• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Przeczytaj także...
  Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego "Instytut Konfucjusza w Krakowie" – samodzielna jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca się propagowaniem wiedzy o kulturze chińskiej. Jest sto ósmą instytucją tego typu na świecie i pierwszą w Polsce. Znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie, w gmachu Towarzystwa Lekarskiego.Republika Korei (kor. 대한민국, hancha 大韓民國, lat. Daehan Minguk/Taehan Minguk, skr. 한국; 韓國; Hanguk, Korea Południowa, wysłuchaj oryginalnej wymowy) – państwo w Azji, południowej części Półwyspu Koreańskiego powstałe po II wojnie światowej na terenach zajętych przez wojska USA. Republika Korei oficjalnie rości sobie pretensje do całego terytorium Korei.
  Kuwejt, Państwo Kuwejt (Daulat al Kuwajt دولة الكويت) – państwo położone w południowo-zachodniej Azji, na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej. Graniczy z Irakiem (242 km) i Arabią Saudyjską (222 km) – łączna długość granic lądowych wynosi 464 km, ponadto 499 km wybrzeża morskiego.

  Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (IBiDW UJ) – jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prowadząca studia licencjackie i magisterskie na unikatowym kierunku studia azjatyckie. Do roku akad. 2012/13, Instytut prowadził kulturoznawstwo, o specjalności bliskowschodniej i dalekowschodniej. Siedziba Instytutu znajduje się na ul. Gronostajowej 3, na III Kampusie UJ na Ruczaju.

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.

  Instytut powstał 1 października 2010 z przekształcenia Samodzielnej Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Katedrę BiDW założył w 2000 roku profesor Andrzej Kapiszewski. Drugim dyrektorem Katedry był prof. Adam Jelonek, za jego kierownictwa, w 2009 roku uzyskała ona statut samodzielnej jednostki. Od 2010 do 2012 roku Instytutem BiDW kierował prof UJ. dr hab. Leszek Korporowicz. Od 2012 roku funkcję dyrektora Instytutu pełni ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak.

  Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  W ramach studiów wykładane są, odpowiednio, języki arabski i hebrajski oraz chiński, japoński, koreański i hindi. Instytut utrzymuje szerokie kontakty międzynarodowe, z uniwersytetami w Chinach (zwłaszcza z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych), Tajwanie, Japonii, Korei, Indonezji, Izraelu, Syrii, Kuwejcie. Uczestniczy w europejskim programie Erasmus. Blisko współpracuje z Instytutem Konfucjusza w Krakowie.

  Język hindi – język z grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się jako pierwszym językiem 180 milionów osób, natomiast przy zaklasyfikowaniu jako dialekty hindi języków radźastani, bihari oraz pahari (bez nepalskiego) aż 422 mln osób, czyli 41% mieszkańców Indii. Używany jest także w Nepalu (500 tys.), na Fidżi (300 tys.), na Mauritiusie i w Surinamie (po 100 tys.). Posługują się nim również hinduscy imigranci w Europie Zachodniej. Język hindi jest językiem urzędowym, od 1950 roku ogólnopaństwowym (angielski jest językiem pomocniczym) Republiki Indii, oraz jednym z 23 języków konstytucyjnych. W kilku indyjskich stanach i terytoriach: Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Harianie, Madhya Pradesh, Biharze, Radżastanie oraz na terytorium stołecznym Delhi hindi (w wersji standardowej) jest oficjalnym językiem administracji stanowej oraz podstawowym językiem wykładowym w szkołach.Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Badania naukowe prowadzone w Instytucie mają charakter interdyscyplinarny i regionalny, łączą metody wykorzystywane w socjologii, antropologii, etnologii, politologii i ekonomii. Koncentrują się na współczesności krajów pozostających w kręgu zainteresowań Instytutu.

  Wykładowcy[]

  1. prof. dr hab.Adam Jelonek
  2. ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
  3. prof. UJ. dr hab. Hubert Królikowski
  4. prof. UJ dr. hab Paweł Siwiec
  5. dr hab. Przemysław Turek
  6. dr Joanna Wardęga
  7. prof. dr hab. Jerzy Zdanowski

  Instytucje partnerskie[]

 • Instytut Konfucjusza w Krakowie
 • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
 • Stowarzyszenie Closer to Asia
 • Portal internetowy Orientalem
 • Prague Centre for Jewish Studies

 • Syria (arab. سوريا / سورية, transk. Sūriyya), nazwa oficjalna: Syryjska Republika Arabska (arab. الجمهورية العربية السورية, transk. Al-Dżumhurijja al-Arabijja as-Surijja) – arabskie państwo na Bliskim Wschodzie, graniczące z Turcją (822 km), Irakiem (605 km), Jordanią (375 km), Libanem (375 km) i Izraelem (76 km).Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.
 • Mozaika z nazwą i logotypem IBiDW

 • Budynek Instytutu, fasada południowa

 • Żołnierz Armii Terakotowej w IBiDW (kopia)

 • Linki zewnętrzne[]

  Strona Instytutu
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzysztof Tadeusz Kościelniak (ur. 7 sierpnia 1965 w Rabce) - ksiądz, profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.
  Osiedle Ruczaj – osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy VIII Dębniki, położone ok. 4 km na południowy zachód od centrum Krakowa. Nie stanowi jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy. Bezpośrednio na północ od osiedla znajduje się Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. III Kampus UJ).
  Język japoński (jap. 日本語 nihongo lub nippongo) – język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach.
  Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (chiń. upr.: 北京外国语大学; pinyin: Běijīng Wàiguóyǔ Dàxué) – państwowa uczelnia wyższa w Pekinie, w Chinach, specjalizująca się w nauczaniu języków obcych, w tym rzadziej używanych; posiada duży wydział języków wschodnioeuropejskich; znajduje się tam najstarsza, do niedawana jedyna w Chinach polonistyka (drugą otwarto w 2009 roku w Harbinie). Jeden z dwóch najważniejszych uniwersytetów językowych w Chinach, dostarczający kadr dla chińskiej dyplomacji. Popularnie zwany Běiwài (chiń. upr.: 北外).
  Przemysław Wacław Turek (ur. 1960) – polski językoznawca arabista i polonista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku. Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990). Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”. Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”. Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003. W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego". W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria). W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii. W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA). Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.
  Hubert Królikowski - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny UJ, specjalista od konfliktów międzynarodowych, wykładowca Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.
  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.