• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Energetyki Odnawialnej  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.World Wide Fund for Nature (WWF, dawniej World Wildlife Fund) – tłum. „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody” to organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.
  Nagrody i wyróżnienia[]

  Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski – otrzymał tytuł „Nowy Impuls 2014”, który przyznawany jest przez gospodarczy miesięcznik „Nowy Przemysł” i portal wnp.pl.

  Przypisy[]

  1. KRS 0000036667 EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej sp. z o.o.. krs-online.com.pl. [dostęp 2015-01-18].
  2. The Institute for Renewable Energy (EC BREC IEO) Ltd. (ang.). ieo.pl. [dostęp 2015-01-19].
  3. Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju. powermeetings.eu. [dostęp 2015-01-19].
  4. Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO). zpwim.pl. [dostęp 2015-01-19].
  5. Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczął coroczne badanie rynku energetyki odnawialnej: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę. nowa-energia.com.pl, 21 lutego 2014. [dostęp 2015-01-19].
  6. Kolektory słoneczne,solary,kampania ekologiczna. slonecznedni.pl. [dostęp 2015-01-19].
  7. repowermap.org - Instalacje OZE i budynki efektywne energetycznie w Twoim sąsiedztwie. repowermap.org. [dostęp 2015-01-19].
  8. VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. kigeit.org.pl, 2013. [dostęp 2015-01-19].
  9. O Firmie - Instytut Energetyki Odnawialnej - Instytut Energetyki Odnawialnej. ogrzewnictwo.pl. [dostęp 2015-01-19].
  10. Strona główna. www.ozerise.pl. [dostęp 2015-10-28].
  11. Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle. matmar.com.pl. [dostęp 2015-01-19].
  12. Grzegorz Wiśniewski: Status and perspectives of development of renewable power engineering in Poland, research priorities and possibilities of financing (ang.). komfort-international.com, 25 listopada 2009. [dostęp 2015-01-19]. s. 20.
  13. Magdalena Zowsik, Ewa Jakubowska: Rewolucja energetyczna dla Polski. greenpeace.org, październik 2008. [dostęp 2015-01-19].
  14. Aneta Wieczerzak-Krusińska: Plany dla zielonej energii na finiszu. ekonomia.rp.pl, 18 grudnia 2014. [dostęp 2015-01-19].
  15. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r.. stat.gov.pl, 2012. [dostęp 2015-01-19]. s. 49.
  16. Zeszyt Naukowo-Techniczny CGE. pgnig.pl, 3 czerwca 2014. [dostęp 2015-01-19]. s. 45.
  17. DYWERSYFIKACJA PALIW – BEZPIECZE Ń STWO ENERGETYCZNE, UNIA EUROPEJSKA – POLSKA. babilonmedia.pl, 2008. [dostęp 2015-01-19]. s. 149.
  18. Karolina Bierońska: Prognoza rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce z uwzględnieniem przepisów i aspektu społecznego. diagnostyka.polsl.pl, 2011. [dostęp 2015-01-19]. s. 421.
  19. Piotr Pelczar: Elektrownia wiatrowa w systemie energetycznym. Pomiary, zjawiska, ocena.. pwr.wroc.pl, 2008. [dostęp 2015-01-19]. s. 14.
  20. Magdalena Ligus: Odnawialne Źródła Energii studia podyplomowe. ue.wroc.pl. [dostęp 2015-01-19].
  21. Piotr Czopek, Justyna Kardaszewska: Analiza dotycząca określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.. mg.gov.pl, 6 listopada 2013. [dostęp 2015-01-19].
  22. Małoskalowe odnawialne źródła energii i Mikroinstalacje. boell.org, lipiec 2012. [dostęp 2015-01-19].
  23. Praktyczne możliwości udziału beneficjentów z sektora energetyki odnawialnej w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Unii Europejskiej. pwr.wroc.pl, 15 kwietnia 2008. [dostęp 2015-01-19].
  24. Energia odnawialna w rolnictwie. sggw.pl. [dostęp 2015-01-19].
  25. Daleka przyszłość elektrowni na morzu. gepsa.pl. [dostęp 2015-01-19].
  26. Konrad Rosołek, Joanna Bolesta, Grzegorz Wiśniewski: Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla prosumentów. cire.pl, listopad 2014. [dostęp 2015-01-19].
  27. Opracowanie analiz dotyczących kluczowych aspektów oceny oddziaływania unijnej polityki klimatycznej na gospodarkę, aspekty społeczne i system energetyczny w Polsce. kig.pl, październik 2012. [dostęp 2015-01-19]. s. 109.
  28. Skończmy z mitami na temat słońca i wiatru. wwf.pl, 9 kwietnia 2014. [dostęp 2015-01-19].
  29. Energia słoneczna wkracza do polskich domów. bosbank.pl, 27 marca 2014. [dostęp 2015-01-19].
  30. Grzegorz Wiśniewski: Mazowiecka Agencja Energetyczna: cele i założenia funkcjonowania. mazovia.pl, 2009. [dostęp 2015-01-19].
  31. Sprawozdanie Zarządu z działalności wARMIŃsKo - MAZURSKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ. warmia.mazury.pl, marzec 2011. [dostęp 2015-01-19]. s. 12.
  32. Maria Nalewajko, Anna Santorska: Poradnik dla inwestorów – wykorzystanie energii słonecznej w budynkach wielorodzinnych poddawanych renowacji. ec.europa.eu. [dostęp 2015-01-19]. s. 1.
  33. Marta Stach: Wyróżnienia „Nowy Impuls 2014” wręczone na XI Kongresie Nowego Przemysłu. wirtualnemedia.pl, 14 października 2014. [dostęp 2015-01-19].
  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.Niemiecka Agencja Kosmiczna, DLR (niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) – to niemieckie centrum badań nad aeronautyką, transportem i energią Niemiec. Założona w roku 1969 na terenie RFN. Jej placówki mieszczą się w wielu miastach Niemiec, jednakże jej siedziba główna znajduje się w Kolonii. Jest zaangażowana w różne projekty zarówno krajowe jak i międzynarodowe (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna). Jej budżet na rok 2010 wynosił 2 miliardy euro.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).
  Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).
  Greenpeace – międzynarodowa organizacja pozarządowa, znana jako Fundacja Greenpeace. Założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić się amerykańskim testom atomowym na Alasce. Obecnie organizacja działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Greenpeace posiada 28 biur i prowadzi działalność w 42 krajach na całym świecie. Wszystkie te placówki podlegają pod Greenpeace International, z siedzibą w Amsterdamie. Organizacja finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców (program Direct dialogue), których liczbę szacuje się na około 2,8 mln. Są to głównie sympatycy, lecz także organizacje charytatywne. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność. Greenpeace prowadzi też działalność w Polsce.
  Ekspertyza (nazywana także opinią) - proces zbadania rzeczy bądź sprawy przez biegłego w danej dziedzinie specjalistę.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.
  Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.