• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytucja - antropologia

  Przeczytaj także...
  Bronisław Kasper Malinowski (ur. 7 kwietnia 1884 w Krakowie, zm. 16 maja 1942 w New Haven) – polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik, a także etnolog, religioznawca i socjolog.Potrzeba psychiczna, motyw, to stan osoby doznającej poczucia niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustracji potrzeb, działając jako czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej jest to odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do likwidacji tego braku.

  Instytucja (w antropologii) - zespół dążeń ludzkich mających na celu zaspokojenie określonych potrzeb.

  Według Bronisława Malinowskiego instytucja składa się z Idei, Środków, Personelu i Formy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.