• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Marta Kurkowska-Budzan - (ur. 1971) - historyk, doktor habilitowany, zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Jan Jacek Bruski (ur. 1969), polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalność: historia powszechna XX w. Od r. 2000 adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Dzieli się na 17 zakładów i zatrudnia obecnie 72 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 47 samodzielnych. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach. Instytut oprócz "klasycznej" historii oferuje także studia z antropologii historycznej i kulturoznawstwa. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13, część zakładów mieści się przy ul. św. Anny 6..

  Lidia Korczak - polska historyk, mediewistka. Absolwentka historii UJ. Doktorat w 1995 (Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku - promotor Jerzy Wyrozumski) i habilitacja w 2009 (Monarcha i poddani. System władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w epoce wczesnojagiellońskiej) tamże. Zajmuje się problematyką władzy i ustroju państwa późnego średniowiecza, zwłaszcza społeczno-ustrojowymi podstawami unii polsko-litewskiej, sytuacją wewnętrzną i struktura władzy Wielkiego Księstwa Litewskiego i początkami litewskiego parlamentaryzmu.Ulica św. Anny – ulica na Starym Mieście w Krakowie. Jej najstarsza nazwa brzmiała: ul. Żydowska, gdyż prowadziła z Rynku do dzielnicy żydowskiej. Tu znajdowały się bożnica, cmentarz, a także łaźnia żydowska do czasów, gdy na początku XV w. przeniesiono Żydów w okolice dzisiejszego placu Szczepańskiego. Nazwa ulicy św. Anny wzięła swój początek od tutejszego kościoła św. Anny. Była to ulica uniwersytecka; znajdowały się tu bursy, kolegia, biblioteka. Zachowało się przy niej do dziś wiele zabytkowych budowli.

  Instytut w latach 1953-1992 działał w ramach Wydziału Filozoficzno-Historycznego, od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1992 w ramach Wydziału Historycznego.

  Spis treści

 • 1 Władze
 • 2 Poczet dyrektorów
 • 3 Struktura
 • 3.1 Zakład Historii Starożytnej
 • 3.2 Zakład Historii Bizancjum
 • 3.3 Zakład Historii Polski Średniowiecznej
 • 3.4 Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 • 3.5 Zakład Historii Polski Nowożytnej
 • 3.6 Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej
 • 3.7 Zakład Historii Polski Nowoczesnej
 • 3.8 Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej
 • 3.9 Zakład Historii Polski Najnowszej
 • 3.10 Zakład Historii Powszechnej Najnowszej
 • 3.11 Zakład Historii Europy Wschodniej
 • 3.12 Zakład Antropologii Historycznej
 • 3.13 Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej
 • 3.14 Zakład Historii Oświaty i Kultury, ul. św. Anny 6
 • 3.15 Zakład Nauk Pomocniczych Historii
 • 3.16 Zakład Dziejów Historiografii i Metodologii Historii
 • 3.17 Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Metod Kwantytatywnych
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia
 • Sławomir Sprawski - (ur. w 1965 w Krakowie) - historyk, specjalista z zakresu historii starożytnej. W 1995 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim Jazon z Feraj. Studium z dziejów Tessalii w I poł. IV w. p.n.e. (promotor: prof. Edward Dąbrowa), wydaną drukiem w 1999 roku. 2 lipca 2010 Rada Wydziału Historycznego UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy Tessalia. Tessalowie i ich sąsiedzi. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Collegium Witkowskiego (pełna nazwa oryginalna Collegium Phisicum im. Augusta Witkowskiego) – trójkondygnacyjny budynek przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie, łączący elementy neogotyckie, neoromańskie i secesyjne. Budynek wzniesiono z przeznaczeniem na ówczesny Zakład Fizyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie ma w nim siedzibę Instytut Historii UJ.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Artur Patek (ur. 1965) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Józef Buszko (ur. 2 września 1925 w Dębicy, zm. 22 października 2003 w Krakowie) — polski historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (w latach 1978-1981 dyrektor Instytutu Historii).
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Czesław Brzoza (ur. 1947) - polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Krzysztof Jan Stopka (ur. 1958 w Pankach) – polski historyk i armenista, profesor UJ, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
  Wojciech Krawczuk (ur. 23 czerwca 1963 w Krakowie) - polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.484 sek.