• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Etologia (gr. ήθος - obyczaj) – dziedzina zoologii, zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PANinstytut naukowy Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jastrzębcu koło Warszawy.

  Misją Instytutu jest rozwój nauk o zwierzętach oraz wprowadzanie postępu biologicznego i innowacji do społeczeństwa, w celu poprawy jakości życia.

  Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.Proteomika – gałąź nauki zajmująca się badaniem białek – ich struktury, sprawowanych przez nie funkcji i zależności między nimi.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Kadra i struktury
 • 3 Badania
 • 4 Wydawnictwa
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, który został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 roku. Horyzont 2020 to do tej pory największy projekt realizowany przez Unię w zakresie badań i innowacji, budżet programu wynosi 80 mld euro z czego 2,8 mld euro zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje.
  Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów. Termin mylony jest z genotypem, czyli całością informacji genetycznej zawartej w chromosomach organizmu.
  Cytogenetyka – dział genetyki zajmujący się badaniem chromosomów. Cytogenetyka koncentruje się zarówno na kształcie jak i liczbie chromosomów, jak również na ich dziedziczeniu. W ostatnich latach rozwinęła się cytogenetyka molekularna, umożliwiająca badanie materiału genetycznego w stadium interfazy, bez uformowanych chromosomów.
  Henryk Jasiorowski (ur. 7 czerwca 1926 w Grójcu) - polski przedstawiciel nauk rolniczych, zootechnik, specjalizujący się w genetyce i hodowli zwierząt, produkcja zwierzęcej na świecie, rektor SGGW.
  Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – "pochodzenie") – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.