• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Energii Atomowej

  Przeczytaj także...
  Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).Elektrownia Jądrowa Żarnowiec (EJŻ) – polska elektrownia jądrowa budowana w latach 1982–1990 w miejscu zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim z siedzibą w Nadolu.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Reaktor Maria eksploatowany przez instytut

  Instytut Energii Atomowej POLATOMinstytut badawczy działający w latach 1982 – 2011 znajdujący się w ośrodku badawczym w Otwocku-Świerku. Od 2011 działa w nowej formie organizacyjnej jako część Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

  Reaktor Maria – jedyny (od 1995 r.) działający polski reaktor jądrowy o mocy cieplnej 30 MW. Reaktor nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie. Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w Otwocku-Świerku pod Warszawą. Po podziale IBJ 13 grudnia 1982 r. zarządzał nim Instytut Energii Atomowej (IEA). 1 września 2011 r. IEA zostało włączone w skład Instytutu Problemów Jądrowych, a ponownie połączonym instytutom nadano nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – to instytut badawczy zajmujący się badaniami z dziedziny techniki jądrowej, z siedzibą w Warszawie na Żeraniu, a podlegający pod Ministra Gospodarki.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powstał 13 grudnia 1982 roku w wyniku przekształcenia byłego Instytutu Badań Jądrowych w trzy nowe instytuty atomistyki: Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Instytut Energii Atomowej. Po decyzji Rady Ministrów RP z września 1990 o zarzuceniu projektu budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu zatrudnienie we wspomagającym ją IEA spadło w ciągu kolejnych dwóch lat z 1100 do 280 osób. W 2008 IEA zatrudniał 457 pracowników. Dnia 22 maja 2007 roku, Zarządzeniem Nr 5/2007 Dyrektora Instytutu Energii Atomowej zmieniono dotychczasową nazwę na Instytut Energii Atomowej POLATOM.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  1 września 2011 r. został włączony w skład Instytutu Problemów Jądrowych. Od tego dnia połączone instytuty działają pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Działalność[ | edytuj kod]

  Instytut eksploatuje jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy Maria, który jest wykorzystywany do naświetlania neutronami materiałów dla wytwarzania izotopów promieniotwórczych, modyfikacji materiałów poprzez napromienianie ich neutronami lub promieniami gamma oraz wykorzystanie wiązek neutronów do badań naukowych i stosowanych.

  Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.Instytut Badań Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – polski instytut naukowy powstały w latach 50. XX wieku, podzielony w 1982 na trzy oddzielne instytuty związane z atomistyką:

  Zadania IEA POLATOM[ | edytuj kod]

 • Bezpieczna eksploatacja i wykorzystanie jądrowego reaktora badawczego Maria
 • Prace nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną
 • Budowa i likwidacja obiektów jądrowych
 • Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem
 • Inżynieria konstrukcyjnych materiałów jądrowych i konwencjonalnych
 • Prognozowanie zagrożeń ludzi i środowiska po awariach przemysłowych i jądrowych
 • Zastosowanie technik jądrowych w ochronie zdrowia i środowiska
 • Badania nad alternatywnymi i proekologicznymi źródłami energii
 • Kierownictwo Instytutu[ | edytuj kod]

  Ostatnim dyrektorem Instytutu był Krzysztof Wieteska, a jego zastępcami: Stefan Chwaszczewski, Grzegorz Krzysztoszek, Henryk Michałowski oraz Jerzy Kozieł. Przewodniczącym rady naukowej działającej przy instytucie był Janusz Mika.

  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki, M.P. z 1982 r. nr 32, poz. 279
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM z dnia 5 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz. 1032
  3. Cezary Łazarewicz. Atom przechowany w Świerku. „Polityka”, s. 108-113, 2009-11-14 (pol.). [dostęp 17 marca 2010]. 
  4. Annual Report 2008 – Staff. iea.cyf.gov.pl, 2008. [dostęp 17 marca 2010].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona instytutu
 • Instytut Energii Atomowej w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Instytut badawczy – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Narodowe Centrum Badań JądrowychNCBJ – (ang. National Centre for Nuclear Research) powstało 1 września 2011 r. z połączenia dwóch instytutów na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Instytut Energii Atomowej został włączony w struktury Instytutu Problemów Jądrowych, tworząc największy instytut badawczy w Polsce, zatrudniający ponad 1000 pracowników.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.