• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

  Przeczytaj także...
  Państwowy instytut badawczy – rodzaj statusu nadawany polskim instytutom naukowo-badawczymu, jednostkom badawczo-rozwojowym (do roku 2010) lub instytutom badawczym (po roku 2010) na wniosek ministra sprawującego nadzór nad daną instytucją.Radzików – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Błonie. W 2009 roku wieś była niezamieszkana.
  Rośliny uprawne – rośliny użytkowe nie eksploatowane ze stanowisk naturalnych, lecz z upraw stworzonych i pielęgnowanych przez człowieka. Czasem w węższym ujęciu definiowane są jako rośliny uprawiane na roli. Pierwsze ślady uprawy roślin przez ludzi pochodzą sprzed ok. 13 tysięcy lat z Tajlandii, sprzed 11 tysięcy lat z rejonu tzw. Żyznego Półksiężyca i sprzed ok. 8 tysięcy lat z Meksyku. Wtedy to po okresie użytkowania, a z czasem też pielęgnowania roślin dziko rosnących, ludzie rozpoczynali uprawę roślin rodzimych w poszczególnych obszarach, zwanych dziś obszarami pochodzenia roślin użytkowych. Z czasem gatunki uprawiane zostały szeroko rozprzestrzenione poza naturalne granice ich zasięgów. W wyniku zabiegów hodowlanych uzyskano wiele tysięcy odmian uprawnych o odpowiednich dla człowieka właściwościach. Wiele z nich bardzo różni się od swoich naturalnych form wyjściowych (np. współczesne zboża dają plon sto razy wyższy od swych przodków, dziko rosnąca winorośl właściwa ma grona owoców ważące 50-60 g podczas gdy odmiany uprawne mogą mieć grona ważące nawet do 7 kg). Niektóre z roślin uprawnych występują obecnie już tylko w uprawie – nie istnieją ich dzikie formy wyjściowe (np. orzech ziemny, palma daktylowa i kukurydza).
  Oddział Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczyinstytut badawczy podlegający Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2010 roku posiadający status państwowego instytutu badawczego, z siedzibą w Radzikowie, woj. mazowieckie.

  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.Instytut badawczy – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

  Badania[]

  Instytut prowadzi badania w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych. Główne cele działalności to:

 • tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych,
 • opracowanie nowych elementów technologii produkcji roślin oleistych i korzeniowych oraz przechowalnictwa ziemniaków,
 • gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli twórczej roślin rolniczych.
 • Siedziby[]

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prowadzi działalność w siedmiu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Krakowie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także siedem Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z dziewięciu Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin utworzone zostały w roku 2000 trzy jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Historia[]

  IHAR został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych w tym zakresie.

  W roku 2006 IHAR zatrudniał 601 osób, w tym w jednostkach naukowych 420 osób, a w Zakładach Doświadczalnych 181 osób.

  16 marca 2010 Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu Państwowego Instytutu Badawczego. IHAR, jako Państwowy Instytut Badawczy, będzie wspierał realizację Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 wnosząc bezpośredni wkład w tworzenie proekologicznej polityki państwa oraz rozwój obszarów wiejskich i wyznaczanie kierunków wspólnej polityki rolnej.

  Zadania[]

  Do zadań Instytutu należy również:

 • upowszechnianie wyników badań i wdrażanie ich do praktyki,
 • kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów z dziedzin objętych działalnością Instytutu,
 • doradztwo metodyczne w zakresie ocen materiału siewnego i sadzeniaków, prowadzenie współpracy z zagranicą,
 • opracowywanie i publikowanie wydawnictw związanych z dziedzinami objętymi działalnością Instytutu,
 • wykonywanie ekspertyz, prac doświadczalnych i technicznych oraz innych prac usługowych o charakterze badawczym,
 • gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowo-technicznej,
 • prowadzenie branżowej działalności normalizacyjnej.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona instytutu
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.