• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Drawicz (ur. 20 maja 1932 w Warszawie, zm. 15 maja 1997 tamże) – eseista, krytyk literacki, tłumacz literatury rosyjskiej.Ulica Krupnicza w Krakowie – ulica położona w Krakowie, w administracyjnej dzielnicy Stare Miasto, na terenie dawnej jurydyki Garbary.

  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie IFWsch UJ lub IFW UJ) – jednostka naukowo-dydaktyczna na Wydziale Filologicznym UJ.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 XIX–XX w. do II wojny światowej
 • 1.2 Po II wojnie światowej do dziś
 • 1.2.1 Kierownicy i dyrektorzy
 • 1.2.2 Związani z IFWsch UJ
 • 2 Kierunki kształcenia
 • 3 Struktura organizacyjna
 • 4 Biblioteka
 • 5 Publikacje
 • 6 Konferencje
 • 7 Goście
 • 8 Opinie
 • 9 Adres
 • 10 Przypisy
 • 11 Bibliografia
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Wiktor Neborak (ur. w 1961 roku w Janowie k. Lwowa) poeta, prozaik i rockman ukraiński. Debiutował w roku 1987 tomikiem Bursztynowy czas. Współtworzył wraz z Jurijem Andruchowyczem i Ołeksandrem Irwancem grupę poetycką Bu-Ba-Bu w której był nazywany Prokuratorem. W roku 1990 opublikował tomik Latająca Głowa, zaś w 1993 Rozmowy ze sługą i Alter ego.Telesfor Poźniak (ur. 28 listopada 1932 w Trepałowie na Wileńszczyźnie) – slawista, historyk i badacz literatur wchodnio- i południowosłowiańskich. Jest profesorem Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1978-1981 piastował funkcję Dyrektora IFS UWr. Tytuł doktora zdobył w roku 1962, natomiast habilitację otrzymał w 1969 roku. Jest członkiem Wydziału I Nauk Filologicznych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

  Historia[]

  Powojenne dzieje samodzielnej wschodnioslawistycznej jednostki naukowo-dydaktycznej na UJ rozpoczynają się w 1948 roku, choć jej tradycje sięgają pierwszej ćwierci XIX wieku.

  XIX–XX w. do II wojny światowej[]

  Lektorat języka rosyjskiego uruchomiono na UJ w roku akad. 1817/1818. Od roku 1825 wykładano tu historię literatury rosyjskiej. Początki ukrainistyki związane są z działalnością Lucjana Malinowskiego, który w roku akad. 1886/1887 ogłosił wykłady z gramatyki porównawczej języka rosyjskiego i małoruskiego (ukraińskiego). Wśród wykładowców, którzy w latach następnych podejmowali w swoich badaniach i działalności dydaktycznej problematykę wschodnioslawistyczną, byli uczeni tej miary, co: Józef Tretiak (w roku akad. 1892/1893 prowadził on pierwszy lektorat języka ukraińskiego), Marian Zdziechowski, Tadeusz Stanisław Grabowski, Ludwik Janowski, Bohdan Łepki, Jan Baudouin de Courtenay.

  Stanisław Poręba (ur. 24 czerwca 1930 w Tarnowie, zm. 12 stycznia 2012 w Sosnowcu), mąż Gabrieli z d. Olak – polski filolog, rusycysta, historyk literatury rosyjskiej XX wieku. Absolwent Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1955). Jeden z twórców studiów rusycystycznych na Uniwersytecie Śląskim, gdzie pełnił funkcje prodziekana Wydziału Filologicznego (1982–1984), dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej (1984–1990). Emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Współautor pierwszego polskiego podręcznika akademickiego do historii literatury rosyjskiej całego okresu sowieckiego (wraz z żoną Gabrielą Porębiną).Andrzej Borowski (ur. 1945) – literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury, profesor, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  W roku 1925 z inicjatywy prof. Kazimierza Nitscha powołano na UJ interdyscyplinarne Studium Słowiańskie, w którego skład weszły także jednostki zajmujące się Słowiańszczyzną wschodnią: Katedra Języków Ruskich, którą objął prof. Iwan Ziłyński, Katedra Literatury Ruskiej (Ukraińskiej) z prof. Bohdanem Łepkim na czele oraz Katedra Literatury Rosyjskiej (od 1928), kierowana przez prof. Wacława Lednickiego.

  Janusz Andrzej Rieger (ur. 20 września 1934 w Krakowie) – polski językoznawca, profesor dr hab., wykładowca Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk filologicznych w Instytucie Slawistyki (1960–1997) oraz Instytucie Języka Polskiego (1997–2004) PAN. Wykładał na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  Po II wojnie światowej do dziś[]

  W roku akad. 1948/1949 na UJ, jako na drugiej uczelni w Polsce (po Uniwersytecie Wrocławskim), zaczęto kształcić filologów-rusycystów. W tym celu reaktywowana została Katedra Historii Literatury Rosyjskiej, której kierownikiem został prof. Wiktor Jakubowski; zajęcia z językoznawstwa realizowała Katedra Języków Ruskich, kierowana przez prof. Jana Janowa. W roku akad. 1953/1954 z połączenia obu jednostek powstała Katedra Filologii Rosyjskiej. Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła w 1969, kiedy Katedrę przemianowano na Instytut Filologii Rosyjskiej, obejmujący trzy zakłady: Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej, Języka Rosyjskiego oraz Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego. W takiej postaci Instytut istniał 20 lat, by w 1989 otrzymać obecną nazwę; w roku następnym rozpoczęto w Instytucie kształcenie ukrainistów.

  Józef Tretiak, pseud. Józef Trywdar, Trzeciak (ur. 28 września 1841 w Małych Biskupicach na Wołyniu, zm. 18 marca 1923 w Krakowie) – polski historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.Józef Smaga, pseud. Szczęsny Trzymalski, Jędrzej Boruta i in. (ur. 9 lutego 1937 w Stróży k. Myślenic) – polski rusycysta, historyk literatury i kultury rosyjskiej XIX i XX wieku, historyk ZSRR i Rosji. Profesor emeritus Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

  Kierownicy i dyrektorzy[]

 • 1948–1967: prof. Wiktor Jakubowski (1896–1973)
 • 1967–1969: prof. Halina Safarewiczowa (1904–1980)
 • 1969–1979: prof. Ryszard Łużny (1927–1998)
 • 1979–1981: doc. dr hab. Władysław Piotrowski (ur. 1931)
 • 1981–1984: prof. Lucjan Suchanek (ur. 1937)
 • 1984–1993: prof. Wiesław Witkowski (ur. 1927)
 • 1993–1999: prof. Lucjan Suchanek (ur. 1937)
 • 1999–2005: prof. Grzegorz Przebinda (ur. 1959)
 • 2005–2008: prof. Jerzy Kapuścik (ur. 1948)
 • 2008–2012: prof. Grzegorz Przebinda (ur. 1959)
 • 2012– maj 2014: prof. Adam Fałowski (ur. 1951)
 • od maja 2014: dr hab. Katarzyna Jastrzębska (ur. 1968)
 • Związani z IFWsch UJ[]

  Obecni pracownicy Instytutu to m.in.:

  Jerzy Hoffman (ur. 15 marca 1932 w Krakowie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy. Działalność reżyserską rozpoczął jako dokumentalista, współpracując z Edwardem Skórzewskim, z którym nakręcił także filmy fabularne Gangsterzy i filantropi oraz Prawo i pięść. Sławę zdobył przede wszystkim jako twórca adaptacji sienkiewiczowskiej Trylogii (Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i mieczem), osadzonej w czasach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Był także realizatorem filmów obyczajowych i wojennych.Przegląd Rusycystyczny – kwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk.
 • dr hab. Helena Duć-Fajfer (ur. 1960)
 • prof. Adam Fałowski (ur. 1951)
 • dr hab. Katarzyna Jastrzębska (ur. 1968)
 • prof. Jerzy Kapuścik (ur. 1948)
 • dr hab. Józef Kuffel (ur. 1965)
 • dr hab. Agnieszka Korniejenko (ur. 1968)
 • dr hab. Władimir Miakiszew (ur. 1958)
 • dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ (ur. 1948)
 • prof. Grzegorz Przebinda (ur. 1959)
 • dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ (ur. 1956)
 • prof. Wasilij Szczukin (ur. 1952)
 • dr hab. Dorota Szumska (ur. 1963)
 • prof. Halina Waszkielewicz (ur. 1946)
 • W różnych okresach absolwentami i/bądź pracownikami Instytutu byli m.in.:

  Oksana Zabużko (ukr. Окса́на Стефа́нівна Забу́жко) (ur. 19 września 1960 w Łucku) – ukraińska pisarka, poetka i eseistka.Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
 • prof. Aleksy Awdiejew (ur. 1940)
 • prof. Adam Bezwiński (ur. 1941)
 • dr hab. Elżbieta Biernat, prof. UG (ur. 1942)
 • dr hab. Anna Bolek (ur. 1948)
 • dr hab. Halina Chodurska, prof. UP im. KEN
 • prof. Joachim Diec (ur. 1963)
 • doc. dr hab. Andrzej Drawicz (1932–1997)
 • prof. Katarzyna Duda (ur. 1965)
 • dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ (ur. 1957)
 • dr hab. Anna Gildner, prof. UJ (ur. 1948)
 • dr hab. Janusz Henzel, prof. UP im. KEN (ur. 1935)
 • prof. Roman Hromiak (Роман Теодорович Гром'як, 1937–2014)
 • prof. Wiktor Jakubowski (1896–1973)
 • dr hab. Ludwika Jochym-Kuszlikowa, prof. UP im. KEN (ur. 1935)
 • prof. Ewa Komorowska (ur. 1957)
 • doc. dr hab. Ewa Korpała-Kirszak (1936–2011)
 • dr hab. Witold Kowalczyk, prof. UMCS (ur. 1949)
 • prof. Hanna Kowalska-Stus (ur. 1952)
 • prof. Paulina Lewin (1922–1915)
 • prof. Wanda Laszczak (ur. 1948)
 • prof. Lidia Liburska (ur. 1947)
 • prof. Ryszard Łużny (1927–1998)
 • prof. Halina Mazurek (ur. 1946)
 • dr hab. Anna Majmieskułow, prof. UKW (ur. 1947)
 • prof. Leoniła Miszczenko (Леоніла Іванівна Міщенко, 1922–2007)
 • prof. Andriej Moroz (Андрей Борисович Мороз, ur. 1965)
 • prof. Bogusław Mucha (ur. 1945)
 • prof. Włodzimierz Mokry (ur. 1949)
 • prof. Florian Nieuważny (1929–2009)
 • prof. Gabriela Olak-Porębina (1927–1996)
 • doc. dr hab. Władysław Piotrowski (ur. 1931)
 • prof. Jarosław Poliszczuk (Ярослав Олексійович Поліщук, ur. 1960)
 • prof. Stanisław Poręba (1930–2012)
 • prof. Kazimierz Prus (ur. 1951)
 • prof. Anna Raźny (ur. 1944)
 • prof. Janusz Rieger (ur. 1934)
 • prof. Halina Safarewiczowa (1904–1980)
 • doc. dr hab. Leszek Schneider (1925–1984)
 • dr hab. Ewa Sławęcka, prof. UR (ur. 1937)
 • prof. Józef Smaga (ur. 1937)
 • dr hab. Barbara Stawarz, prof. UP im. KEN (ur. 1953)
 • prof. Lucjan Suchanek (ur. 1937)
 • prof. Tadeusz Szczerbowski (ur. 1960)
 • doc. dr hab. Jadwiga Szymak-Reiferowa (ur. 1931)
 • prof. Wiesław Witkowski (ur. 1927)
 • prof. Anna Woźniak (ur. 1953)
 • dr hab. Urszula Wójcicka, prof. UKW (ur. 1949)
 • Piotr Fast (ur. 1 listopada 1951 w Warszawie) – profesor zwyczajny, historyk literatury rosyjskiej, przekładoznawca, tłumacz. Absolwent rusycystyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1975). Długie lata związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie został zatrudniony w 1975, zdobył stopnie naukowe (doktora w 1980, doktora habilitowanego w 1987), tytuł naukowy profesora (1995) oraz pełnił rozliczne funkcje kierownicze (m.in. prorektora ds. studenckich – 1990–1993). W latach 2005–2010 – rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Następnie pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Od roku akademickiego 2012/13 profesor na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.Międzynarodowy Komitet Slawistów (MKS) - niem. Das Internationale Slawistenkomitee (ISK), ang. International Committee of Slavists (ICS), ros. Международный комитет славистов (МКС) - międzynarodowa organizacja naukowa, łącząca (2008 rok) komitety narodowe slawistów z Australii i Nowej Zelandii, Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Niemiec, Grecji, Danii, Izraela, Indii, Włoch, Kanady, Macedonii, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, USA, Finlandii, Francji, Chorwacji, Czech, Szwajcarii, Szwecji, Estonii i Japonii


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jurij Andruchowycz, ukr. Юрій Ігорович Андрухович (ur. 13 marca 1960 w Iwano-Frankiwsku) – ukraiński poeta, prozaik, piosenkarz, eseista i tłumacz, jeden przedstawicieli fenomenu stanisławowskiego.
  Biblioteka Jagiellońska (BJ, tzw. Jagiellonka) – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Stanowi jedną z największych bibliotek w Polsce, stąd też została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej – obowiązuje prawo o egzemplarzu obowiązkowym.
  Władysław Piotrowski (ur. 25 października 1931 na Mazowszu) – docent doktor habilitowany, historyk literatury rosyjskiej XX wieku, metodyk nauczania literatury i języka rosyjskiego. Twórca Zakładu Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, tamże współtwórca Zakładu Literatury Rosyjskiej XX wieku. W latach 1979–81 dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej UJ. Członek Komisji Słowianoznawstwa krakowskiego Oddziału PAN.
  Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca w Polsce najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi.
  Iwan Aleksiejewicz Bunin (ros. Иван Алексеевич Бунин; ur. 10 października/22 października 1870 w Woroneżu, Rosja - zm. 8 listopada 1953 w Paryżu, Francja) – poeta i nowelista rosyjski. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1933.
  Stanisław Urbańczyk (ur. 27 lipca 1909 w Kwaczale koło Krakowa, zm. 23 października 2001) – językoznawca polski, profesor Uniwersytetu Toruńskiego, Poznańskiego i Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.092 sek.