• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dyrektorem Instytutu Historii w kadencji 2016–2020 została wybrana dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK.

  Instytut Historii powstał 14 lutego 1976 na bazie powołanego sześć lat wcześniej Samodzielnego Zakładu Historii. Na przestrzeni lat mieścił się w budynkach przy ul. Leśnej 16, Okrężnej 4, Krakowskiej 11 i w kamienicy przy zbiegu ul. Prostej i Śniadeckich. W 1991, po trwającym kilka tygodni strajku okupacyjnym pracowników i studentów oraz mediacjach ministra Henryka Samsonowicza, otrzymał gmach przy ul. Żeromskiego 5.

  Jadwiga Zuzanna Muszyńska (ur. 1946) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Instytut prowadzi studia na kierunkach: historia, organizacja turystyki historycznej i militarystyka historyczna. Rada Wydziału Humanistycznego uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora (1989) i doktora habilitowanego (2002) nauk humanistycznych w zakresie historii. Może także występować z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.

  W siedmiu zakładach Instytutu Historii zatrudnionych jest 11 profesorów tytularnych, 15 doktorów habilitowanych i 6 doktorów.

  Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wydaje od 1999 „Almanach Historyczny” (będący kontynuacją ukazujących się od 1976 „Kieleckich Studiów Historycznych”), a od 2000 czasopismo naukowe pt. „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”.

  Dyrekcja[ | edytuj kod]

  Władze[ | edytuj kod]

  Dyrekcja Instytutu Historii w kadencji 2016–2020:

  Wojciech Józef Iwańczak (ur. 19 stycznia 1948 we Wrocławiu) – polski historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • dyrektor: dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
 • wicedyrektor ds. naukowych: dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK
 • wicedyrektor ds. studenckich: dr Szymon Kazusek
 • Poczet dyrektorów[ | edytuj kod]

  Od momentu powstania funkcję dyrektora pełniło 10 historyków:

 • 1970–1974: doc. dr hab. Zenon Guldon
 • 1974–1981: prof. dr hab. Wacław Urban
 • 1981–1984: dr hab. Józef Ławnik
 • 1984–1986: dr hab. Stefan Iwaniak
 • 1986–1988: prof. dr hab. Józef Ławnik
 • 1988–1996: dr hab. Adam Massalski
 • 1996–1999: prof. dr hab. Wiesław Caban
 • 1999–2001: dr hab. Jacek Wijaczka
 • 2001–2005: prof. dr hab. Wiesław Caban
 • 2005–2008: dr hab. Jadwiga Muszyńska
 • 2008–2012: prof. dr hab. Waldemar Kowalski
 • od 2012: dr hab. Beata Wojciechowska
 • Tomasz Stanisław Polański (ur. 1956 w Krakowie) – polski literaturoznawca, hellenista, profesor nauk humanistycznych.Józef Ławnik (ur. 27 stycznia 1927 w Kolonii Janówek) – emerytowany profesor historii, były nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Były dyrektor Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (w latach 1980). Specjalista od historii Polski 1918-1939.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wacław Urban (ur. 28 czerwca 1930 w Niwce, zm. 25 maja 2009 w Krakowie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.
  Hanna Wójcik-Łagan (ur. 1955) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab.
  Wiesław Caban (ur. 26 marca 1946 w Mierzycach) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
  Henryk Bohdan Samsonowicz (ur. 23 stycznia 1930 w Warszawie) – polski historyk, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989–1991 minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Zenon Guldon (ur. 1936, zm. 25 lipca 2012) – polski naukowiec specjalizujący się w historii gospodarczej Polski do XVIII wieku, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (1973–1974).
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Mieczysław Bolesław Markowski (ur. 6 października 1936 w m. Boże) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.