• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Krzysztof Przecławski (ur. 1927 zm. 15 stycznia 2014) – polski socjolog, specjalista w zakresie socjologii turystyki i socjologii wychowania, prof. dr hab., założyciel Międzynarodowej Akademii Studiów nad Turystyką oraz wieloletni dyrektor Instytutu Turystyki.Mokotów – lewobrzeżna dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach skarpy wiślanej (Górny i Dolny Mokotów).

  Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - część Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Został powołany w 1972 roku.

  Mieści się przy ulicy Podchorążych 20 w pobliżu Parku Łazienkowskiego, na Dolnym Mokotowie. Kształci studentów do poziomu magistra na kierunkach politologia oraz autorskim profilaktyka społeczna i resocjalizacja; do poziomu licencjata na kierunku praca socjalna; a także na licznych studiach podyplomowych. Instytut nadaje swoim studentom uprawniania pedagogiczne, pod warunkiem odbycia stosownych praktyk.

  Łazienki Królewskie w Warszawie – zespół pałacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całe założenie było zrealizowane przez architektów królewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera i Jana Chrystiana Szucha.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Pracownicy Instytutu prowadzą ponadto liczne badania naukowe z zakresu pedagogiki (resocjalizacyjnej i społecznej), socjologii, psychologii, kryminologii, penologii i integracji. Jednym z cyklicznych wydawnictw jest Atlas przestępczości w Polsce.

  Spis treści

 • 1 Kierunki i specjalizacje
 • 1.1 Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
 • 1.2 Praca Socjalna
 • 1.3 Politologia, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja (brak rekrutacji)
 • 2 Kadra
 • 3 Struktura
 • 3.1 Katedry
 • 3.2 Zakłady
 • 4 Byli profesorowie
 • 5 Absolwenci
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Kierunki i specjalizacje[]

  Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja[]

  Nowy kierunek studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających. Został uruchomiony w 2008 roku.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

  Przygotowane są następujące specjalizacje:

 • prawno-kryminologiczna
 • psychosocjologia problemów społecznych
 • wychowanie resocjalizujące
 • migracje i integracja kulturowa (nie uruchomiona)
 •  Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Praca Socjalna[]

  Nowy kierunek studiów licencjackich, dający uprawnienia pracownika socjalnego. Został uruchomiony w 2008 roku. Nie przewidziano podziału na specjalizacje (wcześniej była to specjalizacja w ramach politologii).

  Maria Libiszowska-Żółtkowska (ur. 1945) - polska socjolog, specjalizująca się w socjologii religii, socjologii kultury i socjologii medycyny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (UW).Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Politologia, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja (brak rekrutacji)[]

  5-letnie studia jednolite magisterskie, na kierunku Politologia w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, obejmują studentów przyjętych do roku 2006.

  W roku akademickim 2010/2011 jest tylko V rok studiów.

  Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stających w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości.Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

  Na studiach tych występują następujące specjalizacje:

 • prawno-kryminologiczna
 • psychosocjologia problemów społecznych
 • praca socjalna
 • wychowanie resocjalizujące (zajęcia z tej specjalizacji nie są już prowadzone w ramach tego toku studiów, studenci z indywidualnym tokiem studiów korzystają z zajęć innych programów)
 • W 2007 przyjęto studentów na studia licencjackie, których program jest modyfikacją starego. Rocznik ten realizował specjalizacje prawno-kryminologiczną, psychosocjologię problemów społecznych oraz wychowanie resocjalizujące. Uruchomiono także analogiczne studia magisterskie uzupełniające.

  Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.Andrzej Potocki (ur. 26 lipca 1947 w Warszawie)– socjolog, teolog, dominikanin. Profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Iwona Sabina Schymalla (ur. 1961) – polska prezenterka telewizyjna, od 20 lipca 2009 do 7 października 2009 i ponownie od 12 października 2010 do 18 listopada 2011 dyrektor TVP1.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Czesław Czapów (ur. 25 października 1925, zm. 27 marca 1980) - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, twórca warszawskiej szkoły resocjalizacji oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
  Teodor Szymanowski h. Ślepowron (ur. 8 maja 1932 w Płocku) – polski prawnik, karnista, profesor doktor habilitowany nauk prawnych.
  Andrzej Rzepliński (ur. 26 listopada 1949 w Ciechanowie) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR, były dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, sędzia, a od 3 grudnia 2010 także prezes Trybunału Konstytucyjnego.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Adam Podgórecki (ur. 16 grudnia 1925 w Krakowie, zm. 18 sierpnia 1998 w Ottawie) – polski socjolog prawa, profesor doktor habilitowany.

  Reklama