• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Nauk Prawnych PAN

  Przeczytaj także...
  Cezary Berezowski (ur. 15 marca 1898 w Odessie, zm. 19 maja 1970 w Warszawie) – prawnik; profesor Uniwersytetu Warszawskiego.Andrzej Gwiżdż (ur. 5 kwietnia 1923, zm. 8 grudnia 1998) – polski prawnik, specjalista prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, do 1968 dyrektor Biura Sejmu PRL, w latach 1981-1991 dyrektor Biblioteki Sejmowej, w latach 1994-1998 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
  Ewa Anna Łętowska (ur. 22 marca 1940 w Warszawie) – polska prawniczka, profesor doktor habilitowany nauk prawnych; pierwszy polski rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002–2011).

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukinstytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Pełni funkcję koordynującą i jednoczącą badania podstawowe w dziedzinie nauk prawnych zarówno z perspektywy teoretycznej, jak również z uwagi na związki z praktyką prawniczą.

  Janusz Łętowski (ur. 27 marca 1939 w Warszawie, zm. 1999) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, sędzia Sądu Najwyższego. Mąż Ewy Łętowskiej.Stanisław Śliwiński (ur. 25 września 1887 we Lwowie, zm. 25 sierpnia 1959 w Warszawie) – polski prawnik, profesor postępowania karnego.

  Historia[]

  Powstał w 1956 roku (na bazie dwóch istniejących w strukturach PAN zakładów: Zakładu Kryminologii i Zakładu Nauk Prawnych PAN), nazwę zmieniono w końcu lat siedemdziesiątych na Instytut Państwa i Prawa PAN, by w 1990 r. powrócić do nazwy Instytut Nauk Prawnych PAN.

  Struktura[]

  Zakłady Naukowe[]

  Instytut dzieli się na dwanaście zakładów. Są to:

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Maria Kruk-Jarosz (ur. 1939) – polska prawniczka, profesor nauk prawnych, konstytucjonalistka, profesor zwyczajny Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 • I. Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich
 • II. Zakład Badania Instytucji Prawnych/Poznań
 • II. A. Centrum Praw Człowieka
 • II. B. Centrum Dokumentacji i Informacji o Prawach Człowieka
 • II. C. Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka
 • III. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
 • IV. Zakład Prawa Prywatnego
 • V. Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Rolnego
 • VI. Zakład Prawa Karnego
 • VII. Zakład Kryminologii
 • VIII. Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska/Wrocław
 • IX. Zakład Prawa Administracyjnego
 • X. Zakład Prawa Konkurencji
 • XI. Zakład Prawa Pracy
 • XII. Zakład Prawa Europejskiego
 • Dyrektorzy Instytutu[]

  W okresie swojej działalności Instytut był kierowany przez czołowych przedstawicieli nauki prawa. Stanowisko dyrektora zajmowali:

  Jerzy Mieczysław Bafia (ur. 5 maja 1926 w Płocicznie, zm. 4 lipca 1991) – prawnik, polityk, profesor nauk prawnych, członek PZPR, szef Kancelarii Sejmu PRL (1969-1972), dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1971-1972), Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (1972-1976), minister sprawiedliwości (1976-1981).Renata Szafarz (ur. 1943) – polska prawniczka, profesor nauk prawnych, spacjalistka prawa międzynarodowego publicznego, pracownik naukowy Instytutu Nauk Prawnych PAN.
  1. Jan Wasilkowski (luty 1953 – listopad 1956)
  2. Stanisław Śliwiński (styczeń 1957 – wrzesień 1957)
  3. Cezary Berezowski (listopad 1957 – październik 1961)
  4. Manfred Lachs (listopad 1961 – styczeń 1967)
  5. Adam Łopatka (lipiec 1969 – wrzesień 1987)
  6. Janusz Łętowski (grudzień 1987 – listopad 1990)
  7. Andrzej Wasilkowski (listopad 1991 – grudzień 1996)
  8. Andrzej Szajkowski (styczeń 1997 – grudzień 1999)
  9. Maria Kruk-Jarosz (styczeń 2000 – grudzień 2003)
  10. Władysław Andrzej Czapliński (marzec 2004 – luty 2016)
  11. Celina Nowak (od marca 2016)

  Rada Naukowa[]

  Istotną rolę w wyznaczaniu kierunku działalności Instytutu odgrywa Rada Naukowa. Funkcje jej przewodniczących pełnili wybitni prawnicy, profesorowie: Jan Wasilkowski, Jan Gwiazdomorski, Manfred Lachs, Maurycy Jaroszyński, Witold Czachórski, Jerzy Bafia, Jerzy Jodłowski, Leszek Kubicki, Andrzej Szajkowski, Ewa Łętowska i Andrzej Wróbel. Obecnie Radzie przewodniczy profesor Andrzej Bierć.

  Andrzej Wróbel (ur. 18 lipca 1953 w Bodzechowie) – polski prawnik, profesor, wykładowca akademicki, sędzia Sądu Najwyższego, następnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego.Jerzy Makarczyk (ur. 1938) – polski prawnik, profesor, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, wiceminister spraw zagranicznych. Pierwszy polski sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (1992–2002) i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2004–2009).

  Inne osoby związane z Instytutem[]

 • Jerzy Ciemniewski
 • Andrzej Gwiżdż
 • Jerzy Kranz
 • Jerzy Makarczyk
 • Jan Pruszyński
 • Jan Skupiński
 • Renata Szafarz
 • Bibliografia[]

 • Oficjalna strona Instytutu Nauk Prawnych PAN • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Celina Nowak (ur. 1974) – polski prawnik, karnista, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie karnym i prawie karnym międzynarodowym. Od 2000 roku jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wykładała gościnnie we Francji (Institut des Sciences Politiques).
  Jan Wojciech Skupiński (ur. 16 kwietnia 1938 r. w Warszawie) - prawnik, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
  Adam Łopatka (ur. 10 listopada 1928 w Szlachcinie, zm. 14 czerwca 2003) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, teoretyk państwa i prawa, działacz państwowy.
  Jan Wasilkowski (ur. 11 maja 1898 w Sławkowie, zm. 14 sierpnia 1977 w Warszawie) – polski prawnik i polityk. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego (1949–1952), następnie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP (1956–1967) i poseł na Sejm (1961–1972).
  Witold Czachórski (ur. 29 czerwca 1915 w Kijowie, zm. 18 czerwca 1995 w Warszawie) – polski prawnik. Zajmował się głównie prawem cywilnym (np. prawem zobowiązań), lecz zasłynął również dzięki prawu porównawczemu, między innymi dzięki temu, że wykładał na Wydziale Prawa Porównawczego w Strasburgu a przedtem w Luksemburgu.
  Jan Marian Gwiazdomorski (ur. 4 lutego 1899 w Krakowie, zm. 17 grudnia 1977 w Krakowie) – prawnik polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wrocławskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.
  Władysław Andrzej Czapliński (ur. 25 listopada 1954 w Gdańsku) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym publicznym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.