• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt

  Przeczytaj także...
  Fizyka atomowa – dział fizyki zajmujący się stanami elektronowymi w atomie, a więc wszystkim co określa własności chemiczne ciał.Nukleony – wspólna nazwa protonów i neutronów, czyli podstawowych cząstek tworzących jądro atomu. Nukleony składają się z kwarków. Choć przez obecne teorie cząstek protony i neutrony nie są uznawane za cząstki elementarne, ale z historycznych względów zalicza się je do cząstek elementarnych.
  Akcelerator – urządzenie służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskich prędkości światła. Cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym są przyspieszane w polu elektrycznym. Do skupienia cząstek w wiązkę oraz do nadania im odpowiedniego kierunku używa się odpowiednio ukształtowanego, w niektórych konstrukcjach także zmieniającego się w czasie, pola magnetycznego lub elektrycznego.

  GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH (poprzednia nazwa Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH lub GSI) - Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech. Instytut został utworzony w 1969 roku i jest wspierany przez rząd Niemiec (90%) i Hesję (10%). Należy do wspólnoty Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - największej instytucji badawczej w Niemczech.

  Synchrotron – szczególny typ akceleratora cyklicznego, w którym cząstki są przyspieszane w polu elektrycznym wzbudzanym w szczelinach rezonatorów synchronicznie do czasu ich obiegu. W synchrotronie, tak jak w każdym cyklotronie (akceleratorze cyklicznym) przyspieszane cząstki krążą w polu magnetycznym. W miarę wzrostu energii przyspieszanych cząstek, pole magnetyczne jest zwiększane, by zachować stały promień obiegu cząstek.Akcelerator liniowy - liniak - rodzaj akceleratora, w którym przyspieszane cząstki poruszają się po torach w przybliżeniu prostoliniowych.

  Instytut przeprowadza badania w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. Głównymi przedmiotami badań są plazma, fizyka atomowa, budowa atomów i medycyna.

  Najważniejszymi elementami laboratorium są akceleratory ciężkich jonów:

 • UNILAC (Universal Linear Accelerator) - akcelerator liniowy, energia 2 - 20 MeV na nukleon, wybudowany w 1975 roku
 • SIS-18 - synchrotron 1-2 GeV / nukleon
 • ESR - pierścień akumulacyjny 0,5 - 1 GeV / nukleon
 • SIS-18 i ESR powstały w 1990 roku umożliwiając przyspieszanie jonów do 90% prędkości światła (UNILAC - tylko do 10%).

  Darmsztadt (Ds, łac. darmstadtium) – pierwiastek chemiczny, przypuszczalnie z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.Plazma – zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie. Mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane, to w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna.

  Dodatkowo stosowane są dwa lasery wielkiej mocy:

 • nhelix - Nanosecond High Energy Laser for Heavy Ion Experiments, nanosekundowy laser wysokich energii do badań ciężkich jonów
 • phelix - Petawatt High Energy Laser for Heavy Ion Experiments, petawatowy laser wysokich energii do badań ciężkich jonów
 • W Instytucie zostały wykryte pierwiastki chemiczne: bohr (1982), meitner (1982), has (1984), darmsztadt (1994), roentgen (1994), kopernik (1996).

  Has (Hs, łac. hassium), czasem błędnie nazywany hass, wcześniej unniloctium (Uno) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od jednego z niemieckich krajów związkowych – Hesji.Darmstadt – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, siedziba rejencji Darmstadt oraz powiatu Darmstadt-Dieburg, liczy 149 728 mieszkańców (VI 2012).

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
 • Strona Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Meitner (Mt, łac. meitnerium), wcześniej unnilennium (Une) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od nazwiska austriackiej fizyk jądrowej Lise Meitner.
  Roentgen (Rg, łac. roentgenium), pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Do 1 listopada 2004 roku znany pod nazwą unununium (Uuu), kiedy to IUPAC oficjalnie zatwierdził nową nazwę, wywodzącą się od nazwiska fizyka niemieckiego, Wilhelma Conrada Röntgena. Nazwa polska nie jest oficjalnie przyjęta, spotyka się ją także w formie rentgen. Był też przez pewien czas nieoficjalnie nazywany eka-złotem.
  Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.
  Bohr (Bh, łac. bohrium), wcześniej unnilseptium (Uns) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy manganowców. Nie występuje naturalnie na Ziemi. Nazwa pochodzi od nazwiska duńskiego fizyka Nielsa Bohra.
  Laser – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W laserze łatwo jest otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu (zob. laser femtosekundowy).
  Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce. Jeden elektronowolt jest to energia, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi:

  Reklama