seksuologii, socjologii wychowania i oświaty, publicysta.
 • prof. dr hab. Henryk Chołaj (1972–1974)
 • prof. dr hab. Franciszek Kolbusz (1975–1977)
 • prof. dr hab. Jędrzej Lewandowski (1978–1981)
 • prof. dr hab. Franciszek Tomczak (1981–1983)
 • prof. dr hab. Zbigniew Gertych (1984–1987)
 • prof. dr hab. Jerzy Piotrowski (1988–1989)
 • prof. dr hab. Jerzy Dietl (1990–1992)
 • prof. dr hab. Jędrzej Lewandowski (1993–1995)
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin (1996–1998)
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (1999–2002)
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (2003–2006)
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (2007–2010)
 • prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka (2011–2013)
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (2013–2014)
 • prof. dr hab. Henryk Runowski (2015–2018)
 • prof. dr hab. Henryk Runowski (2019–2022)
 • Osoby związane z Instytutem[ | edytuj kod]

 • prof. dr hab. Mikołaj Kozakiewicz
 • prof. dr hab. Maria Halamska
 • prof. dr hab. Tadeusz Hunek
 • prof. dr hab. Barbara Tryfan
 • prof. dr hab. Włodzimierz Mirowski
 • prof. dr hab. Mirosław Pietrewicz
 • prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Demografia (od stgr.  demos – "lud" i γράφω grapho – "piszę") – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Dyzma Kazimierz Gałaj (ur. 15 stycznia 1915 w Mystkowicach, zm. 6 grudnia 2000 w Warszawie) – prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych, socjolog, działacz polityczny, marszałek Sejmu PRL.
  Tadeusz Hunek (ur. 1932, zm. 2013) – prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Specjalista ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej. Wieloletni pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, kierownik Zakładu Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Obszarów Wiejskich.
  Jerzy Dietl (ur. 28 kwietnia 1927 w Inowrocławiu) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, senator I kadencji.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Nowy Świat – jedna z najbardziej znanych warszawskich ulic, część historycznego Traktu Królewskiego. Kiedyś potocznie nazywany Nowikiem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.