• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

  Przeczytaj także...
  Akcelerator – urządzenie służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskich prędkości światła. Cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym są przyspieszane w polu elektrycznym. Do skupienia cząstek w wiązkę oraz do nadania im odpowiedniego kierunku używa się odpowiednio ukształtowanego, w niektórych konstrukcjach także zmieniającego się w czasie, pola magnetycznego lub elektrycznego.Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów.
  Instytut Energii Atomowej POLATOM – instytut badawczy działający w latach 1982 – 2011 znajdujący się w ośrodku badawczym w Otwocku-Świerku. Od 2011 działa w nowej formie organizacyjnej jako część Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

  Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtanainstytut naukowy istniejący w latach 1982 – 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Fizyka jądrowa – dział fizyki zajmujący się badaniem budowy i przemian jądra atomowego. Zajmuje się badaniami doświadczalnymi, teoretycznymi oraz zastosowaniem techniki jądrowej.Fizyka plazmy - to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem i nauką o plazmie (rozrzedzonych gazach zjonizowanych) i zjawiskach z nią spokrewnionych.

  Główną siedzibą Instytutu był ośrodek w Świerku, dzielnicy Otwocka. Mieściły się tam zakłady naukowe: Zakład Interdyscyplinarnych Zastosowań Fizyki, Zakład Detektorów i Elektroniki Jądrowej, Zakład Fizyki i Technologii Plazmy, Zakład Modyfikacji Materiałów, Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek, Dział Szkolenia i Doradztwa, Zakład Aparatury Jądrowej (ZdAJ, producent akceleratorów medycznych), oraz Zakład Transportu Samochodowego. W Warszawie były zlokalizowane trzy zakłady IPJ, a w Łodzi – jeden.

  Fizyka cząstek elementarnych, fizyka wielkich energii – dział fizyki, którego celem jest badanie cząstek atomowych oraz oddziaływań zachodzących między nimi.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  11 lutego 2011 Instytut podpisał umowę, zgodnie z którą ma dostarczyć podzespoły do akceleratora Linac4 budowanemu przez CERN.

  Zobacz też[]

 • Andrzej Sołtan
 • Przypisy

  1. Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki, M.P. 1982 nr 32 poz. 279
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM z dnia 5 sierpnia 2011, Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1032
  3. Porozumienie CERN – IPJ: dostarczymy struktury przyspieszające dla modernizowanego kompleksu akceleratorów w Genewie. [dostęp 2011-02-20].
  4. Radiowa Akademia Nauk: Instytut Badań Jądrowych podpisał umowę z CERN Rozmowa Cezarego Łasiczki z dr Pawłem Krawczykiem. [dostęp 2011-02-20].

  Linki zewnętrzne[]

 • Instytut Problemów Jądrowych
 • Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Narodowe Centrum Badań JądrowychNCBJ – (ang. National Centre for Nuclear Research) powstało 1 września 2011 r. z połączenia dwóch instytutów na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Instytut Energii Atomowej został włączony w struktury Instytutu Problemów Jądrowych, tworząc największy instytut badawczy w Polsce, zatrudniający ponad 1000 pracowników.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.