• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Robert Olkiewicz (ur. 1962 r.) - polski fizyk, specjalizujący się w metodach matematycznych fizyki, podstawach matematycznych modeli statystycznych oraz układach kwantowych otwartych; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.
  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Kierunki kształcenia[]

  Instytut kształci studentów na kierunku fizyka. Nie jest jednak instytutem kierunkowym, przez co nie można przyporządkować mu prowadzonych specjalności. Ich pełna lista znajduje się w artykule Wydział Fizyki i Astronomii UWr.
  Istnieje możliwość podjęcia studiów III stopnia w Doktoranckim Studium Fizyki. Zajęcia prowadzone są m.in. przez Instytut Fizyki Teoretycznej.

  Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

  Struktura organizacyjna[]

 • Katedra Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO
 • Zakład Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych
 • Zakład Metod Matematycznych Fizyki
 • Zakład Teorii Cząstek Elementarnych
 • Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej
 • Zakład Teorii Oddziaływań Fundamentalnych i Grawitacji Kwantowej
 • W skład instytutu wchodzi również instytutowa biblioteka.

  Władze[]

 • Dyrektor: dr hab. prof. UWr Janusz Jędrzejewski
 • poprzednik: prof. dr hab. Robert Olkiewicz
 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: dr hab. Zbigniew Koza
 • poprzednik: dr hab. Lech Jakóbczyk
 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Marek Mozrzymas
 • poprzednik: dr hab. prof. UWr Janusz Jędrzejewski
 • Zastępca Dyrektora ds. Komputeryzacji i Publikacji: prof. dr hab. Ziemowit Popowicz
 • poprzednik: prof. dr hab. Ziemowit Popowicz
 • Linki zewnętrzne[]

  Oficjalna strona Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Katedra UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Wrocławskiego
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.