• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Fizyki PAN

  Przeczytaj także...
  Fizyka atomowa – dział fizyki zajmujący się stanami elektronowymi w atomie, a więc wszystkim co określa własności chemiczne ciał.Stefan Pieńkowski (ur. 28 lipca 1883 w Młynowie, zm. 20 listopada 1953) – polski fizyk, uważany za twórcę warszawskiej szkoły fizyki doświadczalnej.
  Spintronika, (elektronika spinowa, magnetronika) jest odmianą elektroniki. Podczas gdy w tradycyjnych układach scalonych nośnikiem informacji są zmiany w przepływie prądu, w spintronice brany jest pod uwagę również spin elektronu.
  Instytut Fizyki PAN

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych z siedzibą w Warszawie założony w 1953 roku.

  Opis[]

  Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie fizyki ciała stałego oraz fizyki atomowej i cząsteczkowej w ramach projektów naukowych finansowanych między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programy naukowe Unii Europejskiej. W ostatnich latach w IF PAN rozpoczęto badania w najnowszych dziedzinach fizyki takich jak spintronika, nanotechnologia i biofizyka.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Nanotechnologia – ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Rozmiary nanometryczne nie są jednoznacznie zdefiniowane. Powszechnie znany przedział 1,5 - 100 nm nie znajduje potwierdzenia praktycznego. Obecnie uważa się iż granice rozmiarów nanometrycznych leżą tam, gdzie rozmiar struktury koreluje z właściwościami fizycznymi materiału.

  IFPAN prowadzi kształcenie na poziomie studiów doktoranckich w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego oraz współpracuje przy realizacji prac magisterskich i licencjackich z wieloma warszawskimi uczelniami wyższymi. Prowadzi działalność popularyzatorską w postaci wykładów i prezentacji dla uczniów szkól średnich; jest współorganizatorem Warszawskiego Festiwalu Nauki.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Fizyka ciała stałego - dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi, tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Fizyka ciała stałego jest częścią fizyki materii skondensowanej.

  W uznaniu za efektywność wykorzystania funduszy unijnych IF PAN otrzymał w 2001 roku nagrodę Kryształowej Brukselki, a w 2004 był do tej nagrody powtórnie nominowany.

  Struktura[]

  Oddziały naukowe

 • Fizyki Półprzewodników
 • Fizyki Promieniowania i Spektroskopii
 • Fizyki Magnetyzmu
 • Fizyki i Technologii Nanostruktur Półprzewodników Szerokopasmowych
 • Laboratoria środowiskowe

 • Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych
 • Badań Kriogenicznych i Spintronicznych
 • Fizyki i Wzrostu Kryształów Niskowymiarowych
 • Fizyki Biologicznej
 • również

  Leszek Sirko (ur. 1956 we Włodawie) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.
 • Międzynarodowe Studium Doktoranckie
 • biblioteka naukowa
 • Dyrektorzy[]

 • Stefan Pieńkowski (1953)
 • Leonard Sosnowski (1954–1966)
 • Jerzy Kołodziejczak (1970–1981)
 • Jerzy Prochorow (1981–1987)
 • Henryk Szymczak (1988–1997)
 • Robert Gałązka (1999–2003)
 • Jacek Kossut (2005–2011)
 • Leszek Sirko (od 2011–2014)
 • Roman Puźniak (od 2015)
 • Przypisy

  1. Konferencja Inaugurująca 7. Program Ramowy w Polsce.
  2. Instytut Fizyki 1953-2013. Instytut Fizyki PAN. [dostęp 2016-05-09].
  3. Gałązka Robert Rafał. Instytut Fizyki PAN. [dostęp 2016-05-09].
  4. Prof. dr hab. Leszek Sirko. nauka.gov.pl. [dostęp 2016-05-09]. [zarchiwizowane z tego adresu].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona Międzynarodowego Studium Doktoranckiego
 • Instytut Fizyki PAN w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią i tu wyznaczenie ścisłej granicy między tymi dziedzinami staje się już trudne.Robert Rafał Gałązka (ur. 1937 w Warszawie) – współczesny polski naukowiec, profesor nauk fizycznych ze specjalnością fizyka ciała stałego, profesor zwyczajny w Instytucie Fizyki PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Leonard Sosnowski (19 lutego 1911 w Twerze, zm. 9 listopada 1986 w Warszawie) – polski fizyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1960 członek Polskiej Akademii Nauk i jej wiceprezes 1981-1983, w latach 1954-1966 dyrektor Instytutu Fizyki PAN.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.