• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego

  Przeczytaj także...
  Geografia turyzmu – dyscyplina geografii zajmująca się przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turystycznego. Pojęcie Turyzm obejmuje całokształt zagadnień teoretycznych, geograficznych, gospodarczych, przyrodniczych, statystycznych, prawnych, kulturalnych, społecznych związanych z turystyką.Florian Longin Plit (ur. 1947) – polski geograf, specjalizujący się w zakresie geografii regionalnej oraz dydaktyce geografii, prodziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.

  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – jeden z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w następujących specjalizacjach: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia turyzmu, dydaktyka geografii, planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.

  Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej. Jeden z dwóch głównych działów geografii (obok geografii fizycznej)Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".

  Władze[]

 • Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 • Zastępca Dyrektora – dr Waldemar Wilk
 • Struktura[]

 • Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa kierownik: prof. dr hab. Florian Plit
 • Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej kierownik: prof. dr hab. Andrzej Lisowski
 • Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 • Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej kierownik: dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. UW
 • Przypisy

  1. Struktura Wydziału (pol.). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. [dostęp 2010-10-01].

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona instytutu
 • Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Andrzej Kowalczyk (ur. 1954) – polski geograf, specjalizujący się w zakresie geografii turyzmu, geografii społeczno-ekonomicznej i rozwoju regionalnego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Stanisław Lisowski (ur. 1950) – polski geograf, specjalizujący się w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Znajduje się na terenie głównego kampusu w Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu. Utworzony został w 1977. Na Wydziale pracuje 95 nauczycieli akademickich, w tym: 33 samodzielnych pracowników naukowych, 37 adiunktów, 17 wykładowców, 8 asystentów. Kadrę naukową uzupełnia 65 pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, redakcyjnych, administracyjnych i obsługi.
  Paweł Swianiewicz (ur. 23 maja 1961 w Warszawie) – polski ekonomista i geograf, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych, doradca społeczny Prezydenta RP. Wnuk Stanisława Swianiewicza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.