• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

  Przeczytaj także...
  Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.Theoretical and Applied Informatics – kwartalnik Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Jego redakcją zajmuje się Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
  Informatyka kwantowa – dziedzina łącząca informatykę i mechanikę kwantową, zajmująca się wykorzystaniem własności układów kwantowych do przesyłania i obróbki informacji (patrz też informacja kwantowa).

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) - instytut badawczy z siedzibą w Gliwicach zajmujący się badaniami z zakresu modelowania sieci komputerowych, przetwarzania obrazów, multimediów, eksploracji 3D i informatyki kwantowej.

  Grafika 3D (grafika trójwymiarowa) – nazwa jednej z dziedzin grafiki komputerowej, zajmującej się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania Three-Dimensional Graphics.Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".

  Informacje ogólne[]

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej jest odpowiedzialny za wydawanie kwartalnika Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk Theoretical and Applied Informatics.

  Dyrektorem Instytutu jest Tadeusz Czachórski.

  Kwartalnik – czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące. Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Zespoły[]

  W ramach instytutu prace prowadzone są w następujących zespołach:

 • Komputerowych Systemów Wizyjnych
 • Kwantowych Systemów Informatyki
 • Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych
 • Systemów Multimedialnych
 • Linki zewnętrzne[]

 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Przypisy

  1. Informacje na temat ZKSI [Dostęp 20.04.2012]
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.