• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jeden z instytutów tworzących Wydział Humanistyczny.

  Powstał 14 lutego 1976 roku na bazie powołanego sześć lat wcześniej Samodzielnego Zakładu Historii. Rada Wydziału Humanistycznego posiada prawo do nadawania stopni naukowych: doktora (1989) i doktora habilitowanego (2002) nauk humanistycznych w zakresie historii. Może ponadto występować z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

  Jadwiga Zuzanna Muszyńska (ur. 1946) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Na przestrzeni lat Instytut Historii mieścił się w budynkach przy ul. Leśnej 16, Okrężnej 4, Krakowskiej 11 i w kamienicy przy zbiegu ul. Prostej i Śniadeckich. Dopiero w 1991 roku, po trwającym kilka tygodni strajku okupacyjnym pracowników i studentów oraz mediacjach ministra Henryka Samsonowicza, Instytut Historii otrzymał gmach przy ul. Żeromskiego 5.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Włodzimierz Jan Batóg (ur. 1966) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w historii najnowszej i historii Stanów Zjednoczonych.

  Instytut Historii dzieli się na siedem zakładów, w których zatrudnionych jest 33 pracowników naukowo-dydaktycznych – 11 profesorów, 16 doktorów habilitowanych (w tym ośmiu na stanowisku profesora) i 6 doktorów. Nadto profesor emeritus jest prof. dr hab. Jadwiga Muszyńska. Dyrektorem Instytutu Historii jest od 2012 roku dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK.

  Militaria – wszelkiego rodzaju historyczne i kolekcjonerskie przedmioty związane z wojskiem i w niewielkim zakresie z dziedziną niewojskową (np. broń myśliwska).Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.

  Obok historii (studia I, II i III stopnia) instytut prowadzi również studia na kierunkach: militarystyka historyczna i organizacja turystyki historycznej (studia licencjackie).

  Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wydaje od 1999 roku „Almanach Historyczny” (będący kontynuacją ukazujących się od 1976 „Kieleckich Studiów Historycznych”), a od 2000 czasopismo naukowe pt. „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”.

  Wojciech Józef Iwańczak (ur. 19 stycznia 1948 we Wrocławiu) – polski historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Spis treści

 • 1 Dyrekcja
 • 1.1 Władze
 • 1.2 Poczet dyrektorów
 • 2 Struktura
 • 2.1 Zakład Historii Starożytnej
 • 2.2 Zakład Historii Średniowiecznej
 • 2.3 Zakład Historii XVI-XVIII wieku
 • 2.4 Zakład Historii XIX Stulecia
 • 2.5 Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918–1945
 • 2.6 Zakład Historii Po 1945 roku
 • 2.7 Zakład Historii Kultury i Nauki
 • 3 Przypisy
 • Tomasz Stanisław Polański (ur. 1956 w Krakowie) – polski literaturoznawca, hellenista, profesor nauk humanistycznych.Józef Ławnik (ur. 27 stycznia 1927 w Kolonii Janówek) – emerytowany profesor historii, były nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Były dyrektor Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (w latach 1980). Specjalista od historii Polski 1918-1939.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.
  Wacław Urban (ur. 28 czerwca 1930 w Niwce, zm. 25 maja 2009 w Krakowie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.
  Hanna Wójcik-Łagan (ur. 1955) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab.
  Wiesław Caban (ur. 26 marca 1946 w Mierzycach) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
  Henryk Bohdan Samsonowicz (ur. 23 stycznia 1930 w Warszawie) – polski historyk, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989–1991 minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Zenon Guldon (ur. 1936, zm. 25 lipca 2012) – polski naukowiec specjalizujący się w historii gospodarczej Polski do XVIII wieku, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (1973–1974).
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.