• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instruktor - wojsko  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Układ UTM (Universal Transverse Mercator) – układ utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS 80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania poprzecznego Merkatora. Stosowany jest dla map topograficznych i planów opracowywanych na obszar zainteresowania NATO. Układ ten tworzy system meldunkowy dzieląc każdą z południkowych stref na czworoboki sferyczne, każdy o wysokości 8 szerokości geograficznej. Czworoboki te identyfikuje się poprzez kod cyfrowo-literowy np.34 U. Każdy z tych czworoboków dzieli się dalej na kwadraty o boku 100 km, oznaczane za pomocą kombinacji liter.Dowódca (ang. commander) - stanowisko etatowe w wojsku, żołnierz stojący na czele rodzaju sił zbrojnych, związku taktycznego, oddziału lub pododdziału. Posiada określone prawa (wydawanie rozkazów oraz nadzór nad ich wykonawstwem). Jest organizatorem działań bojowych podległych wojsk (żołnierzy) oraz dowodzi nimi w czasie ich trwania.

  Instruktor – osoba w stopniu oficera lub podoficera posiadająca odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia odpowiednio przygotowanych zawczasu zajęć praktycznych z nowo przybyłymi żołnierzami do ośrodków szkolenia lub jednostek wojskowych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszymi instruktorami w Wojsku Polskim po roku 1917, byli najlepsi oficerowie w Centrum Wyszkolenia rodzajów wojsk – Żandarmerii, Kawalerii, Piechoty, Saperów (Pionierów), Broni Pancernej i inne.

  Centrum Wyszkolenia Saperów (CWSap.) – polska uczelnia wojskowa kształcąca żołnierzy zawodowych i rezerwy wojsk technicznych działająca w okresie II RzeczypospolitejPodoficer – żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy należący do korpusu podoficerów, posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala (mata w Marynarce Wojennej).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  1) pododdział stanowiący zazwyczaj część składową dywizjonu lub pułku artylerii (np. bateria artylerii, bateria artylerii przeciwlotniczej, bateria moździerzy) lub rakiet (bateria rakietowa). Jest ona uzbrojona w działa samobieżne, holowane lub wyrzutnie rakiet. Składa się zwykle z pododdziału dowodzenia i plutonów ogniowych. Rozmieszcza się ją na jednym stanowisku ogniowym (stanowisku startowym) lub plutonami, niekiedy nawet poszczególnymi działonami. Może wykonywać jedno lub więcej zadań ogniowych - zależnie od liczby dział (wyrzutni) i rodzaju amunicji (konwencjonalna, jądrowa). Może strzelać z zakrytych (ogniem pośrednim) lub odkrytych (ogniem na wprost) stanowisk ogniowych;
  Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.
  Przygotowanie pedagogiczne – to nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej i szczegółowej w powiązaniu z metodyką kierunkową (specjalnością) kształcenia (szkolenia) a także pozytywnie wykonywaną i ocenioną praktykę pedagogiczną w odpowiednim wymiarze godzin.
  Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.
  Centrum Wyszkolenia Kawalerii (CWKaw.) – centrum szkolenia kawalerii Wojska Polskiego II RP w latach 1928-1939 w garnizonie Grudziądz.
  Postawa zasadnicza – ustalona w regulaminach wojskowych (także policyjnych, strażackich, harcerskich, Związek Strzelecki "Strzelec" postawa pojedynczego żołnierza (funkcjonariusza, harcerza, strzelca) sygnalizująca jego gotowość do przyjmowania rozkazów od przełożonych. Przyjmowana jest na komendę „baczność!” lub po usłyszeniu od przełożonego zapowiedzi komendy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.64 sek.