• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • InnoDB

  Przeczytaj także...
  MyISAM – jeden z mechanizmów składowania danych dostępnych w MySQL. Bazuje na starym kodzie ISAM, lecz posiada wiele rozszerzeń. Aż do wersji 5.5.4 był to dla MySQL domyślny mechanizm składowania, który został zastąpiony przez InnoDB.Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).
  Oracle Corporation NASDAQ: ORCL – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych (zobacz: baza danych Oracle). Oracle jest trzecim pod względem przychodów sprzedawcą oprogramowania na świecie po firmach Microsoft i IBM.

  InnoDB – mechanizm (silnik, ang. engine) składowania danych, zaprojektowany przez fińską firmę Innobase Oy, która została przejęta w 2006 przez koncern Oracle Corporation.

  Dystrybuowany jest głównie na licencji GNU General Public License. Jest obecny standardowo we wszystkich nowych wersjach MySQL, a od wersji 5.5 jest dla MySQL mechanizmem domyślnym.

  Zastosowanie InnoDB umożliwia korzystanie z takich funkcji bazodanowych jak transakcje i klucze obce. Jest też zgodny ze standardem ACID. W silniku tym dostępne są dwa sposoby magazynowania danych: plik lub grupa plików wspólne dla wszystkich baz i tabel, lub też po jednym pliku z danymi dla każdej tabeli z osobna. Inne ważne cechy InnoDB to: blokady na poziomie wierszy, możliwość kompresji danych, oraz MVCC.

  XtraDB - mechanizm składowania danych dostępny dla baz danych MariaDB i Percona Server, stworzony przez Percona jako fork InnoDB. System dziedziczy większość cech swojego pierwowzoru, jak standard ACID i mechanizm kontroli współbieżności, eliminując przy tym liczne ograniczenia InnoDB wynikające z wiekowości technologii, m.in. optymalizując pracę z uwzględnieniem systemów wieloprocesorowych.ACID – zbiór właściwości, które gwarantują poprawne przetwarzanie transakcji w bazach danych. ACID jest skrótem od angielskich słów: atomicity – atomowość, consistency – spójność, isolation – izolacja, durability – trwałość.

  Nowość w rozwojowej wersji MySQL 5.6.4 to wsparcie wyszukiwania pełnotekstowego w InnoDB. Funkcja ta działa także szybciej niż w MyISAM. Tym samym został wyeliminowany główny powód, dla którego niektóre aplikacje były zmuszone wciąż korzystać z tabel MyISAM.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • MyISAM
 • XtraDB
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. InnoDB Full-Text Search is in MySQL 5.6.4 (ang.). [dostęp 2012-02-07].
  2. InnoDB Full-Text Search Performance (ang.). [dostęp 2012-02-07].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona firmowa Innodb (ang.)
 • Oficjalna dokumentacja dla MySQL (ang.)
 • GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.MVCC (ang. "Multiversion Concurrency Control"), mechanizm kontroli współbieżności. Ogólna koncepcja wykorzystywana w różnej formie przez wiele współczesnych systemów baz danych, sprowadzająca się do umożliwienia jednoczesnego dostępu oraz wykonywania operacji na tych samych danych wielu odbiorcom.
  Warto wiedzieć że... beta

  Klucz obcy - w modelu relacyjnym bazy danych kombinacja jednego lub więcej atrybutów tabeli, który wyraża się w dwóch lub większej liczbie relacji. Wykorzystuje się go do tworzenia relacji pomiędzy parą tabel.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.824 sek.