• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inkscape

  Przeczytaj także...
  Sodipodi to program do tworzenia grafiki wektorowej. Jest wolnym oprogramowaniem rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Głównym autorem Sodipodi jest Lauris Kaplinski i kilka innych osób które przyczyniły się do projektu. Aktualnie projekt nie jest w stanie aktywnego rozwoju, ale nadal trwają prace nad Inkscape, rozwidleniem Sodipodi.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  Logotyp (gr. λόγος logos - słowo, myśl + τύπος typos - odcisk, obraz) – termin rozpoznawalny od początku XIX wieku jako forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencję, organizację, produkt, usługę, przedsięwzięcie, imprezę oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej.
  Okno główne programu Inkscape
  1. Tryb edycji obiektów
  2. Tryb edycji węzłów
  3. Tryb zmiany powiększenia
  4. Tryb rysowania prostokątów
  5. Tryb rys. ob. okrągłych
  6. Tryb rys. gwiazd i wieloboków
  7. Tryb rys. spiral
  8. Tryb rys. odręcznego
  9. Tryb rys. prostych łamanych
  10. Tryb kaligrafowania
  11. Tryb edycji napisów
  12. Pipeta (kolor wypełnienia)
  13. Wybór aktywnej warstwy
  14. Zarys kartki (domyślnie A4)
  15. Okno opcji rysunku
  16. Okno opcji programu
  17. Okno wyrównania obiektów wzg. siebie
  18. Edytor kodu SVG
  19. Właściwości czcionki
  20. Okno koloru wypełnienia, obramow. i param. linii
  21. Rozdziel zgrupowane obiekty
  22. Połącz obiekty w grupę (jeden obiekt)
  23. Cofnij / Ponów krok edycji
  24. Importuj plik / Eksportuj do PNG
  25. Przesuwanie obiektów względem siebie (nakładanie)
  26. Odbicie / Obrót obiektu (lub zaznaczonej grupy)

  Inkscape – darmowy program do tworzenia grafiki wektorowej, stworzony w ramach projektu GNU.

  Znak towarowy – prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.

  Pozwala na tworzenie przede wszystkim symboli, znaków towarowych i logotypów produktów/firm/stowarzyszeń oraz tworzenie ikon czy postaci komiksowych. Jest odpowiednikiem popularnego, płatnego programu CorelDRAW.

  Pracuje w systemach Linux, Mac OS, Windows, a rozpowszechniany jest na licencji GNU GPL.

  Nie obsługuje standardu CMYK, pozwalając jedynie na jego symulację.

  SVG (ang. Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), nieobwarowany licencjami i patentami.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Umożliwia tworzenie kształtów i linii, strzałek, tworzenie krzywych Béziera, wyginanie napisów wzdłuż krzywych, malowanie obiektów – także gradientem, nadawanie im przezroczystości, zmianę kształtów dowolnych obiektów za pomocą rozbudowanej edycji węzłów, sumowanie i odejmowanie ścieżek, grupowanie i rozgrupowywanie obiektów, kaligrafię. Udostępnia narzędzie do wyrównywania obiektów względem siebie.

  DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, ale także zarządzania pracą grupową, a nawet odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.

  Pozwala na bezpośrednie dołączanie do projektu rysunków grafiki rastrowej lub ich wektoryzację (trasowanie), za pomocą zintegrowanej wtyczki wykorzystującej program potrace. Program ten zawiera również prosty edytor kodu XML, co umożliwia dostęp m.in. do zablokowanych obiektów.

  Persistence of Vision Ray-Tracer lub POV-Ray jest programem służącym do ray tracingu dla komputerów z systemami Windows, OS X lub GNU/Linux. Wykorzystywany jest głównie do tworzenia grafiki trójwymiarowej. Program udostępniany jest na zasadzie licencji freeware.Krita - aplikacja do obróbki grafiki rastrowej pochodząca z Calligra Suite i zintegrowana ze środowiskiem graficznym KDE.

  Jego zaletą jest wbudowany zbiór polskich lekcji, dostępnych w menu pomocy, zawierających praktyczne ćwiczenia od podstawowych kształtów do zaawansowanych jak kaligrafia czy elementy kompozycji.

  Macierzystym formatem zapisu plików w Inkscape jest SVG. Program umożliwia jednak eksport do innych formatów – EPS, PS, AI, zwykły SVG, POV (POV-Ray, tylko spline'y), SVGZ (skompresowany SVG).

  Inkscape wykorzystuje bibliotekę GTK+ oraz gtkmm, która docelowo ma być w programie jedynym sposobem na komunikację z interfejsem graficznym. Program jest odpowiedzią na niezadowolenie części programistów z kierunku i postępu prac nad innym podobnym programem – SodiPodi.

  Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Drugim z podstawowych typów grafiki komputerowej jest grafika rastrowa.Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

  Galeria projektów wykonanych w Inkscape[]

  Galeria prezentuje skrótowy przegląd możliwości programu.

 • Prace wykonane w Inkscape
 • Prywatna koncepcja futurystycznej wieży wyimaginowanej firmy „Music Power”.

 • Logo firmowe

  Kanał alfa (ang. alpha channel) w grafice komputerowej jest kanałem, który definiuje przezroczyste obszary grafiki. Jest on zapisywany dodatkowo wewnątrz grafiki razem z trzema wartościami barw składowych RGB. (Skrót RGB z ang. oznacza Red, Green, Blue czyli trzy barwy podstawowe - czerwony, zielony i niebieski.)Wektoryzacja (trasowanie) polega na zmianie grafiki rastrowej na grafikę wektorową. W procesie wektoryzacji rastry opisujące daną bitmapę zostają zgrupowane w większe obiekty wektorowe na zasadzie podobieństwa koloru. Proces wektoryzacji niemal każdej bitmapy deformuje jej pierwotny wygląd. Tylko bitmapa przedstawiająca prosty kształt ma szanse być poprawnie przekształcona.
 • Logo firmowe

 • Logo firmowe

 • Logo firmowe

 • Dawne logo YouTube

 • Znak ostrzegawczy, niebezpieczny zjazd

 • Logo Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

 • Logo Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych

 • Kangur

 • Fragment wiaduktu

  CorelDRAW to sztandarowy produkt kanadyjskiej firmy Corel Corporation – pakiet programów graficznych wchodzących w skład jednego produktu, służący początkowo do obróbki grafiki wektorowej, z czasem wzbogacany o kolejne programy dotyczące różnorodnych zastosowań grafiki komputerowej.PostScript – uniwersalny język opisu strony opracowany przez firmę Adobe Systems, będący obecnie standardem w zastosowaniach poligraficznych.
 • Herb francuski

 • św. Jerzy

 • Mapa USA

 • Logo Inkscape w przezroczystej kuli

 • Diagram anatomii owada

 • Małpka

 • Zobacz też[]

 • GIMP – darmowy edytor grafiki rastrowej
 • Krita – inny darmowy edytor grafiki rastrowej
 • Scribus – darmowy program do składu tekstu DTP
 • Przypisy

  1. Inkscape Version 0.91 is Released! (ang.). 2015-01-30. [dostęp 2015-02-14].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona domowa projektu Inkscape
 • GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.Wolne Oprogramowanie (ang. free software) – termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Free Software Foundation. Przysługujące użytkownikowi wolności to:.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  EPS (Encapsulated PostScript) – format plików, będący podzbiorem języka PostScript, służący do przechowywania pojedynczych stron grafiki wektorowej w postaci umożliwiającej osadzanie ich w innych dokumentach. Użytecznym rozszerzeniem tego formatu jest format EPSI (Encapsulated PostScript Interchange), zawierający dodatkowo informacje ułatwiające wyświetlenie szybkiego podglądu grafiki zapisanej w zasadniczej części pliku.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Wtyczka (ang. plug-in, add-on) dodatkowy moduł do programu komputerowego który rozszerza możliwości wyjściowego produktu.
  CMYK – zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.). Na zestaw tych kolorów mówi się również barwy procesowe lub kolory triadowe (kolor i barwa w jęz. polskim to synonimy). CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.
  gtkmm - biblioteka, będąca interfejsem programistycznym dla biblioteki graficznej GTK+, który przenosi mechanizmy działania napisanej w języku C biblioteki GTK+ do C++. Zadaniem tej biblioteki jest ułatwienie programowania interfejsu graficznego poprzez obsługę widgetów jako obiektów z własnymi metodami. Dostępne są wszystkie mechanizmy programowania obiektowego, takie jak dziedziczenie, polimorfizm, przestrzenie nazw i inne ułatwienia wprowadzone przez język C++. Biblioteka wykorzystuje mechanizm sygnałów i slotów (konkretnie libsigc++) do obsługi zdarzeń, takich jak np. kliknięcie myszką.
  Ikona (ang. icon) – element interfejsu graficznego, niewielki piktogram widoczny na ekranie monitora, reprezentujący graficznie określony typ pliku, folder, aplikację, urządzenie, funkcję programu, itp. i stanowiący odsyłacz do nich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.