• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Anglistyki UMCS

  Przeczytaj także...
  Edmund Gussmann (ur. 27 stycznia 1945 w Lubichowie, zm. 2 września 2010 w Gdyni) – polski językoznawca, fonolog, anglista, islandysta, celtolog.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów, jeden samodzielny zakład oraz Centrum Studiów Kanadyjskich.
  Instytut Anglistyki UMCS, 5. piętro w nowym budynku Wydziału Humanistycznego.
  Główne wejście do nowego budynku Wydziału Humanistycznego UMCS.
  Nowy budynek Wydziału Humanistycznego UMCS (po lewej), na drugim planie budynek Uniwersytetu Przyrodniczego.

  Instytut Anglistyki UMCS jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z semantyką, morfologią i historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.

  Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz (ur. 3 grudnia 1857 w Berdyczowie, zm. 3 sierpnia 1924 w Bishopsbourne) – pisarz i publicysta angielski, z pochodzenia Polak.Metodyka – ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od merytorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach realizacji zadań, szczególnie metodach zarządzania.

  Informacje ogólne[ | edytuj kod]

 • Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
 • Dyrektor Instytutu: dr hab. Zbigniew Mazur (od 2016)
 • Struktura Instytutu[ | edytuj kod]

 • Zakład Akwizycji i Dydaktyki Nauczania Języka Angielskiego
 • Zakład Fonetyki i Fonologii
 • Zakład Kultur Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
 • Zakład Językoznawstwa Kognitywnego
 • Zakład Językoznawstwa Kulturowego
 • Zakład Literatury Angielskiej
 • Zakład Literatury Angloirlandzkiej
 • Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
 • Zakład Studiów Amerykanistycznych
 • Zakład Studiów Conradoznawczych
 • Pracownia Badań Kanadyjskich
 • W roku akademickim 2014/2015 Instytut Anglistyki zatrudniał 5 profesorów tytularnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 3 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 25 pracowników ze stopniem doktora, 10 pracowników ze stopniem magistra, oraz jednego wykładowcę obcokrajowca, profesora nadzwyczajnego UMCS

  Henryk Zins (ur. 6 maja 1922 w Lublinie, zm. 1 lutego 2002 w Lublinie) – profesor historii, mediewista, autor m.in. Historii Anglii, Historii Kanady.Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka

  Historia[ | edytuj kod]

  Od 1972 funkcje Dyrektora Instytutu Filologii pełnili:

 • Prof. dr hab. Henryk Zins (1972–1975)
 • Doc. dr hab. Walerian Świeczkowski (1975–1979)
 • Doc. dr hab. Edmund Gussmann (1979–1980)
 • Doc. dr hab. Walerian Świeczkowski (1981–1984)
 • Doc. dr hab. Grażyna Bystydzieńska (1984–1989)
 • Doc. dr hab. Henryk Kardela (1989–1990)
 • Prof. dr hab. Artur Blaim (1990–2000)
 • Prof. dr hab. Jerzy Durczak (2000–2003)
 • Prof. dr hab. Henryk Kardela (2003–2012)
 • Prof. dr hab. Przemysław Łozowski (2012–2016)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Instytut Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Strona domowa Instytutu
 • Forum studentów anglistyki UMCS
 • Oficjalna Strona Zakładów Literatury i Kultury Amerykańskiej i Studiów Amerykanistycznych UMCS
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Henryk Kardela (ur. 9 marca 1951 w Kopernikach w woj. opolskim) - profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Angielskiej przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Instytutu Anglistyki UMCS.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.