• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jan Juliusz Ostrowski (ur. 12 czerwca 1947 w Krakowie) – polski historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.Karol Estreicher młodszy (ur. 4 marca 1906 w Krakowie, zm. 29 kwietnia 1984 tamże) – polski historyk sztuki, prozaik, autor licznych publikacji, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum UJ (1951-76). Był zaangażowany w rewindykację polskich dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej.
  Collegium Iuridicum (siedziba Instytutu)

  Instytut Historii Sztuki – jednostka organizacyjna Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Dyrektorzy
 • 2 Badacze związani z Instytutem
 • 3 Struktura Instytutu
 • 4 Publikacje
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Instytut powstał w 1882 roku jako pierwsza katedra historii sztuki na ziemiach polskich (nosiła wówczas nazwę Katedry Historii Sztuki). W 1882 katedrę objął Marian Sokołowski, w 1910 przejął ją Jerzy Mycielski, a w 1929 Tadeusz Szydłowski. Od 1956 roku istnieje jako Instytut Historii Sztuki.

  Jerzy Żarnecki, George Zarnecki (ur. 12 września 1915 w Starej Osocie, zm. 8 września 2008) – historyk sztuki. Swoje badanie koncentrował na sztuce romańskiej.Andrzej Szczerski (ur. 26 listopada 1971 w Krakowie) – polski historyk sztuki, krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich (2005-2011) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2000 uzyskał stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego. Ukończył także m.in. kurs Royal Collection Studies w Londynie, organizowany przez The Attingham Trust (2001), Summer University Course na Central European University w Budapeszcie (2002) oraz The Stone Summer Theory Institute w School of the Art Institute w Chicago (2007).

  Siedziba katedry (właściwie Gabinetu Historii Sztuki) znajdowała się początkowo w Collegium Wróblewskiego (1885-1887), następnie w Collegium Novum (1887-1939), Collegium Nowodworskiego (1945-1949), Collegium Maius (1949-1992). Od 1992 siedzibą Instytutu jest Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53.

  Dyrektorzy[]

  Dyrektorami Instytutu byli:

  Modus - pojęcie filozoficzne o wielu znaczeniach. W filozofii średniowiecznej słowem modus określano sposób bycia określonej rzeczy. W filozofii XVII i XVIII w. była to zmienna cecha przedmiotu lub (jak np. w monistycznej filozofii Spinozy) przemijające stany jednej, wiecznej i nieskończonej substancji powszechnej.Andrzej Tadeusz Betlej (ur. 26 października 1971 w Krakowie) – polski historyk sztuki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, od 2016 dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
  1. Wojsław Mole (1956-1960),
  2. Adam Bochnak (1960-1970),
  3. Mieczysław Porębski (1970-1979), wicedyrektorami kolejno: Klementyna Żurowska, Adam Małkiewicz,
  4. Adam Małkiewicz (1979-1984), wicedyrektor: Jan Ostrowski,
  5. Jerzy Gadomski (1984-1991), wicedyrektor: Anna Różycka Bryzek,
  6. Adam Małkiewicz (1991-1992), wicedyrektor: Anna Różycka Bryzek,
  7. Anna Różycka-Bryzek (1993-1996), wicedyrektor: Tomasz Gryglewicz,
  8. Tomasz Gryglewicz (1996-1999), wicedyrektor: Marcin Fabiański,
  9. Adam Małkiewicz (1999-2002), wicedyrektor: Wojciech Bałus,
  10. Wojciech Bałus (2002-2008), wicedyrektorami kolejno: Marek Zgórniak, Małgorzata Smorąg-Różycka,
  11. Piotr Krasny (2008-2012), wicedyrektor: Marek Walczak,
  12. Andrzej Betlej (2012-2016), wicedyrektor: Teresa Rodzińska-Chorąży.
  13. Teresa Rodzińska-Chorąży (styczeń - wrzesień 2016), wicedyrektor: Rafał Quirini-Popławski
  14. Marek Walczak (2016-2020), wicedyrektor Teresa Rodzińska-Chorąży
  Anna Różycka-Bryzek (ur. 1928, zm. 2005) – prof. dr hab., historyk sztuki bizantyńskiej. Była uczennicą Vojeslava Molè. W 1961 roku otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Bizantyjsko-ruskie malowidła Ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej Wawelu. Do 1978 roku pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie. W 1983 opublikowała rozprawę habilitacyjną Bizantynsko-ruskie malowidla kaplicy Zamku lubelskiego. Do 2005 kierownik Zakładu Historii Sztuki Bizancjum w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek-korespondent PAU. Przed doktoratem zajmowała się malowidłami bizantyńskimi w Wiślicy. Opublikowała kilka prac o freskach w kaplicy Świętej Trójcy na zamku lubelskim. Zajmowała się malowidłami w dawnej kolegiacie, obecnie katedrze, sandomierskiej i w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. "Przegląd Prawosławny" przyznał w 1999 roku Annie Różyckiej-Bryzek nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.Jerzy Gadomski (ur. 1934 w Sosnowcu) – profesor, historyk sztuki. Ukończył studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1996 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, przyznanej za trzytomowe dzieło "Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski".


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Collegium Maius – najstarszy budynek Akademii Krakowskiej, znajdujący się na rogu ulicy św. Anny i Jagiellońskiej w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Ewa Sabina Chojecka (ur. 13 kwietnia 1933 w Bielsku) – prof. zw. dr hab. historii sztuki, członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
  Wojsław (Vojeslav) Molè (ur. 16 grudnia 1886 w Kanal ob Soči w Słowenii, zm. 5 grudnia 1973 w Eugene w USA) – słoweński profesor, historyk sztuki, poeta i krytyk literacki. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na sztuce starożytnej, starochrześcijańskiej i bizantyńskiej, jak również na teorii i krytyce artystycznej. Zainicjował badania nad sztuką pobizantyńską w Polsce.
  Adam Bochnak (ur. 17 września 1899 w Krakowie, zm. 28 maja 1974 w Krakowie) – polski historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Collegium Iuridicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z najstarszych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdujący się przy ul. Grodzkiej 53 w Krakowie. Od południa przylega do placu św. Marii Magdaleny, od zachodu do ul. Kanoniczej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.