Inkubator

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wcześniak w inkubatorze
Inkubator Tarniera

Inkubator – urządzenie, za którego pomocą stwarza się kontrolowane warunki zewnętrzne w celu podtrzymania procesów życiowych oraz rozwoju i wzrostu. Zadaniem inkubatora jest wytworzenie mikroklimatu o odpowiedniej temperaturze, wilgotności i składzie atmosfery.

Kultury komórkowe - procesy prowadzone in vitro mające na celu utrzymanie przy życiu, ekspansję i wykorzystywanie komórek organizmów żywych. Mogą to być kultury zarówno prokariotyczne jak i eukariotyczne. Do pierwszych należą między innymi kultury bakterii i mykoplazm, do drugich - hodowle drożdży, pierwotniaków, komórek roślinnych i zwierzęcych, w tym ludzkich.Wylęgarnia – budynek, zbiornik wodny lub miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych np. drobiu lub ryb, a także owadów.

Inkubatory stosuje się w medycynie, jako pomieszczenie dla noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych (wcześniaków), weterynarii, hodowli przemysłowej (drobiu, ryb), biologii komórkowej i mikrobiologii, hodowli kultur mikroorganizmów lub komórkowych.

Historia[ | edytuj kod]

Projekty pierwszych inkubatorów pojawiły się już w starożytnym Egipcie. W czasach nowożytnych stosowano je pierwotnie do wylęgu egzotycznych ptaków. W 1878 widok podgrzewanych skrzynek na ptasie jaja zainspirował paryskiego położnika Stéphane Tarniera, który poprosił hodowcę drobiu o zbudowanie podobnego inkubatora dla niemowląt. Pierwsze urządzenie, zwane „couveuse” (kwoka) powstało w 1880. Było to drewniane pudło izolowane trocinami z dwiema komorami, dolną wypełniała woda podgrzewana lampą olejową, ogrzewająca powietrze w górnej komorze, w której znajdował się noworodek. Komora był wentylowana, od góry przykryta szklaną pokrywą, dzięki czemu można było obserwować dziecko oraz kontrolować temperaturę wewnątrz. Pierwsze inkubatory zainstalowano w paryskim Hôpital Maternité, gdzie Tarnier był ordynatorem oddziału położniczego. Już pierwsze obserwacje dzieci umieszczanych w inkubatorze wykazały prawie dwukrotne zmniejszenie umieralności, zwłaszcza u dzieci o masie urodzeniowej poniżej 2000 g.

Mikroklimat, zespół czynników meteorologicznych bezpośrednio określających bytowe warunki organizmu lub grupy organizmów, zależy bezpośrednio od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych. Organizmy żyjące w dnie lasu żyją w innym mikroklimacie niż te, które żyją w warstwie koron drzewnych, jaskinia stwarza szczególny mikroklimat organizmom jaskiniowym, podobnie człowiek może stworzyć roślinom mikroklimat, uprawiając je w szklarniach lub cieplarniach.Mikroorganizm (gr. μικρός, mikrós – mały, ὀργανισμός, organismós – organizm), drobnoustrój, mikrob – organizm obserwowany dopiero pod mikroskopem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie, archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby. Najprecyzyjniej grupa ta definiowana jest jako ogół organizmów jednokomórkowych, dlatego nie można terminu tego stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, takich jak np. nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady itd.

Następcą Tarniera w stosowaniu inkubatorów dla niemowląt był Pierre Budin, który z kolei wykształcił Martina Couneya. Couney, zwany „Doktor Inkubator”, stosując dość kontrowersyjne metody (eksponowanie inkubatorów z wcześniakami w parkach rozrywki) rozpropagował stosowanie inkubatorów w USA.

Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.1. Kwoka (kura), (ang. brood hen) – kura domowa w okresie lęgowym, potocznie nazywanym okresem kwoczenia. W okresie tym kwoka znosi jaja, wysiaduje je i wyprowadza lęg. Potomstwem kwoki są kurczęta.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Małgorzata Gołota, Wylęgarnia dla wcześniaków, czyli skąd się wzięły dziecięce inkubatory?, Rzeczpospolita [dostęp 2021-04-24].
 2. Beata Maciejewska, Doktor Inkubator z Breslau i jego „wylęgarnia dzieci”, która zmieniła świat, wyborcza.pl, 19 grudnia 2019 [dostęp 2021-04-24].

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wylęgarnia
 • Mikrobiologia – nauka biologiczna zajmująca się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami, dział biologii. Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kaganek (lampka oliwna) – niewielkie naczynie gliniane lub metalowe, w kształcie miseczki z dziobkiem, uchwytem i knotem, napełnione tłuszczem (np. olejem roślinnym lub zwierzęcym) albo olejem mineralnym, służące w starożytności do oświetlania.
  Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.
  Ordynator - lekarz, lekarz dentysta lub psycholog z ukończoną specjalizacją kliniczną i/lub szkołą terapeutyczną kierujący pracą oddziału szpitalnego.
  Martin Arthur Couney (ur. w 1869 lub 1870, zm. 1950) – amerykański lekarz pochodzenia niemiecko-żydowskiego. Pionier zastosowania inkubatorów w opiece nad wcześniakami. Nazywano go „Doktor Inkubator”.
  Medycyna weterynaryjna (potocznie weterynaria) – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.
  Wcześniactwo – urodzenie dziecka między 22 a 37 tygodniem ciąży (przed 259 dniem ciąży). Poród przed ukończeniem 22 tygodnia ciąży uznawany jest za poronienie, ze względu na skrajną niedojrzałość organizmu dziecka, uniemożliwiającą samodzielne życie poza organizmem matki. Noworodek urodzony po 42 tygodniu ciąży uznawany jest za noworodka przenoszonego. Dokonywany jest duży postęp w kwestii opieki nad przedwcześnie urodzonym noworodkiem, ale częstość występowania wcześniactwa nie ulega zmniejszeniu.

  Reklama