• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii

  Przeczytaj także...
  Mokotów – lewobrzeżna dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach skarpy wiślanej (Górny i Dolny Mokotów).Witold Rudowski (ur. 17 lipca 1918 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 2001), doktor habilitowany nauk medycznych, polski chirurg i transfuzjolog, specjalista leczenia oparzeń, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie,.dyrektor Instytutu Hematologii w Warszawie, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Hematologii w Warszawie, członek rzeczywisty PAN, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1995-2001).
  Hematologia (od gr. haima, krew) - dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby. Hematologia wyodrębniła się w 2. połowie XX wieku, co było związane z rozwojem wiedzy o krwi i narządach krwiotwórczych.

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawieinstytut badawczy podległy Ministerstwu Zdrowia specjalizujący się w hematologii i transfuzjologii.

  Jednostka istnieje od 1951. Do 1992 nosiła nazwę Instytut Hematologii.

  Obecnie Instytut posiada dwie siedziby: główną na Ursynowie przy ul. Indiry Gandhi 14 (otwarta w 2006) oraz starą na Mokotowie przy ul. Chocimskiej 5.

  Historia[]

  W roku 1951 powołany został do życia Instytut Hematologii co wynikało z konieczności zorganizowania nowoczesnej służby krwi - do tego czasu przetaczano ją bezpośrednio z krążenia biorcy do krążenia dawcy, rozszerzając dość ubogą ofertę PCK. Celem powstania Instytutu stał się także rozwój hematologii; miał on w imieniu Ministerstwa Zdrowia nadzorować merytorycznie rozwój transfuzjologii i hematologii w Polsce.

  Sławomir Jan Pawelski (ur. 15 maja 1922 w Przasnyszu, zm. 22 października 2014 w Warszawie) – profesor zwyczajny dr hab. nauk medycznych, hematolog.Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

  W roku 1992 Instytut zmienił nazwę na Instytut Hematologii i Transfuzjologii, a od roku 2006 posiada nową główną siedzibę na Ursynowie, połączoną łącznikiem z Instytutem Onkologii.

  Dyrektorzy[]

 • Artur Hausman (1951-1953)
 • Andrzej Trojanowski (1953-1964)
 • Witold Janusz Rudowski (1964-1988)
 • Sławomir Pawelski (1988-1991)
 • Romuald Scharf (1991-1997)
 • Lech Konopka (1997-2002)
 • Krzysztof Warzocha (2002- )
 • Bibliografia[]

 • Strona Instytutu (pol. • ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krew (łac. sanguis, stgr. αἷμα, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Dziedzina medycyny zajmująca się krwią to hematologia.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – placówka onkologiczna, wywodząca się z Instytutu Radowego, założonego w 1932 roku w Warszawie z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie.
  Krzysztof Zbigniew Warzocha (ur. 1966) – polski lekarz, specjalista w zakresie hematologii i onkologii klinicznej, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Ministerstwo Zdrowia (MZ) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego; od 2011 ministrem zdrowia jest Bartosz Arłukowicz (PO).
  Ulica Indiry Gandhi w Warszawie - ulica znajdująca się na Imielinie (Ursynów). Ma długość około 1350 m. Ciągnie się od ulicy Pileckiego przy Centrum Onkologii na zachodzie do skrzyżowania z ulicą Jana Rosoła na wschodzie. Odbywa się nią ruch autobusowy, a pod skrzyżowaniem z aleją Komisji Edukacji Narodowej mieści się trzecia stacja pierwszej linii warszawskiego metra: Imielin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.