• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inomjon Usmonxoʻjayev

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Margʻilon (Margelan) - miasto w Uzbekistanie, w wilajecie fergańskim, w południowo-wschodniej części Kotliny Fergańskiej. 132, 9 tys. mieszkańców (2006), 197 tys. mieszkańców (2009). Duży ośrodek przemysłu jedwabniczego (jeden z największych w kraju zakładów przemysłu jedwabniczego). Stary ośrodek artystycznych wyrobów ludowych (m.in. tkaniny jedwabne). Uzbecki Naukowo-Badawczy Instytut Przemysłu Jedwabniczego.
  Fergana (uzb.: Fargʻona, uzb. cyr.: Фарғона; ros.: Фергана, Fiergana) – miasto we wschodnim Uzbekistanie, w Kotlinie Fergańskiej, siedziba administracyjna wilajetu fergańskiego. W 1989 roku liczyło ok. 200 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu paliwowego (rafineria ropy naftowej), petrochemicznego i chemicznego (nawozy azotowe, włókna chemiczne, tworzywa sztuczne), lekkiego (jedwabniczy, włókienniczy, obuwniczy) oraz spożywczego. W mieście działają dwa uniwersytety i dwa teatry.
  Inomjon Usmonxo‘jayev (1984)

  Inomjon Buzrukovich Usmonxoʻjayev (ros. Инамжон Бузрукович Усманходжаев, Inamżon Buzrukowicz Usmanchodżajew; ur. 21 maja 1930 w tumanie Bagʻdod) – radziecki i uzbecki polityk, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Uzbeckiej SRR w latach 1978-1983, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Uzbekistanu w latach 1983-1988.

  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka, Uzbekistan (ros. Узбекская Советская Социалистическая Республика, uzb. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси) była jedną z republik ZSRR.

  Życiorys[]

  W 1955 ukończył Środkowoazjatycki Instytut Politechniczny i pracował jako inżynier, później główny architekt miasta Margʻilon. Od 1958 działacz partii komunistycznej, od 1962 przewodniczący Rady Miasta Fergany, potem sekretarz Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Uzbekistanu (KPU) w Syrdarii, 1972-1974 przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Namanganie, od grudnia 1974 I sekretarz Obwodowego Komitetu KPU w Andiżanie. Od grudnia 1978 do 20 grudnia 1983 przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Uzbeckiej SRR, od 3 listopada 1983 do 12 stycznia 1988 I sekretarz KC KPU. Deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 11 kadencji, członek Prezydium tej rady. 1971-1988 członek KC KPZR. 27 grudnia 1989 skazany w "aferze bawełnianej" na 12 lat więzienia, jednak już w 1990 został zwolniony.

  Andiżan (uzb.: Andijon, uzb. cyr.: Андижон; ros.: Андижан) – miasto we wschodnim Uzbekistanie, w Kotlinie Fergańskiej, nad rzeką Andijonsoy, przy granicy z Kirgistanem, siedziba administracyjna wilajetu andiżańskiego. W 1989 roku liczyło ok. 293 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, chemicznego spożywczego i lekkiego (włókienniczy, obuwniczy, odzieżowy). W mieście działają cztery szkoły wyższe, dwa teatry oraz muzeum. Andiżan jest także ważnym węzłem komunikacyjnym (węzeł drogowy, kolejowy, port lotniczy).Rada Najwyższa ZSRR (ros. Верховный Совет СССР) – najwyższy organ władzy ustawodawczej ZSRR, a w latach 1939-1991, najwyższa władza ustawodawcza w okresach pomiędzy sesjami Zjazdu Rad. Do 1936 jej funkcje pełnił Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad.

  Bibliografia[]

 • http://www.az-libr.ru/index.htm?Persons&LHC/6d1fe0d7/index (ros.)
 • Uzbekistan (uzb. Oʻzbekiston, Republika Uzbekistanu – Oʻzbekiston Respublikasi) – państwo położone w Azji Środkowej, członek Wspólnoty Niepodległych Państw. Jest krajem podwójnie śródlądowym.Namangan (uzb. cyr. i ros.: Наманган) – miasto we wschodnim Uzbekistanie, w Kotlinie Fergańskiej, nad Północnym Kanałem Fergańskim, siedziba administracyjna wilajetu namangańskiego. W 1989 roku liczyło ok. 308,5 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu lekkiego (włókienniczy, obuwniczy, odzieżowy), spożywczego, elektrotechnicznego oraz chemicznego. W mieście działają dwa teatry, dwa muzea oraz uniwersytet.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
  Syrdaria (uzb.: Sirdaryo, uzb. cyr.: Сирдарё; ros.: Сырдарья, Syrdarja) – miasto we wschodnim Uzbekistanie, w wilajecie syrdaryjskim, siedziba administracyjna tumanu Sirdaryo. W 1989 roku liczyło ok. 23,5 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu mleczarskiego i materiałów budowlanych. W mieście znajduje się instytut pedagogiczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.