• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Fizyki PAN

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Fizyka atomowa – dział fizyki zajmujący się stanami elektronowymi w atomie, a więc wszystkim co określa własności chemiczne ciał.
  Stefan Pieńkowski (ur. 28 lipca 1883 w Młynowie, zm. 20 listopada 1953) – polski fizyk, uważany za twórcę warszawskiej szkoły fizyki doświadczalnej.
  Wejście do Instytutu Fizyki PAN

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych z siedzibą w Warszawie.

  Opis[ | edytuj kod]

  Instytut został utworzony w 1953 roku. Prowadzi badania naukowe w zakresie fizyki ciała stałego oraz fizyki atomowej i cząsteczkowej w ramach projektów naukowych finansowanych między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programy naukowe Unii Europejskiej. W ostatnich latach w IF PAN rozpoczęto badania w najnowszych dziedzinach fizyki takich jak spintronika, nanotechnologia i biofizyka.

  Spintronika, (elektronika spinowa, magnetronika) jest odmianą elektroniki. Podczas gdy w tradycyjnych układach scalonych nośnikiem informacji są zmiany w przepływie prądu, w spintronice brany jest pod uwagę również spin elektronu.Arkadiusz Henryk Piekara (ur. 12 stycznia 1904 w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1989 w Warszawie) – polski fizyk, wykładowca, pisarz naukowy, humanista. Był profesorem fizyki na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie Warszawskim.

  IF PAN prowadzi kształcenie na poziomie studiów doktoranckich w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego oraz współpracuje przy realizacji prac magisterskich i licencjackich z wieloma warszawskimi uczelniami wyższymi. Prowadzi działalność popularyzatorską w postaci wykładów i prezentacji dla uczniów szkól średnich; jest współorganizatorem Warszawskiego Festiwalu Nauki.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Nanotechnologia – ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Rozmiary nanometryczne nie są jednoznacznie zdefiniowane. Powszechnie znany przedział 1,5 - 100 nm nie znajduje potwierdzenia praktycznego. Obecnie uważa się iż granice rozmiarów nanometrycznych leżą tam, gdzie rozmiar struktury koreluje z właściwościami fizycznymi materiału.

  W uznaniu za efektywność wykorzystania funduszy unijnych IF PAN otrzymał w 2001 roku nagrodę Kryształowej Brukselki, a w 2004 roku był do tej nagrody powtórnie nominowany.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Struktura IF PAN w 2018 r.: Oddziały naukowe

 • Fizyki Półprzewodników
 • Fizyki Promieniowania i Spektroskopii
 • Fizyki Magnetyzmu
 • Fizyki i Technologii Nanostruktur Półprzewodników Szerokoprzerwowych
 • Fizyki Teoretycznej
 • Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną
 • Laboratoria środowiskowe

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych
 • Badań Kriogenicznych i Spintronicznych
 • Fizyki i Wzrostu Kryształów Niskowymiarowych
 • Fizyki Biologicznej
 • również

 • Międzynarodowe Studium Doktoranckie
 • biblioteka naukowa
 • Dyrektorzy[ | edytuj kod]

 • Stefan Pieńkowski (1953)
 • Leonard Sosnowski (1954–1966)
 • Arkadiusz Piekara (1966-1967)
 • Jerzy Kołodziejczak (1970–1981)
 • Jerzy Prochorow (1982–1990)
 • Henryk Szymczak (1991–1999)
 • Robert Gałązka (1999–2003)
 • Jacek Kossut (2003–2011)
 • Leszek Sirko (2011–2015)
 • Roman Puźniak (2016–)
 • Inni pracownicy[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Pracownicy Instytutu Fizyki PAN.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Konferencja Inaugurująca 7. Program Ramowy w Polsce.
  2. Instytut Fizyki 1953-2013. Instytut Fizyki PAN. [dostęp 2016-05-09].
  3. Gałązka Robert Rafał. Instytut Fizyki PAN. [dostęp 2016-05-09].
  4. Jacek Kossut. instytutobywatelski.pl. [dostęp 2020-09-27].
  5. Prof. dr hab. Leszek Sirko. nauka.gov.pl. [dostęp 2016-05-09].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Międzynarodowego Studium Doktoranckiego
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Henryk Szymczak (ur. 15 lipca 1937 w Warszawie) – polski fizyk, zajmujący się fizyką ciała stałego, magnetyzmem, nadprzewodnictwem, spektroskopią, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jacek Kossut (ur. 12 marca 1951 w Warszawie) – polski fizyk, specjalista w zakresie fizyki półprzewodników, profesor doktor habilitowany nauk fizycznych, autor licznych publikacji naukowych.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Fizyka ciała stałego - dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi, tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Fizyka ciała stałego jest częścią fizyki materii skondensowanej.
  Leszek Sirko (ur. 1956 we Włodawie) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.
  Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią i tu wyznaczenie ścisłej granicy między tymi dziedzinami staje się już trudne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.901 sek.