• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

  Przeczytaj także...
  Józef Wąsowicz (ur. 19 marca 1900 w Limanowej, zm. 27 marca 1964 we Wrocławiu) - geograf, kartograf, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, współorganizator Instytutu Kartografii im. Eugeniusza Romera we Wrocławiu. Ukończył I LO w Nowym Sączu.Adolf Szponar (ur. 13 czerwca 1936 r. w Hodowicy) - polski geograf, specjalizujący się w fizjografii urbanistycznej, geografii fizycznej i paleogeografii czwartorzędu; nauczyciel akademicki związany z wrocławskimi uczelniami.
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. Instytut Geograficzny rozpoczął działalność naukową i dydaktyczną w 1945 r. Początkowo Instytut funkcjonował jako jednostka międzywydziałowa, by od 1952 r. uzyskać status instytutu kierunkowego w ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych.

  Alfred Jahn (ur. 22 kwietnia 1915 w Kleparowie pod Lwowem, zm. 1 kwietnia 1999 we Wrocławiu) – polski geograf, geomorfolog i polarnik, autor ponad 350 prac naukowych. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.Stanisław Baranowski (ur. 25 marca 1935 w Gdyni, zm. 27 sierpnia 1978 w Bytomiu) – polski glacjolog, klimatolog, badacz polarny, kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Kierunki kształcenia[]

  Instytut kształci studentów na studiach licencjackich, magisterskich i dotoranckich na kierunku geografia w ramach następujących specjalności:

 • klimatologia i ochrona atmosfery
 • geoekologia stosowana
 • geografia regionalna i turystyka
 • gospodarka przestrzenna
 • analizy regionalne i lokalne
 • GIS i kartografia.
 • Instytut realizuje również następujące studia podyplomowe:

  Leszek Baraniecki (ur. 21 listopada 1926 w Warszawie - zm. 21 lutego 2007 we Wrocławiu), polski geograf, geomorfolog, profesor w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego.Bolesław Henryk Olszewicz (ur. 5 stycznia 1893 w Warszawie – zm. 24 stycznia 1972 we Wrocławiu), polski geograf, bibliotekarz, historyk geografii i kartografii. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i członek Międzynarodowej Akademii Historii Nauki w Paryżu.
 • Geografii dla Nauczycieli
 • Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Turystyki.
 • Struktura organizacyjna[]

 • Zakład Geografii Fizycznej
 • Pracownia Gruntoznawcza
 • Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
 • Pracownia Technik Komputerowych
 • Pracownia Teledetekcji
 • Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej
 • Pracownia Demografii i Statystyki
 • Zakład Geomorfologii
 • Zakład Kartografii
 • Pracownia Geograficznych Systemów Informacji i Kartografii Komputerowej
 • Zakład Meteorologii i Klimatologii
 • Karkonoska Stacja Meterologiczna na Szrenicy
 • Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu
 • Pracownia Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego
 • Biblioteka Zakładu Meteorologii i Klimatologii
 • Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
 • Pracownia Dydaktyki Geografii
 • Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
 • Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie
 • Władze[]

 • Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Migoń
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Alicja Krzemińska
 • Zastępca dyrektora ds. ogólnych: doc. dr Janusz Kida
 • Naukowcy związani z IGiRR[]

 • prof. Leszek Baraniecki
 • doc. Stanisław Baranowski
 • prof. Stanisław Ciok
 • dr Janusz Czerwiński
 • prof. Julian Czyżewski
 • prof. Andrzej Jagielski
 • prof. Alfred Jahn
 • prof. Aleksander Kosiba
 • doc. Helena Leonhard-Migaczowa
 • prof. Jan Łoboda
 • dr hab. Piotr Migoń
 • prof. Bolesław Olszewicz
 • prof. Władysław Pawlak
 • doc Hieronim Piasecki
 • prof. Adam Schmuck
 • prof. Adolf Szponar
 • prof. Wojciech Walczak
 • prof. Józef Wąsowicz
 • Adres[]

  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
  Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Uniwersytecki 1
  50-137 Wrocław

  Aleksander Kosiba (ur. 18 stycznia 1901 w Libuszy, zm. 18 września 1981 we Wrocławiu) – polski geograf, geofizyk, glacjolog i klimatolog.Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".

  Linki zewnętrzne[]

  Oficjalna strona Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});

  Julian Czyżewski (ur. w 1890, zm. w 1968) – polski geograf, założyciel Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego, organizator badań regionalnych na Dolnym ŚląskuWładysław Stanisław Pawlak (ur. 26 lipca 1931 w Dobrej koło Limanowej, zm. 3 sierpnia 2016 we Wrocławiu) – polski geograf i kartograf, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, inicjator powstania i redaktor prowadzący Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie - polska stacja polarna na przedpolu Lodowca Werenskiolda na zachodnim Spitsbergenie. Została założona w 1971 roku z inicjatywy prof. Stanisława Baranowskiego. Służy jako baza wypraw geograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach których Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. prowadzi badania klimatologiczne, glacjologiczne i geologiczne na Lodowcu Warenskiolda i w jego okolicach.
  Wojciech Walczak (ur. 6 kwietnia 1916 w Kowalowych, zm. 31 stycznia 1984 we Wrocławiu), polski geograf, geomorfolog, profesor w Zakładzie Geografii Regionalnej Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Janusz Czerwiński (ur. 1936 we Lwowie) – polski geograf, geomorfolog, autor przewodników turystycznych po Sudetach, Dolnym Śląsku, Wrocławiu i Lwowie.
  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (WNZKŚ UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk o Ziemi, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.