• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jacek Paweł Zaleśny (ur. 22 maja 1975) – polski politolog, doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w prawie konstytucyjnym, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego; w latach 2006-2014 radny Piastowa.. Jan Michał Baszkiewicz (ur. 3 stycznia 1930 w Warszawie, zm. 27 stycznia 2011) – polski prawnik, historyk, politolog, historyk idei. Doctor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego (2003), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008), członek PZPR w latach 1951-1990.
  Pałac Zamoyskich – siedziba zakładów INP

  Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW – jednostka Uniwersytetu Warszawskiego utworzona w 1967, funkcjonująca do 2019 roku.

  Początkowo działał w strukturze Wydziału Filozofii. W 1968 zlikwidowano Wydział Filozofii i w jego miejsce utworzono Wydział Nauk Społecznych, w składzie którego funkcjonowała również politologia. W 1975 powstał Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Obecnie, po przekształceniu Instytutu Dziennikarstwa w nowy odrębny wydział, Instytut Nauk Politycznych był częścią Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W 2019 roku Instytut rozwiązano, a pracownicy naukowi weszli w skład nowo powstałych katedr funkcjonujących w strukturze WNPiSM UW.

  Aleksander Piotr Łuczak (ur. 10 września 1943 w Legionowie) – polski polityk, profesor historii, były wiceprzewodniczący KRRiT, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wicepremier i minister.„Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).

  Kierunki[ | edytuj kod]

  Podstawą oferty edukacyjnej były dwa kierunki – politologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie dwustopniowym – trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie magisterskie. Oba te kierunki były dostępne w trybach stacjonarnym, niestacjonarnym wieczorowym oraz niestacjonarnym zaocznym. Studenci politologii od IV semestru realizowali program specjalizacji, wybierany przez nich spośród trzech dostępnych: marketing polityczny, administracja europejska, administracja samorządowa.

  Andrzej Misiuk (ur. 1958) – polski historyk, specjalizujący się w historii administracji i historii prawa. Zajmuje się też problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego.Ewa Maria Marciniak – polska politolożka, doktor habilitowany nauk społecznych, wykładowczyni w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; od 2016 jego dyrektorka.

  Ponadto Instytut oferował studia podyplomowe (Podyplomowe Studia Nauk Politycznych, Studia Podyplomowe w zakresie Wiedza o Społeczeństwie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podyplomowe Studia Zarządzania w Stanach Szczególnych Zagrożeń Państwa i Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego), studia w języku angielskim (Master's Degree in European Studies, Master's Degree in Political Studies, Postdiploma Polish Studies) oraz studia doktoranckie (trzyletnie, w trybie niestacjonarnym zaocznym).

  Pałac Zamoyskiego, także Kamienica hr. Andrzeja Zamoyskiego – zespół dwóch połączonych ze sobą budynków znajdujący się przy ul. Nowy Świat 67 i 69 w Warszawie.Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z dwóch instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku socjologia. Siedziba Instytutu Socjologii znajduje się w budynku przy ulicy Karowej 18.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Tomasz Słomka – polski politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.
  Wojciech Jerzy Jakubowski (ur. 1967) − polski politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 r. prodziekan WDiNP UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
  Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - jedna z pięciu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Powstał w 1976 i przez pierwsze lata swojej działalności prowadził jedynie kursy specjalizacyjne dla studentów nauk politycznych. W 1991 stosunki międzynarodowe zaistniały jako osobny kierunek studiów. Twórcą i wieloletnim dyrektorem instytutu był prof. Józef Kukułka.
  Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.
  Agnieszka Krystyna Rothert (ur. 1962) – polska politolożka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, wykładowczyni w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Eugeniusz Zieliński (urodzony 31 grudnia 1932) – polski politolog, prawnik-konstytucjonalista, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.
  Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – w skrócie IPS WDiNP UW. Jedna z pięciu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.