• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inkorporacja

  Przeczytaj także...
  Inkorporacja norm prawnych – pojęcie bliskoznaczne kodyfikacji, oznacza zebranie i spisanie norm prawnych, np. norm do tej pory występujących w formie zwyczajowej bądź też norm rozproszonych w wielu aktach prawnych, w formie jednego aktu normatywnego. Z reguły wskazuje się na różnice między inkorporacją a kodyfikacją sprowadzające się do jednoczesnego wprowadzania modyfikacji do norm prawnych. Jeżeli normy prawne spisywane są w dotychczasowym brzmieniu, mówimy o inkorporacji. Jeżeli natomiast przy spisywaniu norm, wprowadzamy modyfikacje (np. aby dostosować treść normy do zmieniającej się rzeczywistości, mówimy o kodyfikacji.Inkorporacja prawa międzynarodowego - włączenie norm prawa międzynarodowego do krajowego porządku prawnego (transpozycja norm, transformacja norm). Inkorporacja prawa międzynarodowego w Polsce odbywa się na podstawie art. 91 ust. 1 Konstytucji RP przewidującego, iż: "ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana (...)"
  Inkorporacja – pojęcie prawa międzynarodowego, zbliżone do pojęcia zjednoczenia. Oznacza wchłonięcie terytorium przez państwo.
 • inkorporacja – w językoznawstwie: tworzenie wyrazów złożonych
 • inkorporacja terytorium – pojęcie prawa międzynarodowego
 • inkorporacja norm prawnych – zebranie i spisanie wielu norm prawnych w formie jednego aktu normatywnego
 • inkorporacja prawa międzynarodowego – włączenie prawa międzynarodowego do krajowego porządku prawnego
 • Inkorporacja - zjawisko polegające na tworzeniu wyrazów złożonych zawierających orzeczenie i dopełnienie lub okolicznik. Możliwa jest inkorporacja zaimków, a także rzeczowników. Inkorporacja jest szczególnie częsta w językach polisyntetycznych, ale jej obecność w danym języku nie przesądza o jego polisyntetycznym charakterze.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.