• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instalacja gazowa

  Przeczytaj także...
  Gaz miejski, inaczej gaz świetlny – gaz otrzymywany do celów komunalnych i przemysłowych z wykorzystaniem różnych surowców energetycznych. Jako paliwo może być wykorzystywany i rozprowadzany drogą sieci gazowych za pomocą gazociągów. W tym celu może być wykorzystywany m.in.: gaz koksowniczy jak również mieszanina tego gazu z innymi gazami palnymi np. gazami produktów rozkładu olejów.Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, podgrzewacz CWU (c.w.u.) - urządzenie stosowane w domowej instalacji wodnej, jako rozpowszechniony sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Najczęściej są spotykane w łazienkach lub bezpośrednio przy kotłach, będących źródłem energii cieplnej.
  Instalacja – w technice zestaw urządzeń wewnątrz budynku, pojazdu, statku lub innego obiektu, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, gaz ziemny, paliwo, ścieki, czy inne substancje. Na instalację składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne, oraz dodatkowe elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, liczniki, bezpieczniki i inne.
  Skrzynka gazowa

  Instalacja gazowainstalacja zasilana z sieci gazowej, stanowiąca układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

  Gazomierz – przyrząd służący do pomiaru objętości przepływającego gazu (całkujący albo sumujący objętość gazu przepływającego przez gazomierz w danym czasie); rodzaj przepływomierza wywzorcowanego przeważnie w metrach sześciennych.Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.

  Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:

 • gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa)
 • gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa)
 • gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)
 • gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa)...
 • Główne rodzaje gazu rozprowadzanego na terenie Polski:

  LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan butan), gazol – mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:Gazociąg – specjalnie zaprojektowana i zbudowana sieć rur przesyłająca gaz (najczęściej gaz ziemny) na różne odległości.
 • E' (dawna nazwa GZ-50) – gaz ziemny wysokometanowy,
 • Lw (dawna nazwa GZ-41.5) – gaz ziemny zaazotowany.
 • Ls (dawna nazwa GZ-35) – gaz ziemny zaazotowany.
 • Polscy odbiorcy zaopatrywani są w trzy rodzaje gazu - Ls - w okolicach kopalni gazu ziemnego, Lw, oraz E.

  Gazociągi wysokiego ciśnienia to główne magistrale sieci gazowej. Celem zmniejszenia ciśnienia gazu w sieci stosuje się stacje redukcyjno-pomiarowe. Powstała w wyniku tego sieć średniociśnieniowa rozprowadza gaz dalej. Do końcowego odbiorcy dociera zazwyczaj gaz niskociśnieniowy.

  Sprzęt gazowy[ | edytuj kod]

 • reduktor ciśnienia
 • zawór redukcyjny
 • Kształtki i kolanka
 • Trójniki rewizyjne
 • Filtry
 • zawór kulowy odcinający
 • gazomierz
 • Najpopularniejsze domowe odbiorniki gazu[ | edytuj kod]

 • kocioł gazowy (centralne ogrzewanie z funkcją podgrzewu wody użytkowej)
 • Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
 • kuchnia gazowa
 • kominek gazowy
 • Bezpieczeństwo[ | edytuj kod]

  Z uwagi na łatwopalność i wybuchowość gazu, zasady wykonywania instalacji określają przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, m.in. elementy instalacji gazowej muszą posiadać odpowiednią szczelność i być przebadanymi z uwagi na dopuszczalne ciśnienie panujące w instalacji. Instalację gazową prowadzi się przeważnie nadtynkowo w odpowiedniej odległości od innych instalacji (np. instalacji elektrycznej). Przejścia przez przegrody budowlane muszą być osłonięte specjalnymi tulejami. Często dla większych instalacji stosuje się detektory gazu wraz z systemem alarmowym.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gaz miejski
 • gaz ziemny
 • LPG
 • gazomierz
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Konrad Bąkowski, Sieci i instalacje gazowe, Warszawa: WNT, 2002, ISBN 83-204-2613-8, OCLC 749422863.
 • K. Bąkowski, J. Bartuś, R. Zajda, Projektowanie instalacji gazowych, Arkady, Warszawa 1995
 • K. Bąkowski, Gazownictwo 1996
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.