• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Języka Polskiego PAN

  Przeczytaj także...
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Studies in Polish Linguistics – czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych. Od 2013 czasopismo wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem czasopisma jest stworzenie forum dyskusyjnego dla językoznawców z Polski i zagranicy,a takæe popularyzacja wśród międzynarodowej społeczności językoznawców rezultatów badań językoznawczych prowadzonych w Polsce. Czasopismo publikowane jest w języku angielskim na zasadach otwartego dostępu. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie otrzymują 8 punktów (lista B MNiSW 2013).
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk – jedyna w Polsce placówka naukowo-badawcza zajmująca się badaniem języka polskiego we wszystkich jego aspektach i odmianach.

  Instytut posiada własną bibliotekę naukową (informacje na temat zbiorów dostępne w katalogu elektronicznym) oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącą jest dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Instytut Języka Polskiego prowadzi też studium doktorskie.

  Onomastica – pismo onomastyczne, które najwięcej uwagi poświęca nazewnictwu geograficznemu i osobowemu. Ukazuje się od roku 1957. Czasopismo było wydawane we Wrocławiu do 1991 roku, od 1992 roku wydawane w Krakowie. Od 2002 roku wprowadzono podtytuł.: pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. W latach 1956-1975 wychodziły 2 zeszyty rocznie, od 1976 roku ukazuje się 1 zeszyt rocznie. W zawartości Onomastica znajdują się: artykuły, recenzje i przeglądy bibliograficzne. Jest to pierwsze w krajach słowiańskich czasopismo poświęcone wyłącznie onomastyce. Teksty są w różnych językach nowożytnych. Do 2012 roku ukazało się 56 zeszytów.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Siedziba i struktura organizacyjna[]

  Siedzibą Instytutu Języka Polskiego jest budynek przy al. A. Mickiewicza 31 w Krakowie. Tu mieści się dyrekcja i administracja oraz

  większość zakładów i pracowni. Są to:
 • Zakład Dialektologii Polskiej
 • Zakład Historii Języka Polskiego (z 2 pracowniami: Języka Staropolskiego i Semantyki Historycznej)
 • Zakład Onomastyki (z 2 pracowniami: Antroponimiczną i Toponomastyczną)
 • Zakład Współczesnej Polszczyzny i Teorii Języka (z 3 pracowniami: Metodologii Gramatyki, Wielkiego Słownika Języka Polskiego oraz Socjolingwistyczną)
 • Pracownia Geografii Lingwistycznej
 • Pracownia Łaciny Średniowiecznej
 • W Warszawie działają:

  Socjolingwistyka - dział językoznawstwa, który bada społeczne znaczenie (wariantów) systemu językowego oraz użycia języka.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
 • Zakład Językoznawstwa (z 3 pracowniami: Historii Języka Polskiego XVII–XVIII wieku, Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur oraz Obserwatorium Językowe)
 • Pracownia Polszczyzny Kresowej
 • Serie wydawnicze[]

 • Prace Instytutu Języka Polskiego PAN
 • Studia dialektologiczne
 • Studia gramatyczne
 • Studia historyczno-językowe
 • Nowe studia leksykograficzne
 • Współczesny język polski
 • Polskie słownictwo kresowe
 • Czasopisma[]

  Stale wydawane są czasopisma:

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
 • Polonica
 • Socjolingwistyka
 • Studies in Polish Linguistics
 • Przy Instytucie znajduje się również redakcja czasopisma Onomastica, współfinansowanego obecnie wraz z Wydziałem I Nauk Społecznych PAN.

  Materiały źródłowe[]

 • Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego
 • Bibliografia[]

 • Czopek-Kopciuch, Barbara (w druku). Instytut Języka Polskiego PAN i jego dyrektorzy [w:] Język polski wczoraj-dziś-jutro. s. 61-66.
 • Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN: za okres 1 X 1973 - 31 V 1974 (1975). Polonica, [T.] 1. s. 329-335. ISSN 0137-9712.
 • Lubaś, Władysław (1994). Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie w latach 1973-1991. Polonica, [T.] 16. s. 252-267. ISSN 0137-9712.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Instytut Języka Polskiego PAN w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Instytut Języka Polskiego PAN
 • Polska Akademia Nauk
 • Nowe studia leksykograficzne
 • Pracownia Polszczyzny Kresowej IJP PAN
 • Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Katalog księgozbioru Instytutu Języka Polskiego PAN
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.