Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WHis UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 6 wydziałów dziedzinowych, tworzących Szkołę Nauk Humanistycznych UAM. Dzieli się na 13 zakładów i 6 pracowni naukowych oraz dwie techniczne. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i aspektach. Wydział, oprócz „klasycznej” historii, oferuje także studia z archiwistyki, kultury politycznej, socjoekonomiki, historii wojskowości, mediewistyki oraz studia w ramach specjalności nauczycielskiej. Aktualnie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym podejmuje je ponad 1300 studentów. Wydział wydaje czasopisma oraz posiada własne wydawnictwo naukowe. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową z ok. 134 tys. woluminów wydawnictw zwartych i 40 tys. woluminów czasopism. Przy Wydziale Historii działają dwie ekspedycje archeologiczne (EA Łekno i EA Novae). Siedzibą Wydziału jest gmach Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Bohdan Lapis - doktor habilitowany, profesor UAM. Polski naukowiec, historyk specjalizujący się w zakresie historii kultury i średniowiecza. W latach 1996-2008 dyrektor Instytutu Historii UAM, przedtem w latach 1990-1996 wicedyrektor. W macierzystym Instytucie pełnił również funkcję kierownika Zakładu Historii Kultury.

Instytut powstał w 1956 r., kontynuując działalność dawnych katedr historycznych przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedtem Uniwersytecie Poznańskim). Związanych z nim było wielu uznanych badaczy, m.in. Janusz Pajewski, Henryk Łowmiański i Jerzy Topolski. Również obecnie zatrudnia naukowców o znaczącym dorobku naukowym. Pracownicy naukowi Instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej – rektorów: Gerard Labuda (1962–1965), Czesław Łuczak (1965–1972) i Benon Miśkiewicz (1972–1981) oraz prorektorów: Czesław Łuczak, Benon Miśkiewicz, Stanisław Sierpowski (1985–1987), Jerzy Strzelczyk (1987–1990), Przemysław Hauser (1996–2002), Zbigniew Pilarczyk (2008–2016) i Rafał Witkowski (od 2020); wielokrotnie obejmowali także funkcję dziekanów Wydziału Historycznego. Instytut początkowo afiliowany był przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym, od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1976 przy Wydziale Historycznym. Od 1 października 2019 Instytut funkcjonuje jako Wydział Historii.

Zygmunt Wojciechowski (ur. 27 kwietnia 1900 w Stryju, zm. 14 października 1955 w Poznaniu) – historyk państwa i prawa.Aleja Niepodległości – główna ulica Poznania biegnąca równolegle do ul. Tadeusza Kościuszki wzdłuż ścisłego centrum miasta. Została wytyczona w 1905 po likwidacji poligonalnych umocnień Twierdzy Poznań, w trakcie budowy Dzielnicy Cesarskiej. W latach 1905–1919 nosiła nazwę Kaiserring, od 1919–1939: Wały Leszczyńskiego, 1939–1945: Oberwall, Niederwall, a w latach 1945–1990 - aleja Stalingradzka.

Spis treści

 • 1 Władze Wydziału
 • 2 Poczet dyrektorów
 • 3 Poczet dziekanów
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 4.1 Studia I stopnia
 • 4.2 Studia II stopnia
 • 5 Historia
 • 5.1 Geneza
 • 5.1.1 Okres międzywojenny (1919–1939)
 • 5.1.2 Okres II wojny światowej
 • 5.1.3 Okres powojenny do 1956 r.
 • 5.1.3.1 Odbudowa Seminarium Historycznego
 • 5.1.3.2 Niedoszły przełom: epizod pierwszego „Instytutu Historycznego”
 • 5.1.3.3 Zespół Katedr Historycznych (1950–1956)
 • 5.2 Instytut (1956–2019)
 • 5.2.1 Instytut Historyczny (1956–1969)
 • 5.2.1.1 Powstanie obecnego Instytutu
 • 5.2.1.2 Rozwój Instytutu Historycznego
 • 5.2.1.3 Trzy wielkie przełomy roku 1968
 • 5.2.2 Instytut Historii
 • 5.2.2.1 Kształtowanie „nowego” Instytutu
 • 5.2.2.2 W nowym wydziale i w nowym kształcie
 • 5.2.2.3 Przełomy lat 1980–1981
 • 5.2.2.3.1 Instytut Historii wobec „Solidarności”
 • 5.2.2.3.2 Kryzys gabinetowy
 • 5.2.2.3.3 W stronę stanu wojennego
 • 5.2.2.4 Lata osiemdziesiąte
 • 5.2.2.5 Instytut Historii w latach 1989–2019
 • 5.3 Wydział Historii
 • 6 Siedziby
 • 7 Struktura
 • 7.1 Zakład Archiwistyki
 • 7.2 Zakład Dydaktyki Historii
 • 7.3 Zakład Historii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
 • 7.4 Zakład Historii Europy Wschodniej
 • 7.5 Zakład Historii Gospodarczej
 • 7.6 Zakład Historii Najnowszej
 • 7.7 Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku
 • 7.8 Zakład Historii Średniowiecznej
 • 7.9 Zakład Historii XIX wieku
 • 7.10 Zakład Kultury i Myśli Politycznej
 • 7.11 Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
 • 7.12 Zakład Studiów Wschodnich
 • 7.13 Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii
 • 7.14 Pracownia Historii Bizancjum
 • 7.15 Pracownia Historii Kultury
 • 7.16 Pracownia Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu
 • 7.17 Pracownia Historii Starożytnej Grecji i Rzymu
 • 7.18 Pracownia Historii Wizualnej
 • 7.19 Pracownia Historii Wojskowej
 • 7.20 Pracownia Komputerowa
 • 7.21 Pracownia Fotograficzno-Graficzna
 • 8 Doktoraty honoris causa UAM z inicjatywy instytutu
 • 9 Organizacje afiliowane przy Instytucie
 • 9.1 Redakcje czasopism naukowych
 • 9.2 Fundacja Historyczna im. prof. Henryka Łowmiańskiego
 • 10 Wydawnictwo Instytutu Historii UAM
 • 11 Uwagi
 • 12 Przypisy
 • 13 Linki zewnętrzne
 • Władze Wydziału[ | edytuj kod]

  W kadencji 2020–2024:

  Ulica Święty Marcin – ulica w Poznaniu w obrębie osiedla samorządowego Stare Miasto. Przebiega w przybliżeniu równoleżnikowo pomiędzy pl. Wiosny Ludów na wschodzie i Mostem Uniwersyteckim na zachodzie. W przebiegu ulicy zaznaczają się dwa wyraźnie odrębne odcinki: wschodni który jest węższy oraz szeroki (dwujezdniowy) i reprezentacyjny zachodni. Granicę między nimi wyznacza kościół św. Marcina.Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – (czasem można spotkać się z mylną nazwą Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej lub Zorganizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej) oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych (dsł.: "likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego"), a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych.

  Poczet dyrektorów[ | edytuj kod]

  1. prof. zw. dr hab. Henryk Łowmiański (1956–1968)
  2. w latach 1968–1969 stanowisko dyrektora wakowało.
  3. prof. zw. dr Czesław Łuczak (1969–1981)
  4. prof. zw. dr Jerzy Topolski (1981–1987)
  5. prof. zw. dr Czesław Łuczak (1987–1991)
  6. prof. zw. dr hab. Jerzy Strzelczyk (1991–1996)
  7. dr hab. Bohdan Lapis (1996–2008)
  8. dr hab. Kazimierz Ilski (2008–2012)
  9. prof. dr hab. Józef Dobosz (2012–2019)
  Marian Drozdowski (ur. 22 listopada 1947) – historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dyrektor Instytutu Historii AP w Słupsku. Specjalizuje się w historii Wielkopolski i historii gospodarczej Rzeczypospolitej w XVIII w.Danuta Natalia Płygawko (ur. 3 kwietnia 1949 w Niałku Wielkim) – historyk, doktor nauk humanistycznych, badacz społeczno-politycznej działalności Henryka Sienkiewicza. Propagator wiedzy o roli środowisk emigracyjnych Zachodniej Europy i Polonii Amerykańskiej w odzyskaniu niepodległości i odbudowie państwa polskiego po I Wojnie światowej. Wydawca materiałów źródłowych, gł. korespondencji znanych Polaków. Autorka publikacji i biogramów postaci zasłużonych dla Wielkopolski i Śremu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Strzelczyk (ur. 24 grudnia 1941 w Poznaniu) – polski naukowiec, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.
  Kazimierz Chodynicki (ur. 31 marca 1890 w Warszawie, zm. 14 maja 1942 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Poznańskiego.
  Ewa Domańska – polska intelektualistka, badaczka przeszłości, teoretyk i historyk historiografii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, visiting associate professor na Stanford University. Autorka i redaktorka książek prezentujących najnowsze nurty w humanistyce i naukach społecznych. Szef rady programowej biura „International Commission of Theory and History of Historiography”, członek komitetu międzynarodowej fundacji "Imitatio. Integrating Human Sciences" oraz Tutor Akademii „Artes Liberales", laureatka programu "Mistrz" (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).
  22 września jest 265. (w latach przestępnych 266.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 100 dni.
  Kultura polityczna (ang. political culture) – ogół postaw, wartości i wzorów zachowań dotyczących wzajemnych stosunków władzy i obywateli. Jest to pojęcie z zakresu badań socjologii i politologii, a w szczególności z zakresu badań socjologii polityki.
  Université de Strasburg II jest to francuski uniwersytet publiczny mający swoją siedzibę w mieście Strasburg. Uczelnia jest popularnie nazywana UMB albo Strasburg II, dawniej Universiteté des Scienes Humaines. Obecnie na uczelni studiuję ponad 13 000 studentów wszystkich kierunków wpartych ponad 900 osobową kadrą naukową. Uczelnia specjalizuję się w dziedzinie nauk humanistycznych a także nauk społecznych.
  Antoni Czubiński (ur. 22 listopada 1928 w Koninie, zm. 10 lutego 2003 w Poznaniu) – polski historyk i uczony, uczeń Kazimierza Piwarskiego i Janusza Pajewskiego.

  Reklama