• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

  Przeczytaj także...
  Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) – instytucja naukowa istniejąca w latach 1953–2009 jako zaplecze badawczo-rozwojowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na bazie tej jednostki oraz Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa utworzony został z dniem 1 stycznia 2010 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach.Ścieki – to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.
  Certyfikacja – ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia określone wymagania. Certyfikacja jest częścią procesu oceny zgodności. Certyfikaty są często ograniczone w czasie, są wydawane przez niezależne jednostki certyfikujące, takie jak DQS, TÜV lub DEKRA wyznaczające standardy kontroli w zakresie zastrzeżonym przez daną jednostkę.

  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) - były naukowy instytut branżowy z siedzibą w Warszawie. Z dniem 1 stycznia 2010 po połączeniu z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych przekształcony w Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

  Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

  Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – jednostka badawczo-rozwojowa z siedzibą w Falentach podległa ministrowi rolnictwa.
 • doskonalenie zmechanizowanych energooszczędnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • projektowanie i testowanie zespołów oraz maszyn wraz z ich certyfikacją,
 • badania i ocena ekonomiczna produkcji rolnej,
 • projektowanie i badania maszyn oraz budynków inwentarskich,
 • projektowanie i badanie urządzeń do zaopatrzenia wsi w wodę oraz oczyszczania i zagospodarowania ścieków,
 • projektowanie i badania w zakresie zaopatrzenia gospodarstw w energię elektryczną oraz pochodzącą ze źródeł odnawialnych,
 • automatyzowanie maszyn do produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz w magazynach i przechowalniach produktów rolnych,
 • inżynieria materiałowa w regeneracji i naprawach maszyn spożywczych i rolniczych.
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona IBMER-u
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama