• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (ang. Pedagogical University of Cracow) – państwowa wyższa uczelnia pedagogiczna w Krakowie.Polskie Towarzystwo Etyczne (PTE) - stowarzyszenie naukowe działające przy Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (IFIS UP) od 2010 roku.
  Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Humanistycznego UP.

  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Historia Instytutu[]

  Instytut powstał w styczniu 2002 roku w ramach przekształceń Instytutu Nauk Społecznych. Do tego czasu zespoły badawcze, wchodzące obecnie w skład IFiS UP, podejmowały badania w zakresie filozofii na różnych kierunkach Uczelni. Od 1980 r. zespoły te działały w ramach Instytutu Nauk Społecznych ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

  Instytut kształci studentów na kierunkach:

 • filozofia – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie
 • socjologia – studia licencjackie i magisterskie
 • etyka: mediacje i negocjacje – studia licencjackie i magisterskie
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi – studia licencjackie
 • Prowadzone są równocześnie studia podyplomowe z "Wiedzy o kulturze", "Wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie", "Filozofii i wiedzy o kulturze", "Etyki i wiedzy o kulturze", "Mediacji i negocjacji", "Prakseologii i etyki biznesu".

  Obecnie w IFiS studiuje ok. 600 osób.

  Władze[]

  Struktura organizacyjna[]

  Gmach główny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym znajduje się siedziba władz i sekretariatu IFiS UP
  Katedry: Pracownie:

  Działalność naukowa[]

  Instytut Filozofii i Socjologii UP jest organizatorem

 • Ogólnopolskiego Forum Etycznego (od 2005 r.)
 • Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych
 • Pracownicy naukowi IFIS UP prowadzą również aktywną działalność w ramach założonych przy Instytutucie towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa – założone w 2008 r. z inicjatywy dr hab. Czesławy Piecuch, prof. UP
 • Polskie Towarzystwo Etyczne – założone w 2010 r.
 • Centrum Badań Myśli S. Kierkegaarda – założone w 2014 r.
 • Prowadzona jest również ożywiona działalność wydawnicza. Wydawane są następujące czasopisma:

 • „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”
 • Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Sociologica
 • Przy IFiS UP działa również studenckie Filozoficzne Koło Naukowe "ARCHE" oraz Socjologiczne Koło Naukowe UP

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona IFiS UP. [dostęp 2010-03-06].
 • Ogólnopolskie Forum Etyczne. [dostęp 2010-03-06].
 • Filozoficzne Koło Naukowe "ARCHE". [dostęp 2010-03-06].
 • Socjologiczne Koło Naukowe UP. [dostęp 2010-12-16].
 • Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.