• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN

  Przeczytaj także...
  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie zajmujący się badaniami z pogranicza matematyki, informatyki, ekonometrii, organizacji i zarządzania.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Instytut Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci kadry naukowe w dziedzinach takich jak: informatyka teoretyczna, sztuczna inteligencja, lingwistyka komputerowa. Instytut mieści się w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Struktura Instytutu[]

 • Zakład Teoretycznych Podstaw Informatyki
 • Zespół Architektury Komputerowej
 • Zespół Technologii Usług Internetowych
 • Zespół Teorii Systemów Obliczeniowych
 • Zespół Teorii Systemów Rozproszonych
 • Zakład Sztucznej Inteligencji
 • Zespół Podstaw Sztucznej Inteligencji
 • Zespół Inżynierii Lingwistycznej
 • Zespół Teorii Gier i Decyzji
 • Zespół Analizy i Modelowania Statystycznego
 • Tematyka badawcza[]

  Obecnie prowadzone badania koncentrują się na następujących obszarach nauki:

 • matematyczne i logiczne aspekty systemów informatycznych
 • rozproszone przetwarzanie informacji, systemy agentowe oraz nowe architektury komputerowe
 • bazy danych, systemy rozproszone i inżynieria oprogramowania
 • pozyskiwanie i reprezentacja wiedzy, wspomaganie procesów decyzyjnych
 • komputerowe metody analizy danych i algorytmy niekonwencjonalne
 • inżynieria lingwistyczna
 • Współpraca[]

  Instytut bierze udział w licznych projektach badawczych finansowanych ze środków europejskich (m. in. CESAR, ATLAS, NEKST) i krajowych (m. in. SYNAT, CORE).

  Kształcenie kadry naukowej[]

  W roku 2011 IPI PAN w partnerstwie z Instytutem Badań Systemowych PAN i Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza rozpoczął kształcenie w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania.

  Instytut bierze również udział w międzynarodowym programie doktoranckim International PhD Projects in Intelligent Computing.

  Linki zewnętrzne[]

 • Instytut Podstaw Informatyki PAN w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Oficjalna strona Instytutu
 • Utrzymywana przez Instytut strona Computational Linguistics in Poland • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama