• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Drawicz (ur. 20 maja 1932 w Warszawie, zm. 15 maja 1997 tamże) – eseista, krytyk literacki, tłumacz literatury rosyjskiej.Ulica Krupnicza w Krakowie – ulica położona w Krakowie, w administracyjnej dzielnicy Stare Miasto, na terenie dawnej jurydyki Garbary.
  Publikacje[]

  Pracownicy Instytutu w ciągu jego istnienia ogłosili drukiem kilkaset publikacji książkowych. Obecnie w Instytucie ukazuje się pięć serii wydawniczych:

 • „ROSJA • Myśl • Słowo • Obraz” pod red. prof. Haliny Waszkielewicz
 • „Studia Ruthenica Cracoviensia” pod red. prof. Adama Fałowskiego
 • „Krakowskie Spotkania Rusycystyczne” pod red. prof. Wasilija Szczukina
 • „Язык и Метод” (Język i Metoda) pod red. dr hab. Doroty Szumskiej
 • „Barwy Rusi” pod red. prof. Grzegorza Przebindy
 • Konferencje[]

  W latach 1996–1998 roku w Instytucie mieściło się biuro Komitetu Organizacyjnego XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów (Kraków, 27 sierpnia – 2 września 1998), współorganizowanego przez Międzynarodowy Komitet Slawistów, Polski Komitet Slawistów i Uniwersytet Jagielloński; kongres odbył się pod patronatem i z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Program obejmował wystąpienia ponad 1200 osób 41 krajów świata.

  Wiktor Neborak (ur. w 1961 roku w Janowie k. Lwowa) poeta, prozaik i rockman ukraiński. Debiutował w roku 1987 tomikiem Bursztynowy czas. Współtworzył wraz z Jurijem Andruchowyczem i Ołeksandrem Irwancem grupę poetycką Bu-Ba-Bu w której był nazywany Prokuratorem. W roku 1990 opublikował tomik Latająca Głowa, zaś w 1993 Rozmowy ze sługą i Alter ego.Telesfor Poźniak (ur. 28 listopada 1932 w Trepałowie na Wileńszczyźnie) – slawista, historyk i badacz literatur wchodnio- i południowosłowiańskich. Jest profesorem Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1978-1981 piastował funkcję Dyrektora IFS UWr. Tytuł doktora zdobył w roku 1962, natomiast habilitację otrzymał w 1969 roku. Jest członkiem Wydziału I Nauk Filologicznych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

  Ponadto Instytut był organizatorem licznych konferencji i seminariów naukowych:

 • „Dziesięć wieków rozwoju form wypowiedzi poetyckiej w literaturze rosyjskiej” (1979)
 • „Oblicza Rosji” (1981)
 • Borys Pasternak i jego czasy” (1983)
 • Iwan Bunin i jego czasy” (1999)
 • „Słowianie wschodni. Duchowość – Kultura – Język. W siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego” (1997)
 • „Dialog sztuk w kulturze rosyjskiej” (2000)
 • „Słowianie wschodni: Ukraina – między językiem a kulturą” (2001)
 • Fiodor Tiutczew a kultura duchowa jego czasów. W dwusetną rocznicę urodzin” (2004)
 • Czechow – sto lat później” (2004)
 • „Spuścizna intelektualna Michała Bachtina a europejskie dziedzictwo kulturowe” (2005)
 • „Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich” (2006)
 • „Ucraina irredenta. Literatura, kultura i język Ukrainy XX wieku” (2006)
 • Od 2007 roku odbywają się cykliczne seminaria polsko-litewskie pt. „Современная русская литература: Стратегии письма и чтения” [Współczesna literatura rosyjska. Strategie pisania i czytania], organizowane wespół z Katedrą Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Wileńskiego
 • „Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Ryszarda Łużnego” (2008)
 • „Czas Gogola – 200 lat temu i dziś. W dwusetną rocznicę urodzin pisarza” (2009)
 • „Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej” (2009)
 • „Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku” (2011)
 • Wasyl Stefanyk na tle epoki” (2011)
 • Michaił Bułhakow, jego czasy i my” (2011)
 • „Język i metoda II: Analiza lingwistyczna na granicy załamania metodologicznego” (2014)
 • „Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej” (2014)
 • „Tekst jako obiekt dynamiczny” (2014)
 • „Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX–XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. Haliny Waszkielewicz” (2014)
 • „Literatura rosyjska w przekładach I: Rosyjski kanon literacki: centra i peryferie” (2015)
 • „Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki” (2016)
 • „Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej I: Michaił Szyszkin” (I Международная научная конференция „Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин”; 2016)
 • Goście[]

  Instytut odwiedziło wielu czołowych pisarzy z Rosji, Ukrainy i Białorusi oraz wybitni uczeni i intelektualiści z różnych krajów świata, m.in.:

  Stanisław Poręba (ur. 24 czerwca 1930 w Tarnowie, zm. 12 stycznia 2012 w Sosnowcu), mąż Gabrieli z d. Olak – polski filolog, rusycysta, historyk literatury rosyjskiej XX wieku. Absolwent Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1955). Jeden z twórców studiów rusycystycznych na Uniwersytecie Śląskim, gdzie pełnił funkcje prodziekana Wydziału Filologicznego (1982–1984), dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej (1984–1990). Emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Współautor pierwszego polskiego podręcznika akademickiego do historii literatury rosyjskiej całego okresu sowieckiego (wraz z żoną Gabrielą Porębiną).Andrzej Borowski (ur. 1945) – literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury, profesor, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pisarze rosyjscy: Giennadij Ajgi, Andriej Bitow, Leonid Borodin, Josif Brodski, Władimir Bukowski, Michaił Butow, Dmitrij Bykow, Andriej Dmitrijew, Jurij Drużnikow, Asar Eppel, Natalia Gorbaniewska, Czingiz Gusiejnow, Leonid Józefowicz, Konstantin Kiedrow, Rusłan Kiriejew, Jurij Kubłanowski, Maja Kuczerska, Aleksander Kuszner, Władimir Makanin, Władimir Maksimow, Oleg Pawłow, Zachar Prilepin, Jewgienij Rejn, Władimir Salimon, Roman Sienczin, Andriej Siniawski, Aleksiej Słapowski, Michaił Szyszkin, Anton Utkin, Gieorgij Władimow, Władimir Wojnowicz
 • Pisarze ukraińscy: Jurij Andruchowycz, Sofija Andruchowycz, Ołeksandr Irwaneć, Wasyl Machno, Marija Matios, Wiktor Neborak, Taras Prochaśko, Stepan Prociuk, Oksana Zabużko
 • Pisarka białoruska Natalla Babina
 • Uczeni, krytycy literaccy, tłumacze: Władimir Ałpatow, Lew Anninski, Jurij Apresjan, Siergiej Awierincew, Dmitrij Bak, Paweł Basinski, Andriej Bazilewski, Andrzej Bogusławski, Andrzej Borowski, Władimir Britaniszski, Jelena Cybienko, Jurij Czajnikow, Jerzy Faryno, Piotr Fast, Fiodor Fiodorow, Ola Hnatiuk, Hryhorij Hrabowycz, Natalia Iwanowa, Jean-Philippe Jaccard, Borys Jegorow, Oleg Kling, Jerzy Kłoczowski, Maksim Krongauz, Dmitrij Lichaczow, Mark Lipowiecki (Leiderman), Michaił Łotman, Antoni Mironowicz, Andriej Niemzier, Georges Nivat, Jerzy Pomianowski, Adam Pomorski, Rostysław Radyszewski, Mykoła Riabczuk, Andrzej Romanowski, Wiesław Romanowski, Władysław A. Serczyk, Ksenia Starosielska, Witalij Szentalinski, Roman Szporluk, Walerij Tiupa, Andreas Tretner, Jelena Twierdisłowa, Borys Uspienski, Tomas Venclova, Andrzej Walicki, Ludmiła Wierbicka, Igor Winogradow, Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Wiktor Woroszylski, Marta Wyka
 • Aktorzy, reżyserzy: Nikołaj Burlajew, Jerzy Hoffman, Leonid Mozgowoj
 • Podróżnik Anton Krotow
 • Janusz Andrzej Rieger (ur. 20 września 1934 w Krakowie) – polski językoznawca, profesor dr hab., wykładowca Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk filologicznych w Instytucie Slawistyki (1960–1997) oraz Instytucie Języka Polskiego (1997–2004) PAN. Wykładał na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Tretiak, pseud. Józef Trywdar, Trzeciak (ur. 28 września 1841 w Małych Biskupicach na Wołyniu, zm. 18 marca 1923 w Krakowie) – polski historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.
  Józef Smaga, pseud. Szczęsny Trzymalski, Jędrzej Boruta i in. (ur. 9 lutego 1937 w Stróży k. Myślenic) – polski rusycysta, historyk literatury i kultury rosyjskiej XIX i XX wieku, historyk ZSRR i Rosji. Profesor emeritus Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
  Jerzy Hoffman (ur. 15 marca 1932 w Krakowie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy. Działalność reżyserską rozpoczął jako dokumentalista, współpracując z Edwardem Skórzewskim, z którym nakręcił także filmy fabularne Gangsterzy i filantropi oraz Prawo i pięść. Sławę zdobył przede wszystkim jako twórca adaptacji sienkiewiczowskiej Trylogii (Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i mieczem), osadzonej w czasach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Był także realizatorem filmów obyczajowych i wojennych.
  Przegląd Rusycystyczny – kwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk.
  Oksana Zabużko (ukr. Окса́на Стефа́нівна Забу́жко) (ur. 19 września 1960 w Łucku) – ukraińska pisarka, poetka i eseistka.
  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
  Piotr Fast (ur. 1 listopada 1951 w Warszawie) – profesor zwyczajny, historyk literatury rosyjskiej, przekładoznawca, tłumacz. Absolwent rusycystyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1975). Długie lata związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie został zatrudniony w 1975, zdobył stopnie naukowe (doktora w 1980, doktora habilitowanego w 1987), tytuł naukowy profesora (1995) oraz pełnił rozliczne funkcje kierownicze (m.in. prorektora ds. studenckich – 1990–1993). W latach 2005–2010 – rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Następnie pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Od roku akademickiego 2012/13 profesor na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.